Archief

Archief voor maart, 2010

Gek in de jaren zestig

Weet je wat het erge is? Dat 
is een arrogantie van de twintigste eeuwse mens. Die kan niet 
meer verwonderd zijn. Het leven is of normaal, maar vanuit 
welke visie? Of het is ziek. Er is geen ontzag voor het supra
normale. Wil je mij begrijpen, herinner dan de visioenen, in de 
kerk, aan de gracht. […]

Lees de rest

Gerard Reve & de zaak Küng

In Duitsland heb je 
een priester, Küng heet hij, geloof ik, die van de preekstoel 
durft te verkondigen, dat Christus alleen maar mens is. Zijn 
goed recht, maar dan mag je je geen katholiek meer noemen, 
en zeker niet meer voor priester spelen. Maar onze tandeloze Moeder de Heilige Kerk durft hem niet eens aan […]

Lees de rest

Ayaan & de Nieuwe Middeleeuwen

Dertig jaar later geeft de Amerikaanse publicist Garry Wills een boek uit onder de titel Papal sin: structures of deceit (Londen 2000, Ned. vert. Pauselijke zonde: geconstrueerd bedrog, Averbode 2002). Hij laat aan de hand van onbetwistbare feiten zien, dat de pausen Pius IX. Pius X, Pius XII, Paulus VI en Johannes Paulus II zich […]

Lees de rest

Voetballen na de ramp

We schrijven 12 maart 1953. In het stadion Parc des Princes in Parijs wordt een benefietwedstrijd gespeeld tussen het Franse nationale elftal en een gelegenheidselftal van in Frankrijk spelende Nederlandse beroepsvoetballers. De wedstrijd is georganiseerd door het Nationaal Rampenfonds en de opbrengst is voor de slachtoffers van de Watersnoodramp van 1953. Al vroeg komt Frankrijk […]

Lees de rest

Mythe, seks en katholicisme

De laatste mythe in de wereld is de mythe zelf. Deze woorden heb ik ooit iemand horen zeggen – ik dacht dat het Adri van Hijum was – en sindsdien zijn ze in mijn kop blijven hangen. Ik vind het een intrigerende uitspraak. Ten eerste zet hij je aan het denken over wat met een […]

Lees de rest

Sum ergo cogito/Cogito ergo sum

Ik mag graag met de deur in huis vallen. Aangenaam, ik ben een gedachte. Voor wie wil weten hoe ik er uitzie, ik heb duizend gedaanten, denkbaar tussen de sprong van een elektron en een uil die staart in de nacht. God weet wie heeft mij te vondeling gelegd onder een schedeldak. Ik ben een […]

Lees de rest

In de skybox

Het was oorlog vannacht. Ik bevond me in een menigte in de branding van de zee. Hoog in de lucht vlogen gevechtsvliegtuigen die zich opmaakten voor een bombardement. Niet alleen B52 bommenwerpers, maar ook grote bakbeesten van Chinese makelij die eruitzagen als aan elkaar gekoppelde strandhuisjes. Toen de eerste bommen vielen brak er paniek uit. […]

Lees de rest

Islam en nieuwe media

Wat gebeurt er als mensen in deze zich eindeloos vermenigvuldi
gende ruimten staren? De naar het mystieke neigende wetenschapper 
Seyyed Hossein Nasr verwoordt het zo: ‘Er is een aspect van niet-zijn 
of leegte dat volledig inherent is aan de gehele geschapen orde en dat 
een direct gevolg is van het feit dat, in absolute zin, alleen […]

Lees de rest

Radicale islam is ultramodern

Het visualiseren van onzichtbare digitale informatie loopt dus 
analoog aan de verschijning van het onzichtbare binnen de topografie van de zichtbare wereld (in Bijbelse termen: tekenen en wonderen)
 die religieuze rituelen voortbrengt. In dit opzicht fungeert het digitale beeld als een Byzantijnse icoon, als visuele weergave van onzichtbare digitale informatie. De digitale code lijkt te […]

Lees de rest

De opkomst van de nieuwe vader

Wat is er toch met de Nederlandse man aan de hand? Wouter Bos en Camiel Eurlings verlaten de politiek, de een om meer de tijd te hebben voor zijn kinderen, de ander om een gezin te stichten nu het nog kan. Het moet niet gekker worden. Nog even en er is geen man meer die […]

Lees de rest

Opgroeien tussen paters en boeken

‘Eigenlijk was de homoseksualiteit op de diverse instituten waar 
ik onderwijs heb mogen genieten, volkomen geaccepteerd,’ ging 
De Gekwelde Man gedreven verder. ‘Paters die jongetjes lieten nablijven en ze dan op hun schoot trokken, of priesters die ons 
kwijlend de biecht afnamen: “En? Hoe vaak heb je van de week 
aan jezelf gezeten?” Dat was […]

Lees de rest

De zaligverklaring van Reve

het was smoordruk gisteren bij de opening in Tresoar van de tentoonstelling Huize Het Gras, een literaire pelgrimage naar Greonterp. Bert Looper benadrukte in zijn openingswoord nog eens het belang van de rijke collectie aan reviana die Willem Bruno van Albada en Hendrik Lambertus van Manen (Teigetje en Woelrat) in de jaren dat zij met […]

Lees de rest

Een schone taak voor Geert Wilders

‘Menig eerwaardig mens uit de oudheid en onze tijd was homofiel, zelfs enkelen van de voornaamsten zoals Plato, Michelangelo, Leonardo Da Vinci, en anderen. Liefde tussen mensen van gelijk geslacht is niets waarvoor men zich te schamen hoeft, is geen ontucht, geen vernedering; en kan niet als ziekte beschouwd worden. De vervolging en bestraffing daarvan […]

Lees de rest

De kiemen van het Friese fascisme

  Der bliuwt in duäliteit, dy’t it 
tinken net bifrediget, en like min as it monisme út ‘e stelde 
ienheit de einleaze mannichfâldichheit fen ‘e kosmos for
klearje kin, komt it leauwe út ‘e duäliteit ta de ienheit. 
Nammers it leauwe dat logysk utkomt, is gjin leauwe. Credo 
quia absurdurn: ik leau, omdet it ûneigen is. […]

Lees de rest