Het huis in stand gehouden

Marijke, Hoge Veluwe, 1973

Archaïsch grafschrift

In het verscholen thijmdal,
domein der honingbijen,
de dodensteen, de stele.
‘Meton wijdt deze grafsteen
aan zijn verkoren Akte,
de moeder zijner zonen,
die stierf, oud twintig jaren.
Zij heeft het brood gebakken,
zij heeft de wol gesponnen,
het huis in stand gehouden.’
De wind beweegt, de bijen
zoemen de stilte stiller.
Zij arbeiden, zij fluisteren: 


‘het huis in stand gehouden,
het huis in stand gehouden.’

(1979, Ida Gerhardt uit de bundel Het sterreschip)

Reageren is niet mogelijk.