Een eerste proeve

Gisteren ontving ik het eerste ontwerp voor de cover van mijn nieuwe boek Jihad of verstandsverbijstering. Er moet nog wat aan gesleuteld worden, maar het begint er aardig op te lijken. Naar verwachting verschijnt het in de maand december. Het is raar om te zien dat iets wat in je hoofd is ontstaan opeens een concrete gestalte krijgt.

Dat is met elk boek zo, en ik heb het al meerdere keren meegemaakt, maar deze keer is het anders. De eerste versie van dit boek had ik eind augustus vorig jaar al afgerond. Dat was twee weken voordat Marijke ziek werd. Drie weken daarna overleed zij.

Ondanks alles ben ik het afgelopen jaar aan dit boek blijven doorwerken. Het was voor mij zoiets al een daad van verzet. Iets onmogelijks, want tegen de dood kun je je niet verzetten. De dood moet je aanvaarden zoals het leven zelf. Maar er zijn dingen in het leven die heel moeilijk te aanvaarden zijn.

De dood is dat in hoge mate. Terrorisme ook misschien. Er zit een rare nagalm in dit boek van alles wat ik het afgelopen jaar heb beleefd. Het is een zoektocht naar zin en betekenis, terwijl ik vooraf wist dat die niet vinden zouden zijn.

Wie al een voorproef van de inhoud wil vernemen, kan vanaf 4 november a.s. terecht in het Fries Museum. Daar is dan een videofilm te zien die Martin en Inge Riebeek onlangs van mij maakten. De tekst daarvan is in feite de beknopte inhoud van het boek. 

Tekst achterop de cover:

Dit boek richt zich op het grijze gebied dat recentelijk is ontstaan tussen verschillende vormen van psychotisch geweld en terroristisch geweld. Maar vooral ook op het vreemde zwijgen van de psychiatrie over dit soort nieuwe manifestaties van het kwaad.

Vanuit vier invalshoeken – de esthetica, de religie, de filosofie en de psychiatrie – wordt deze problematiek benaderd. Het is een zoektocht naar de grondbetekenis van de hedendaagse terreur- en geweldsexplosies, zowel in de daad als in de beleving daarvan. Daarbij worden door de auteur ook de ervaringen betrokken van de psychose die hem zelf in de jaren zestig trof tijdens zijn adolescentie.

Wat gebeurt er precies in het proces van radicalisering en waarin verschilt dit proces van een zich plotseling aandienende psychose ten tijde van snelle secularisatie?

Huub Mous (1947) is kunsthistoricus en publicist. Hij publiceerde over diverse onderwerpen in tijdschriften en museumcatalogi, onder meer in De Gids en Tirade. In 2011 verscheen Tegen de tijdgeest, terugzien op een psychose, met als coauteurs Egbert Tellegen en Daan Muntjewerf. In 2013: Modernisme in Lourdes, Gerard Reve en de secularisering.

Reageren is niet mogelijk.