De slag om het Frysk Festival

‘Het songfestival voor minderheidstalen Liet Ynternasjonaal keert na twee buitenlandse edities in 2008 terug in Friesland. Het evenement wordt dan gehouden in samenwerking met het Frysk Festival’. Aldus meldde gisteren de Leeuwarder Courant. Onno Falkena en Ivan Pel zouden dit namens de Stichting Liet hebben laten weten op de website van de organisatie. Ik ben meteen gaan kijken op die website, maar ik kan niets vinden. Er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Ik kan niet goed zoeken. Het is een slechte website. Of het heeft bericht er inderdaad wèl opgestaan, maar is er inmiddels ijlings weer van verwijderd. Laten we hopen dat het laatste geval is.

Hoe zou het anders verder moeten met Gerard van Klaveren? Hij is immers voorzitter van de stichting Liet en tegelijk voorzitter van de werkgroep Frysk Festival die zojuist een advies heeft uitgebracht aan het provinciaal bestuur. Deze werkgroep is ook het beoogde nieuwe bestuur van de stichting Fryk Festival dat in 2008 gaat plaatsvinden. Binnenkort beslissen Provinciale Staten over de toekomst van het Frysk Festival. De werkgroep heeft geadviseerd om een miljoen Euro als basisbudget voor het ‘Frysk Festival nieuwe stijl’ beschikbaar te stellen. In dat licht bezien zijn de uitspraken van de heren Pel en Falkena hoogst ongelukkig te noemen. Ze brengen Gerard van Klaveren in een weinig benijdenswaardige positie. Zijn dubbele pet maakt zijn functioneren als beoogd voorzitter van het Frysk Festival dan in feite onmogelijk. Je mag hopen dat Van Klaveren gisteren – na het lezen van de LC – terstond de telefoon heeft gepakt en de heren Pel en Falkena bevolen heeft het bericht van de site te verwijderen.

Hoe het ook zij, dit incident is tekenend boor de huidige situatie. De slag om het Frysk Festival is begonnen. De worst van één miljoen Euro hangt boven de culturele markt van Fryslân en iedereen, die geld nodig heeft, kijkt met hebberige ogen naar deze vette kluif. Het toekomstig bestuur zal er nog een heel karwei aan hebben om zich niet te laten afleiden door andermans of eigen belangen. Het Frysk Festival is er voor bedoeld om nieuwe producties in Fryslân mogelijk te maken, dat wil zeggen: producties die binnen de reguliere kaders niet mogelijk zijn. Een nieuwe editie van Lyt Ynternasjonaal hoort dan ook niet thuis in een komend Frysk Festival. Een dergelijke manifestatie is immers in het verleden al eens op eigen kracht van de grond gekomen. Daarvoor heb je een Frysk Festival per definitie niet nodig.

Het is te hopen dat het nieuwe bestuur zijn rug recht zal houden. De verleidingen met zo’n groot budget zijn niet gering. Privé-hobbys of privé-belangen van bestuursleden mogen dan ook geen enkele rol gaan spelen. Dat geldt niet alleen voor voorzitter Gerard van Klaveren, maar ook voor Arthur Oostvogel, die als adviseur aan het bestuur i.o. is toegevoegd en tegelijk directeur is van Stadsschouwburg De Harmonie. Als voormalig bestuurslid van Frysk Festival (ik was van 1993 tot 1997 secretaris van deze stichting) weet ik hoe netelig een dergelijke positie kan zijn. De integriteit van bestuursleden is bepalend voor de kwaliteit van het festival. Dat de heren Pel en Falkena een schot voor de boeg hebben gewaagd is hun niet aan te rekenen. Ze hebben immers hart voor hun eigen zaak. De betrokken bestuursleden dienen echter streng op te treden tegen dergelijke escapades van het grondpersoneel. Zo niet dan raken zij zelf beschadigd.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)