Archief

Archief voor juni, 2013

Mythevorming rond Willem van Althuis

  ‘Het lijkt erop dat niet alleen de beeldende kunst zich in die tegen
stelling tussen stad en platteland, tussen stad en periferie, tussen moderniteit en authenticiteit, lange tijd heeft thuis gevoeld. In zijn boek trekt 
Mous een parallel met de Friese literatuur van de jaren zestig, waarvan 
wordt gezegd dat die zich door bewust achterblijven […]

Lees de rest

Fokke Sierksma & the naked man

  ‘De promovendus van Iersel maakt een woordspeling op een 
essay van mijn vader, Schoonheid als eigenbelang. Hij constateert dat 
Lacan en Sierksma zich beiden met dezelfde kwesties bezig hadden 
gehouden. Hun antwoorden verschilden echter. Volgens Lacan lost 
de zoon het Oedipusconflict op door symbolisch onderscheid te maken tussen beide ouders; daarna schikt hij zich […]

Lees de rest

Op syk nei…..de Fryske Oermûs

  Gisteren werd het boek  De Fries. Op zoek naar de Friese identiteit van Erik Betten  gepresenteerd in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden. Bert Looper en Wybe Wieling hielden een inleiding. Studenten van de Thorbecke Academie presenteerden de resultaten van een enquête naar de opvattingen over de Friese identiteit. Rudi Wester interviewde Erik Betten en […]

Lees de rest

Nieuwe aandacht voor De Luisterpost

‘Vanmorgen heb ik uw website gelezen over de Luisterpost, die mijn ouders in 1945 hadden in de Nieuwe Oosterstraat 9 te Leeuwarden. Tot nu toe wist ik niet dat u prof. Sierksma had beschreven. Dat boek heb ik zelf ook gelezen en overdacht. Over de Luisterpost geef ik af en toe lezingen, voornamelijk in Duitsland […]

Lees de rest

Maak Leeuwarden biljartstad!

Het Harmoniekwartier in Leeuwarden ondergaat binnenkort een ingrijpende verandering. Tussen Schouwburg de Harmonie en de Nieuwestad zal een prestigieus nieuw stadsdeel verrijzen dat vrijwel geheel in het teken zal staan van kunstonderwijs en popmuziek. Maar hoe zit het met het biljarten? Biljart en schouwburgbezoek zijn in Leeuwarden van oudsher nauw met elkaar verbonden. Tegenover De […]

Lees de rest

Het dooit op de Overtoom

Tijdens het Frysk Festival in 1995 dat als thema had Salut au monde – naar het gelijknamige lange gedicht van Walt Whitman  – ging Dalstra op zoek naar wat hij noemde ‘het poëtisch systeem van Friesland’. Hij selecteerde een aantal locaties die een relatie hadden met persoonlijke herinneringen. Hier werden handelingen uitgevoerd en  teksten voorgedragen […]

Lees de rest

De spoken van de tussenruimte

Ooit heb ik mij, na het lezen van een lyrische recensie, de ‘Verzamelde gedichten’ van Hans Faverey aangeschaft. Dat was een miskoop. Ik heb niets met dat soort poëzie. Bij elk gedicht denk ik, waar gaat dit eigenlijk over. Ik zie vooral het wit tussen de regels en niet de woorden zelf. Die woorden zeggen […]

Lees de rest

Toeristische non-informatie

Hongarije heeft veel uitvinders voortgebracht. Tivadar Puskás bijvorbeeld was de uitvinder van de telefooncentrale (1879) en Ernő Rubik van de Rubikskubus (1977). U weet wel, dat is die kubus waarvan ieder zijvlak een andere kleur heeft en uit negen blokjes bestaat. Vanuit iedere willekeurige positie is de Rubikskubus met niet meer dan 20 draaiingen op […]

Lees de rest

Ab ovo

Het is bekend dat in de eerste naoorlogse jaren de verschrikkingen van de Holocaust vrijwel collectief werden verdrongen. De aanvankelijke verbijstering over wat had plaatsgevonden maakte al gauw plaats voor een vrijwel totale oriëntatie op de toekomst. De euforie van de jaren zestig is achteraf ondenkbaar zonder deze voorafgaande, radicale verdringing van de oorlogsellende in […]

Lees de rest