Archief

Archief voor januari, 2017

Winter in Leeuwarden

(Op het terras bij de Waag, foto: Renate Mous) Eén dans, één dans met sproeiende ogen, gloeiende wangen, losse handen. En dan opzij gaan staan. De bleke glimlach voelen, die als een nevel op een avondwei omhoog stijgt. Langzaamaan verkoelen en merken dat de nevel sneeuw geworden is. Dan wijze dingen denken, lachen, liegen, winst […]

Lees de rest

Het huis in stand gehouden

Marijke, Hoge Veluwe, 1973 Archaïsch grafschrift In het verscholen thijmdal, domein der honingbijen, de dodensteen, de stele. ‘Meton wijdt deze grafsteen aan zijn verkoren Akte, de moeder zijner zonen, die stierf, oud twintig jaren. Zij heeft het brood gebakken, zij heeft de wol gesponnen, het huis in stand gehouden.’ De wind beweegt, de bijen zoemen […]

Lees de rest

Het Kwaad: dualisme of relativisme

William Blake, Good and Evil, circa 1800 ‘Shakespeare’s opmerking dat There is nothing either good or bad, but thinking makes it so, vertegenwoordigt in een notendop het moderne denken over het kwaad. Sinds Kant en de Verlichting wordt het kwaad beschouwd als het ontbreken van het goede, en niet als een kracht of een eigenschap […]

Lees de rest

Een gat in de spirituele ozonlaag

In de jaren dertig was de psychiatrie als discipline nog nauw verweven met de diepte-analyse van de contemporaine cultuur en de ‘geestelijke problemen’ van de eigen tijd. Sterker nog, cultuurfilosofen peilden destijds de tijdgeest zoals een psychiater zijn diagnose stelt bij een geesteszieke patiënt. In 1930 publiceerde Sigmund Freud zijn beroemde essay Het onbehagen in […]

Lees de rest

Ik bouw een roosje van papier

Marijke, Slenaken 1973 Foto Nu moet je een foto nemen Als je wilt lachen later Met vrienden vriendinnen of alleen. Ik ben neergezet in de nacht Vannacht door eigen benen Met eigen handen (wij doen Immers alles altijd zelf). Ik zit in mijn stoel geknakt Vannacht, een pen in mijn hand En regel vanuit die […]

Lees de rest

The Heart of Darkness

Reliëf op kapiteel, Autun, 10de eeuw ‘De normale levensloop bevat ogenblikken, even rampzalig als die waar de melancholie van de geestelijk gestoorde vol van is, ogenblikken, waarin het radicaal boze zijn punten scoort en grondig zijn slag slaat. De schrikwekkende visioenen 
van de krankzinnige zijn alle samengesteld uit het materiaal van het dagelijks leven. 
Onze […]

Lees de rest