Archief

Archief voor januari, 2008

Deep Throat

Eindelijk is het er dan toch van gekomen. Plasterk is frontaal in botsing gekomen met Rouvoet, nota bene over de aangekondigde uitzending van de pornofilm ‘Deap Throat’ door BNN en de VPRO. Het is maar goed dat die fatsoensrakkers van de Christen Unie eens een keer de mond wordt gesnoerd, anders moeten we binnenkort allemaal […]

Lees de rest

Terug naar Heiloo

Bovenstaande foto kreeg ik enige maanden geleden toegestuurd door Sjoerd Osinga. Hij is gemaakt door Harmen Honnef in het Museum Dr. Guislain in Gent. Het kunstwerk – of zijn het er twee? – is gemaakt door een psychiatrische patiënt en heet ‘Petit Reliquaire Francais & L’Inconnu du train’. Vandaag gleed het nieuwe nummer van De […]

Lees de rest

Belvédère, I love it !

‘En Le Roy zijn boodschap past heel goed bij Fryslân, waar landschap, kunst en cultuur altijd al nauw verweven zijn geweest. Zoals Cicero elke rede besloot met “Cetero censeo”, zou de gedeputeerde van cultuur elke rede mogen besluiten met “Verder ben ik van mening dat Fryslân culturele hoofdstad van Europa moet worden”. Aldus besloot Eric […]

Lees de rest

Koran en Da Vinci Code

Ruim vijf jaar geleden, op 7 september 2002, verscheen een artikel van mij op de opiniepagina van De Volkskrant onder de titel ‘Islam heeft geen Kuitert nodig’. Ik reageerde daarmee op een discussie, die was ontstaan in de Nederlandse media, naar aanleiding van een uitspraak van Ayaan Hirsi Ali dat moslims de Koran beter ‘als […]

Lees de rest

De kunst van Geert Wilders

Zowat de hele wereld houdt de adem in, in afwachting van de film van Geert Wilders. Het is frappant om te zien hoe het systeem werkt. Iedereen die er iets van zegt wordt deel van het probleem. Ik ook dus. Wilders heeft een golf van publiciteit gecreëerd die niet meer te keren is. Eigenlijk heeft […]

Lees de rest

Friese humor

‘Tenslotte houdt kunstpaus Huub Mous (om zijn Fries-nationale sympathieën ook wel Obe Mousma genoemd) een ingetogen lofrede op het werk van Le Roy.’ Aldus Eric Hoekstra (zie foto) – ex dit, ex dat en tegenwoordig ‘flaneur te Leeuwarden’ – gisteren op de site van ‘liwwarders’. Hij deed verslag van de uitreiking van de Gerrit Bennerprijs […]

Lees de rest

Le Roy en de uitgeschakelde mens

De toekenning van de Gerrit Bennerprijs aan Louis G. Le Roy – voor zijn hele oeuvre – zal velen misschien hebben verbaasd, omdat ze hem niet primair als kunstenaar hadden gezien. Maar wat is hij dan wel? Is hij een stedenbouwkundige, een landschapskunstenaar een cultuurfilosoof een ecologische goeroe of nog altijd ‘de wilde tuinman’ zoals […]

Lees de rest

Le Roy en Prigogine

De bron van de tweespalt tussen enerzijds de tijd als gestold schema voor de beschavingscyclis van de geschiedenis en anderzijds de tijd als het creatieve fluïdum bij uitstek voor het spel als paradigma voor een nieuwe of tegen-cultuur is al in de jaren dertig terug te vinden. Evenals Johan Huizinga slaat Louis Le Roy een […]

Lees de rest

Le Roy, tijd en tegencultuur

Het begrip ‘tegencultuur’ komt bij Le Roy voor het eerst naar voren in zijn in 1973 verschenen boek ‘Natuur uitschakelen, natuur inschakelen’. Voor een goed begrip van wat Le Roy destijds met deze term ‘tegencultuur’’ bedoelde, is het misschien goed te beginnen met een wat lang citaat. Hierin geeft Le Roy antwoord op de vraag […]

Lees de rest

Huizinga als wegbereider

‘Yn wêzen is dizze roman wiswier net nij. It is suver neat oars as in fannijs bearbeide en ferbettere útjefte fan de roman “Homo Ludens’ fan Johan Huizinga, syn uxor carissima taeigene.’ Met deze boodschap aan de lezers begint de kleine roman ‘Leafdedea’ van Homme Eernstma. Dat was het pseudoniem voor Feijo Schelto Sixma Baron […]

Lees de rest

In de schaduwen van morgen

,Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europese mensheid achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken.’ Zo opende Huizinga zijn boek ‘In de schaduwen […]

Lees de rest