Symposium over Het Kwaad

Het Kwaad – in de context van psychiatrie en filosofie

Symposium, 9 februari 2017, Amsterdam

Het kwaad lijkt om ons heen volop aanwezig te zijn: in verschrikkelijke terreurdaden, in de dreiging van het groeiende populisme, rechts-extremisme en neo-fascisme en in de groeiende haat en verharding tussen mensen en groepen.

Shakespeare’s opmerking dat There is nothing either good or bad, but thinking makes it so, vertegenwoordigt in een notendop het moderne denken over het kwaad. Sinds Kant en de Verlichting wordt het kwaad beschouwd als het ontbreken van het goede, en niet als een kracht of een eigenschap in zichzelf. In hoeverre kunnen we met dit moderne denken over het kwaad uit de voeten bij hedendaagse problemen in de psychiatrie?

Op dit symposium zullen we het Grote Kwaad, dat we kennen van oorlog en geweld, relateren aan het kwaad dat we in de psychiatrie tegenkomen. Vragen die aan de orde zullen komen zijn de volgende:

– hoe verhoudt politiek geweld zich tot huiselijk geweld?

– wat zijn de gevolgen van oorlog en oorlogstrauma’s over generaties heen?

– hoe kunnen de traumatische vicieuze cirkels van wantrouwen, schuld en wraak doorbroken worden?

– hoe uit het kwaad zich in de spreekkamer van de  psychiater?

– wat kan de psychiatrie voor bijdrage leveren aan het debat over de locus van het kwaad, in de context van terrorisme, genocide en (neo-)fascisme?

Voorlopig programma

Keynote lezing door prof.dr. Bram de Swaan over het kwaad in het groot (zie zijn boek: Compartimenten van vernietiging).

Twee commentaren hierbij, waaronder door Heleen Pott.

Lunch

Keynote lezing van Nelleke Nicolai over het kwaad zoals dat naar voren komt in de spreekkamer van de psychiater

Twee commentaren hierbij, waaronder door Huub Mous over “jihad of verstandsverbijstering”

Tijd en plaats

Accreditatie wordt aangevraagd

Zie verder: Stichting Psychiatrie & Filosofie

Reageren is niet mogelijk.