Het tekort van het Frysk Festival

Het is al weer maanden geleden dat er binnen de provinciale staten vragen werden gesteld over de eindafrekening van het Frysk Festival. Of beter gezegd, over het ontbreken van die eindafrekening. Het provinciaal bestuur had maar liefst 1 miljoen Euro uit eigen middelen in dit festival geïnvesteerd. Dan wil je natuurlijk ook weten, hoe er met dat geld is omgesprongen. Straks staat de vakantie weer voor de deur, maar we weten het nog steeds niet. De gedeputeerde van cultuur heeft haar mond vol over de culturele hoofdstad van Europa, die Friesland in 2018 moet worden. Wederom wordt er veel geld geserveerd voor culturele manifestaties, maar hoe de vorige manifestatie financieel is afgelopen, is alleen bij haar bekend.

Het zou natuurlijk een mooie zaak zijn voor de Leeuwarder Courant om dat eens uit te zoeken. De krant controleert immers mede de democratie. Daarvoor hebben we nu juist een krant nodig. Als straks na 2014 de ene krant na de andere in de rode cijfers belandt, zoals het Rapport Brinkman voorspelt, zitten we met een groot probleem. Wie zorgt dan nog voor het kwaliteitsnieuws en voor de onderzoeksjournalistiek. We kunnen toch niet alleen leven van nu.nl  die alleen de ANP nieuwtjes redactioneel bewerkt. De krant waakt over ons. De krant is een mijnheer. Neem nou mijnheer Rimmer Mulder, dat is ook een echte mijnheer.

Toen hij gisteravond geïnterviewd werd door zijn eigen medewerker Asing Walthaus (oh, oh, waar is de polarisatie op heden?), gedroeg hij zich zo arrogant, dat zelfs Puck van Ulzen – die toch heel wat ken hebben- het te gortig werd. Mijnheer Mulder wuifde elk probleem weg. De krant had er juist goed aan gedaan om in een nieuwe drukpers te investeren. De krant levert kwaliteit aan zijn lezers. Toen ik mijnheer Mulder wees op het gebrek aan onderzoeksjournalistiek, waardoor de Leeuwarder Courant zich in wezen niet onderscheidt van nu.nl, werd hij een beetje boos. Hij liet me nauwelijks uitspreken en kon ook geen recente voorbeelden noemen van onderzoeksjournalistiek. De reportage van de Harlinger afvaloven van Zembla dan? Waarom moeten we op tv zien hoe je als burger belazerd wordt en lezen we dat niet in de Leeuwarder Courant? Onzin, zei mijnheer Mulder, de Leeuwarder is juist voor de  voor de Friese burgers. De LC levert de kwaliteit!

Misschien is er inderdaad een tijd geweest, dat dit zo was, maar de Leeuwarder Courant staat al jaren niet meer redactioneel op scherp. Ik kan me nog herinneren, dat ik in het najaar van 1995 vrijwel dagelijks door een journalist van de LC werd gebeld, toen bleek dat er een tekort was in de eindafrekening van het Frysk Festival. De krant zat er bovenop in die tijd en wilde het naadje van de kous weten. Heel Friesland ging er zich mee bemoeien. Uiteindelijk was het mijnheer Ketellaper die een actie startte en en het tekort van de stichting ABE voor zijn rekening nam, zodat deze stichting – waar een voormalig gedeputeerde voorzitter van was – voor een faillissement werd behoed. Elke dag was in de krant te lezen hoe de vork in de steel zat. De onderste steen ging boven. Kom daar nou nog eens om, mijnheer Mulder! We lezen helemaal niks.

In de pauze stoof Rimmer Mulder naar mij toe. Ik dacht even dat hij mij naar de keel zou vliegen. Geart de Vries, die naast me zat, wilde zich nog ‘ in the line of the fire’ werpen, maar mijnheer Mulder hield zich nog net op tijd in. De LC doet wel degelijk aan onderzoeksjournalistiek, liet hij me weten. Hij had kennelijk even nagedacht, want hij wist me nu opeens wel drie voorbeelden te noemen die allemaal te maken hadden met de Provincie Fryslân. ‘Jij leest die krant niet eens!!’ brieste hij mij toe. Nee, inderdaad mijnheer Mulder, ik lees die krant niet meer. Waarom zou ik ook? Alles staat tegenwoordig op internet. Zelfs dat de voormalige gedeputeerde Gerard van Klaveren (zie foto) zich als voorzitter van het Frysk Festival er met een Jantje van Leien vanaf heeft gemaakt met die eindafrekening van het Frysk Festival. Het bestuur van het Frysk Festival heeft niet eens een evaluatie-rapport ingeleverd bij GS. Eén A4-tje, dat was voldoende. Waar lees je dat? Vandaag op dit weblog, mijnheer Mulder, en niet in de Leeuwarder Courant.

Toen ik na de pauze de vraag stelde, waarom de LC nooit primeurs overneemt van een weblog, verschool mijnheer Mulder zich wederom in een torenhoge arrogantie. ‘Ach, al die weblogs, dat lees je toch niet! Een serieuze lezer leest de LC.’ Dat inmiddels het merendeel van de LC-lezers straks op Geert Wilders gaat stemmen – zoals onlangs bekend werd – daar hoor je mijnheer Mulder niet over. Hoe zou dat toch komen mijnheer Mulder? Ik denk omdat de LC steeds meer op de Telegraaf gaat lijken, die ook hun enige echte concurrent is in Friesland. Kwaliteitsjournalistiek? Laat me niet lachen! De Leeuwarder Courant gaat niet ten onder door internet, ook door het gebrek aan advertenties en zelfs niet door de ontlezing bij de jeugd. Nee, de LC  gaat ten onder door zijn eigen arrogantie. Het is alleen nog een kwestie van tijd.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)