De taal van de ooooolie-garchen

Steeds meer hoor ik spreken over Russische oooooolie-garchen. Met de klemtoon op óóóóólie. Maar Russische oligarchen hebben niets met Russische olie van doen. Ook niets met Russisch gas. Het woord oligarch stamt uit het Grieks ( ὀλίγος (oligos) = ‘weinig’ en ἄρχειν (archein) = ‘heersen’). Jammer dat Koot & De Bie zo’n taalkundig fenomeen niet meer kritisch onder handen nemen. Elke dag weer mis ik de commentaren van Oost-Europa-deskundige Dr. Clavan. Wat hij destijds te zeggen had was vaak profetisch. Humor kan bizar zijn, en zwarte humor helemaal. Goede humor is helaas vaak zwart, al was het maar omdat de wereld daar alle aanleiding toe geeft. Er wordt wel beweerd dat de hel geen bodem heeft. Maar mocht het zo zijn dat ook de Duivel humor heeft, dan is oorlog zijn goddelijke komedie.

Reageren is niet mogelijk.