Journaal van een Solitary Man

Een politieke meerderheid trok woensdag geld uit voor vernieuwing van het Museum Hindeloopen (500.000 euro) en de replica van het schip Willem Barentsz in Harlingen (120.000 euro). Een amendement van D66 om dan ook subsidie te geven aan Museum Belvédère in Oranjewoud haalde het niet. De staten willen wel dat de provincie planologisch meewerkt aan de realisatie van een zeezwembad in Harlingen.

Aldus was woensdag j.l. te lezen in de Leeuwarder Courant. De provincie vindt een replica van het schip Willem Barentsz belangrijker dan het voortbestaan van het museum Belvédère. Dat is Friesland in de nadagen van het festijn Cultrurele Hoofdstad van Europa. Er wordt alom gesproken over de ‘Legacy’ van CH 2018. Wat is de nalatenschap? De provincie heeft zelfs 2 miljoen per jaar uitgetrokken om deze nalatenschap veilig te stellen. Er komt een nieuwe flexibele organisatie van 8 mensen met dikke salarissen, maar het noodlijdende Museum Belvédère krijgt geen steun van de provinciale overheid.

Gisteren zat ik met een select gezelschap aan tafel bij de Fryske Akademy bij wat een ‘seminar’ heette, waarbij gesproken werd over de ‘Legacy van CH 2018’. Het eigenlijke onderwerp was  Regionale identiteit na Leeuwarden-Fryslân 2018. Eric Storm, van de Universiteit Leiden, hield een inleiding over de politieke en artistieke constructies van regio’s. Ook Oeds Westerhof, directeur Legacy van CH 2018, was hierbij aanwezig,.

Het werd een wat tamme discussie. Uiteindelijk ging ik nog even uit mijn dak om schande te spreken over het beleid van de provinciale overheid, die haar mond vol heeft heeft over de Legacy van CH 2018, maar weigert om Museum Belvédère financieel bij te springen. Morgen reikt gedeputeerde Poepjes de Vredeman de Vriesprijs voor architectuur uit in Museum Belvédère. In het hol van de leeuw nota bene. Ik ben benieuwd of ze dan de lef heeft om iets hierover te zeggen. Shame on you, Frou Poepjes!

Oeds Westerhof gisteravond bij  Fuck Up Night

Gisteravond was ik nog even aanwezig in de Stadskas van Explore The North op het Olderhoofsterkerkhof. De bijeenkomst heette Fuck Up Night. Tijdens dit gebeuren vertelden allerlei mensen wat hun grootste fout was geweest in hun leven. De spits werd afgebeten door Oeds Westerhof. Hij liet zich ontvallen dat hij bij de presentatie van het bidbook voor CH 2018 een grote fout heeft gemaakt. Bij de begroting was de specificatie van de projecten vergeten. Men heeft toen in allerijl deze alsnog toegevoegd in aparte pdf’s voor de juryleden. Niemand heeft wat gemerkt destijds.

Opeens werd ik op mijn schouder getikt door Tjeerd van Bekkum, de opperbaas van CH 2018, die ik enige maanden geleden met een waterpistool heb belaagd, waarbij ik gezegd had dat ik hem een grote lul vond. Van Bekkum zei dat hij nadien nog eens diep nagedacht had over dit incident. De manier waarop ik mijn ongenoegen had geuit was niet helemaal oké, zei hij. Maar achteraf bezien vond hij zichzelf ook een grote lul. Hij had immers de zaak Malta zwaar onderschat.

Zo hoor je nog eens wat. Ik heb Van Bekkum nog even gerustgesteld. Ik had destijds een vriendin die het dreigde uit te maken tussen ons. Door mij als een cowboy te misdragen die avond heb ik deze breuk in onze relatie weten te voorkomen. Zonder dit persoonlijk motief had ik me nooit zo misdragen. Het was vergeefs uiteindelijk want die vriendin is inmiddels met de noorderzon vertrokken.

Wederom ben ik…  a solitary man.

Reageren is niet mogelijk.