Archief

Archief voor maart, 2009

De Moanne zakt af

Sinds de oprichting in 2002 ben ik abonnee van de Moanne, het algemeen-culturele opinieblad van Friesland. Soms schrijf ik er wel eens wat voor. Het is het enige serieuze opinie-podium dat Friesland heeft. Vroeger schreef ik nog wel een wat op de opiniepagina van de Leeuwarder Courant, maar sinds ze bij die rubriek een eindredacteur […]

Lees de rest

Amsterdam Hilton

We schrijven 1958. De vierde klas van de Peetersschool in Amsterdam. De foto is genomen in de Breitnerstraat. Op de achtergrond rechts staat een houten noodgebouw – een zogeheten Finse School – zoals er in die tijd wel meer werden gebruikt. Ik sta redelijk in het midden, rechts boven juffrouw Sauterelle. Boven mij rechts staat […]

Lees de rest

Christus en de crisis

‘Deze crisis is ook een tijd om ons te bezinnen op wat écht van waarde is. Wat is écht belangrijk? Worden we écht gelukkiger van nog een flatscreen-tv? ‘Wat verdien je? ‘Wat is je netwerk?’ Dit soort vragen ligt te vaak op onze lippen. De waardigheid van een persoon lijkt vooral af te hangen van […]

Lees de rest

Rome en de condooms

De penetrante benadrukking van het verbod op anticonceptie was geëscaleerd door de oorlogen van 1870-’71 en 1914-’18. En tot op heden krijgen 
fictieve kinderen meer bescherming tegen anticonceptie dan de bestaande, half- 
volwassen kinderen tegen de hel en de dood van het slagveld, volgens de 
ondraaglijke kerkelijke dwaalleer dat de eigenlijke misdrijven van de mensheid […]

Lees de rest

De vermenselijkte rat

Er wordt een doolhof geïnstalleerd, waarin een rat wordt losgelaten. Een aantrekkelijke seksuele partner voor de rat bevindt zich op een plek in het doolhof die aanvankelijk goed bereikbaar is. Daarna wordt de opstelling veranderd. De seksuele partner is nu vrijwel niet meer te vinden voor de rat, maar andere objecten van geringere waarde zijn […]

Lees de rest

Jan ter Laak (1938-2009)

Gisteren werd bekend dat Jan ter Laak is overleden. Hij is zeventig jaar geworden.  Op de foto zit hij links naast Mient Jan Faber, die hem in 1974 opvolgde als voorzitter van het IKV (het interkerkelijk vredesberaad). Jan ter Laak had het IKV in 1966 opgericht. Hij was van huis uit classicus en priester. Zijn […]

Lees de rest

De Witte Kerk van Hemrik

Eergisteren hield ik een lezing in de Witte Kerk in Hemrik. De stichting die daar culturele activiteiten organiseert had mij uitgenodigd om te spreken over het onderwerp Kunst en religie in Friesland. Het werd een mooie avond in een sfeervolle omgeving. Ik vertelde over de invloed die de Tweede Wereldoorlog heeft gehad op het denken […]

Lees de rest

De val

‘Ach, al die kleine geniepigerds, komedianten en 
schijnheilige huichelaars, ze hebben toch allemaal iets 
ontroerends! Want een beetje christelijk zijn ze allemaal, 
heus waar, zelfs als ze de hele hemel in brand zetten. 
Of ze nu atheïst zijn of plichtsgetrouwe gelovigen, of 
ze uit Moskou komen of uit Boston, christen zijn ze, 
van vader op […]

Lees de rest

Hora ruit, tempus fluit

“Waar vroeger de walgelijkste dampen hingen en den omtrek verpestten zou spoedig de geurige reuk der toegewijde beoefening van geloof en wetenschap aangenaam opstijgen.’ Zo stond het ooit vermeld in het dagblad De Tijd. Begin september 1911 was het nieuwe schoolgebouw met bijbehorend patershuis van het Sint Ignatiuscollege gereed. Het verrees aan de Hobbemakade in […]

Lees de rest