Terug in het Academiegebouw

‘André Seebregts wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van de verdediging in strafzaken. Hij is landelijk bekend als advocaat in grote zaken, zoals in de zaak Sabir K., wiens uitlevering aan de VS werd geweigerd wegens mogelijke betrokkenheid van de CIA bij martelingen die hij in Pakistan had ondergaan, maar ook in de zaak Azzedine C., hoofdverdachte in de zogenaamde Haagsche jihad-zaak. Hij is, met zijn grote dosis aan ervaring op het gebied van strafzaken rondom terrorisme, bij uitstek dé persoon die het onderwerp vanuit de advocatuur kan belichten.’

‘Ferry van Veghel studeerde Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit en werkte vervolgens ruim zes jaar als strafrechtadvocaat. Hierna was het tijd om de overstap te maken naar het Openbaar Ministerie. Na een aantal jaren zaken te hebben gedaan bij het parket in Utrecht, is Ferry nu officier van justitie bij het Landelijke Parket. Hier heeft hij als landelijk terrorismeofficier van justitie de ‘Jihad-portefeuille’. Ferry: “dit thema is erg hectisch, snel en actueel. Continu word ik gebeld en moet ik belangrijke beslissingen nemen. Het is een portefeuille die volop in ontwikkeling is.’ Ferry zal vanuit zijn grote ervaringen als advocaat en officier van justitie ons meer kunnen vertellen over de strafrechtelijke vervolging van jihadverdachten.’

‘Huub Mous is kunsthistoricus en publicist. Recentelijk is van zijn hand het boek ‘Jihad of verstandsverbijstering’ verschenen. In dit boek wordt vanuit vier invalshoeken, de esthetica, de religie, de filosofie en de psychiatrie, de problematiek omtrent radicalisering benaderd.

Huub Mous zal samen met ons op zoek gaan naar de grondbetekenis van de hedendaagse terreur- en geweldexplosies, zowel wat betreft de daad als de beleving daarvan.’

Bovenstaande beelden en teksten zijn afkomstig van de Facebook-pagina van Ad Informandum, de studievereniging voor Strafrecht en Criminologie in Utrecht.

***

Zie ook mijn blog: Onder professoren

Reageren is niet mogelijk.