Josse in de Moanne

De rest van dit artikel is te lezen in de zojuist verschenen papieren editie van De Moanne.

Nog even dit. In mijn artikel voor de Moanne schrijf ik dat ik in maart j.l., bij het begin van de corona-crisis, de ‘betonnen P’ terugvond, die in je jaren vijftig langs de weg naar Harlingen, bij de afslag Peins, had gestaan. De herkomst van de ‘P’ werd mij bevestigd door de eigenaar van het museum. Josse had daar herinneringen aan. Zo mailde mij ooit het volgende .

Goemoarn Huub, Op het omslag van ‘Reedride op glêd iis’ staat een foto met een oude man op een P-paal en dat is naast het fietspad Leeuwarden-Harlingen – op de hoogte Zweins/Peins. Vanaf Leeuwarden moest ik hier rechtsaf naar Peins, 1,5 km, waar ik woonde. Die rit van Peins-Leeuwarden heb ik van ’57 t/m juni ’62 dag in dag uit gereden. De mensen uit Harlingen die in onze klas zaten (Kweekschool) fietsten alleen in de zomer. Later gebruikten ze ook brommers. Die wereld (de beelden) Rijksweg, Spoor (een beestje naar het westen), Van Harinxmakanaal, tussen Leeuwarden, Franeker, Herbayum waar ik ooit lesgaf, en Harlingen komt voor een deel in ‘Kikkerjaren’ terug. Ook Vestdijk heeft deze rit in de zomer wel gefietst (zie mijn boek ‘100 jier keatsen Hjerbeam’ (1993). In feite fietste je dus door romanwerelden (ha-ha-ha). Groetnis – Josse

Dit is de foto van Bas den Oudsten die gebruikt is voor Reedride op glêd iis. Daarnaast de teruggevonden ‘P’ bij het old-timer museum van Pingjum. Josse had de foto jaren geleden voor het eerst op mijn blog gezien. Toen heb ik hem nog verwezen naar de Beeldbank van het HCL, maar dat was Josse kennelijk ontschoten.

Mijn artikel in de Moanne gaat onder meer over de invloed die zijn jeugdjaren in Peins op Josse heeft gehad. Josse reageerde vaak op mijn blogs, vooral als ik schreef over mijn katholieke verleden. In de Moanne schrijf ik: ‘Misschien dacht hij wel dat ik mijn eigen Peins had gehad in de kerk van Rome.’

Bijna een jaar geleden schreef ik een blog over hoe de katholieken in het verleden met seks omgingen. Zie: Seks en het wedergeboren lichaam. Nog diezelfde dag reageerde Josse in een mailtje als volgt. 

Maite stuurde deze Monty Python-fideo naar mij. In Spanje genieten ze van zo’n seks-item over de kerk. Deze past wel bij jouw blog van vandaag. 

Bij deze alsnog het filmpje. 

Reageren is niet mogelijk.