Archief

Archief voor mei, 2020

Thús komme

Mijn blog Good Vibrations van 23 september j.l. ging over de vraag ‘wat is taal?’ Maar ook: wat is het eigene van een taal, van de Fries taal bijvoorbeeld? Het ging over van alles, maar vooral ook over de – al dan niet foutieve – gedachte dat elke taal een eigen werkelijkheid creëert, een bestemming […]

Lees de rest

Bartle in De Moanne

Lees de rest

Love is a dangerous drug

In deze dagen van corona gebeurt er van alles met mij. Mijn hart slingert heen en weer en ik heb de grootste moeite om mijn innerlijke balans te bewaren. Slapen doe ik gelukkig nog goed, al zijn mijn dromen vreemd en soms bizar. Vannacht was ik in Amsterdam maar ik kon de weg niet vinden. […]

Lees de rest

Lying all the time

Geen dromen vannacht. Ik krijg ze in ieder geval meer naar boven. Het fixeren van een droom vergt een speciale techniek die ik nog niet geheel onder de knie heb. Zo heb ik gemerkt dat ik mezelf niet moet omdraaien als ik wakker word. Juist op dat moment schiet de droom weg. Ik zie dan […]

Lees de rest

Night in the city

Lees de rest

Crazy feeling

Veertien jaar lang ben ik nu bezig met het schrijven op internet. Writing on a road to nowhere … je zou er moedeloos van worden. Drijvend op een stuurloos schip op de Stille Oceaan. Toch is dat niet het gevoel dat bij mij beklijft. Schrijven op internet geeft mij een zekere rust in de kop. […]

Lees de rest

De eeuwige terugkeer van het Avondmaal

De Vier Evangelisten, Het Avondmaal. Grote Kerk Leeuwarden, 1985 Het is moeilijk om je voor te stellen dat er elementaire verschillen kunnen bestaan in de beleving van de tijd. De zon komt op en de zon gaat onder, en daar tussenin verloopt de dag van ochtend naar avond. Dag na dag na dag…..Toch kun je […]

Lees de rest

Heimwee naar Calypso

Ik weet nu zeker dat ik slechts eens in mijn leven het zuivere geluk heb gekend: die zomerdagen toen ik als kind door de varens liep, rilde in mijn prille naaktheid en toen ik tegen het geruis der bomen en het geklater der beek verkondigde dat ‘Calypso ne pouvait se consoler du départ d ‘Ulysse’. […]

Lees de rest

Corona und die Innere Emigration

  (Foto: Beeldbank HCL) ‘Tenzij je gelooft in een leven na de dood hebben de 
doden niets aan onze rouw. Rouwen is een noodzake
lijke maar egocentrische bezigheid. In de joodse tradi
tie wordt de duur ervan dan ook beperkt tot een jaar. Een pervers neveneffect van het christendom is dat 
wij pijn als een deugd zien. […]

Lees de rest

Het kompas van het verdriet

Bij het verdriet om een verloren geliefde kan sprake zijn van een vorm van ‘trouw’ aan de overledene, ook nog lang na de volledige verwerking van het verlies. De liefde waarin we nu wonen staat niet absoluut los van de liefde die opgegeven moest worden, maar er is sprake van een logisch verband. Het zijn […]

Lees de rest

De dag dat de paus in New York was

‘De laatste resten van een primitieve, voorwetenschappelijke 
visie, waarbij de natuurlijke werkelijkheid ontvankelijk werd geacht voor een beïnvloeding door allerlei krachten én machten vanuit een bovennatuurlijke werkelijkheid, zijn bezig te verdwijnen. Dit feit zal in de naaste toekomst grote gevolgen hebben 
voor, de wijze waarop het kerkelijke sacramentele handelen wordt geïnterpreteerd en beleefd. De zestiende-eeuwse […]

Lees de rest