De linkerhand van God

Het is niet de waarheid die iemand bezit, of verondersteld wordt te zijn, maar de oprechte moeite die hij zich getroost heeft om de waarheid te achterhalen wat iemands waarde bepaalt. Omdat niet het bezit, maar eerder het zoeken naar waarheid bepalend is voor de groeiende kracht van een mens, waaruit het naderen van de volmaaktheid bestaat. Bezit maakt je kalm, lui en trots. Als God alle waarheid in zijn rechterhand gesloten zou houden en de enige, altijd levendige drang naar waarheid in zijn linkerhand, hoewel met de toevoeging dat ik dan voor altijd en eeuwig dwaalwegen zou volgen, en tegen me zei: kies! Ik zou mij nederig in zijn linkerhand neervlijen en zeggen: Vader geef! De zuivere waarheid is alleen voor U!

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) 

Reageren is niet mogelijk.