Archief

Archief voor oktober, 2009

Terug naar de abdij

Geachte heer Mous, inderdaad is Gerard Reve hier verschillende malen geweest, omdat zijn toenmalige ‘liefje’ Guus van Bladel hier logeerde, maar Gerard  bleef altijd in zijn caravan en heeft nooit een stukje of handtekening in ons gastenboek gezet. Als U Uzelf wilt opzoeken dan kunt u dat hier ter plekke doen. Met vriendelijke groeten, Pater […]

Lees de rest

De man met het snorretje

‘Tot dan toe hadden we de theologen of de theologiserende atheïsten aangehoord, een boeiende belevenis voor wie ( zoals ik) van theologiseren houdt, maar de rauwe stem van het volk had nog ontbroken. Die kwam van de man met het strikje en het snorretje, die (een waarlijk godswonder) steeds weer in staat blijkt iedere televisie-uitzending […]

Lees de rest

Friese vertaling van Reve opgedoken

Zojuist werd ik gebeld door een mevrouw uit Witmarsum, die haar naam niet genoemd wil hebben. Zij beweert in het bezit te zijn van een Friese vertaling van het boek Nader tot U. Haar man heeft deze tekst begin jaren zeventig – met toestemming overigens van Gerard Reve – in het Fries vertaald. Door het […]

Lees de rest

Dromen in de strafkolonie

Een Kafka-achtige ervaring vannacht. Ik was ontboden op het Provinciehuis. Na een uur wachten in een kaal vertrek, waarin alle wanden waren bekleed met stalen lambriseringen, werd ik door een bode zwart gewaad naar binnen geroepen. Het volgende vertrek was met tropisch hardhout bekleed. Weer een uur later kwam er een nieuwe bode, nu getooid […]

Lees de rest

Tussen twee narcoses

‘Ik heb een wonderlijke droom gehad, enige tijd gele
den: één van die drie, vier dromen van profetische, aan
grijpende helderheid, die in een mensenleven kunnen 
voorkomen. Ik bevond mij op een of ander feestje of partijtje. Laat in de nacht, toen het feest half opgebroken 
was, & de nablijvers zichzelf in de keuken uit de ijskast […]

Lees de rest

Want dit is mijn bloed

Een van de centrale leerstukken binnen het katholieke geloof is de daadwerkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie. Dat wil zeggen: brood en wijn veranderen ook echt in het lichaam van bloed van Christus. Voor de Middeleeuwse mens was dit een angstaanjagende gedachte. Het zou betekenen dat je in Christus’ lichaam bijt, als je je […]

Lees de rest

Blut und Boden en de Provinsje Fryslân

In vrijwel alle katholiek huisgezinnen stond tot ongeveer het midden van de jaren zestig een Heilig Hart beeld. Zo ook bij ons thuis. Het beeld stond op een sokkel aan de muur, vlak boven de telefoon, zodat Onze Lieve Heer je altijd indringend aankeek als aan het bellen was. Met bloedend hart nog wel. Na […]

Lees de rest

De wet van de graaicultuur

Het is weer hommeles op het Friesland College. Gisteren werd bekend dat staatssecretaris Van Bijsterveldt 690.000 euro terugvordert van deze onderwijsinstelling. De school gaf voormalig bestuursvoorzitter Koops een vertrekpremie van 1,3 miljoen. Die werd betaald met geld dat voor onderwijs was bestemd. Als de ontslagprocedure gevoerd was via de kantonrechter, zou Koops 690.000 euro minder […]

Lees de rest