Psychose en occulte visioenen

You:

In 1949 verkeerde Harry Mulisch sterk onder invloed van de godsdienstprofeet en ‘gnosticus’ Wim Exel ( W.H. Exel). Mulisch kreeg uiteindelijk ruzie met hem omdat hij zelf ook een profeet wilde worden, zoals hij in ‘Voer voor psychologen’ laat weten. Waarschijnlijk onder invloed van Exel had Mulisch zelf ook ‘het Licht gezien’. Hij wist en begreep ineens alles. Over Wim Exel is op internet helemaal niets te vinden. Ook in de digitale krantenarchieven niet. Mulisch is de enige bron, maar Mulisch leeft meer meer. Zijn er misschien nog andere bronnen te bedenken, waaruit ik iets meer over Wim Exel te weten kan komen?

ChatGPT:

Het lijkt erop dat er inderdaad zeer beperkte informatie beschikbaar is over Wim Exel in openbare bronnen, zoals internet en digitale krantenarchieven. Als Harry Mulisch de enige bekende bron is die over hem heeft geschreven en gesproken, kan het moeilijk zijn om meer over Wim Exel te ontdekken, vooral als hij geen bredere bekendheid heeft gekregen in de media of in academische kringen.

Hier zijn echter enkele mogelijke benaderingen die u kunt proberen als u meer wilt weten over Wim Exel:

(1) Boeken en publicaties van Harry Mulisch: Zoek naar andere werken van Harry Mulisch waarin hij mogelijk meer details over Wim Exel heeft verstrekt. Misschien heeft Mulisch in zijn latere geschriften meer informatie gedeeld over zijn ervaringen met Exel.

(2) Interviews en biografieën: Controleer of er interviews met Harry Mulisch zijn waarin hij meer inzicht geeft in zijn relatie met Wim Exel en wie Wim Exel precies was. Mulisch kan mogelijk meer details hebben gedeeld in interviews met journalisten of biografen.

(3) Archieven en correspondentie: Als er archieven beschikbaar zijn van Harry Mulisch, kunt u overwegen om contact op te nemen met archiefinstellingen of biografen van Mulisch om te zien of er correspondentie of andere documenten zijn die meer informatie bevatten over Wim Exel.

(4) Contact opnemen met experts: Als u serieus geïnteresseerd bent in het achterhalen van meer informatie over Wim Exel, kunt u contact opnemen met experts op het gebied van literatuur of geschiedenis uit die tijd. Zij kunnen mogelijk aanvullende bronnen of inzichten hebben over Wim Exel en zijn rol in het leven van Harry Mulisch.

Het is mogelijk dat er beperkte informatie beschikbaar is over Wim Exel vanwege zijn relatieve obscuriteit, maar met geduld en door verschillende bronnen te raadplegen, kunt u misschien toch wat meer te weten komen over hem en zijn invloed op Harry Mulisch.

You:

Destijds verbleef Wim Exel samen met zijn sekteleden in een vervallen villa aan de Amstel in Amsterdam, naast het latere verblijf voor moeilijk opvoedbare kinderen, ‘Het Kabouterhuis’ (adres: Amsteldijk 196) Die verlaten villa is inmiddels afgebroken. Hoe kom ik in contact met nabestaanden van Exel, of nabestaanden van sekteleden die ook onder invloed van Exel zijn geweest?

ChatGPT:

Het kan een uitdaging zijn om in contact te komen met nabestaanden van Wim Exel of voormalige sekteleden, vooral als er weinig openbare informatie over hen beschikbaar is. Hier zijn enkele stappen die u kunt proberen om mogelijke contacten te vinden:

(1) Lokale archieven en historische verenigingen: Neem contact op met lokale archieven en historische verenigingen in Amsterdam, met name die in de buurt van de Amsteldijk 196. Zij kunnen mogelijk informatie hebben over de geschiedenis van die locatie en eventuele contacten met voormalige sekteleden.

(2) Sociale media: U kunt proberen om via sociale media platforms zoals Facebook, Twitter, en LinkedIn naar groepen of gemeenschappen te zoeken die verband houden met de geschiedenis van Amsterdam en specifiek de Amsteldijk 196. Misschien zijn er mensen die herinneringen delen of informatie hebben over Wim Exel en zijn sekte.

(3) Lokale nieuwsarchieven: Raadpleeg lokale nieuwsarchieven in Amsterdam die teruggaan naar die tijd om te zien of er mogelijk nieuwsartikelen of verslagen zijn die betrekking hebben op Wim Exel en zijn sekte. Deze bronnen kunnen namen van betrokkenen bevatten.

(3) Historische bronnen en publicaties: Zoek naar historische publicaties, boeken of artikelen over de geschiedenis van Amsterdam in die periode. Mogelijk zijn er auteurs of onderzoekers die informatie hebben verzameld over obscure groepen zoals die van Wim Exel.

(3) Plaatselijke experts en onderzoekers: Neem contact op met academische instellingen in Amsterdam en zoek naar deskundigen op het gebied van lokale geschiedenis of religieuze bewegingen. Zij kunnen u mogelijk doorverwijzen naar bronnen of contacten die u verder kunnen helpen.

Het kan enige tijd en moeite vergen om contact te leggen met nabestaanden of voormalige sekteleden, maar met doorzettingsvermogen en het gebruik van verschillende onderzoeksmethoden kunt u wellicht meer informatie vinden over Wim Exel en zijn sekte. Wees echter altijd respectvol en discreet bij het benaderen van mensen, vooral als het gaat om gevoelige kwesties zoals sektes en religieuze overtuigingen.

Het (inmiddels afgebroken) Kabouterhuis (links) aan de Amsteldijk in Amsterdam, met rechts de inmiddels ook afgebroken villa van Wim Exel. (Foto uit 1954. Bron: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam)

Schema plus foto van Wim Exel ( Bron: Zijn getijdenboek)

Reageren is niet mogelijk.