Wim van Krimpen slaat terug

Op 4 augustus j.l. wijdde ik mijn log aan good old Wim van Krimpen. Hij was in opspraak was geraakt door de verkoop van het schilderij ‘landschap met stad’ van de Russische schilder Ilja Masjkov. Ik werd op de zaak geattendeerd door HP journalist Nicolas Hetsen. Mijn log was feitelijk niets meer of minder dan een weergave van een telefoongesprek dat ik met hem de dag daarvoor had gehad. https://www.huubmous.nl/2006/08/04/
wim-van-krimpen-in-opspraak/#comments

Het schilderij van Masjkov, dat werd afgestoten door het Haags Gemeentemuseum, bleek op een veiling van Sotheby opeens een vermogen waard te zijn. De vraag hoe er met dat geld vervolgens is omgesprongen werd landelijk nieuws. Feit is dat Wim van Krimpen de Haagse wethouder Jetta Klijnsma te laat informeerde over de meevaller van 2.6 miljoen Euro die uiteindelijk in het aankoopfonds van het Gemeentemuseum terecht kwam. In het jaarverslag van dit museum wordt in het hoofdstuk ‘Afstoten’ de opmerkelijke gang van zaken rond dit schilderij niet vermeld. Het jaarverslag van het Haags Gemeentemuseum is gewoon op internet te lezen. Op 31 augustus j.l. besteedde de NRC nog uitgebreid aandacht aan de zaak, zie: http://www.nrc.nl/kunst/article468194.ece

Wie schetst mijn verbazing toen ik gisteravond zag dat Wim van Krimpen na zeven weken alsnog reageerde op mijn log van 4 augustus j.l. Kennelijk moet het hem mateloos gestoord hebben, dat de tekst van dit log nog altijd als nummer 10 in beeld komt, als je ‘Wim van Krimpen’ op Google intypt. Wim schrijft het volgende:

Beste Huub,

ware het niet beter geweest het onderwerp van je verhaal te vragen naar de werkelijke gang van zaken bij de verkoop van MASHKOV of hoe het ook vertaald wordt uit het cyrillische schrift ? In tegenstelling tot mijnheer Hetzen (what’s in a name ?) heb jij toch een naam op te houden. Het meest stoort mij de opmerking dat het betaalde geld via-via is gestort op de rekening van het Gemeentemuseum. Het geld is natuurlijk direct door Sotheby’s op de rekening van het GM overgemaakt en opgenomen in het aankoopfonds zoals afgesproken met de gemeente. Het past iemand in jouw positie niet dergelijke onwaarheden te verkondigen. Alle handelingen mijnerzijds zijn uitdrukkelijk goedgekeurd door de Raad van Toezicht en de registeraccountant . Ik ben inderdaad in geld geïnteresseerd, indien ik het kan inzetten voor de publieke zaak. Genoeg zover en veel geluk in het hoge noorden.

Wim van Krimpen

Nou moet het niet gekker worden. Het enige wat ik gedaan heb is opschrijven wat een journalist aan mij heeft gezegd. Ik ben zelf geen journalist. Ik voel mij dus ook niet verplicht om bij alles wat mij ter ore komt hoor en wederhoor toe te passen. Ik schrijf ook niet voor een krant, ik hou gewoon een soort dagboek bij op internet. Dat heet ‘bloggen’ tegenwoordig. Wie het niet met mij eens is kan op het knopje ‘reageer’ klikken, hetzelfde knopje dat Wim ook heeft weten te vinden. Wonderlijk hoe Wim zich nu opeens zo laat gaan. Waar is de gulle lach op heden? Waar is de rubberen huid gebleven van deze ‘Macher uit Rotterdam’, de alleskunner uit een geslacht van markthandelaren dat groot is geworden in de Ahoy.

En dan, Wim, vertel me eens. Wat past niet in mijn positie? Welke positie? Zou ik hier vanuit Friesland jou niet op de vingers mogen tikken? Kom nou, Wim, je weet zelf wel beter. Je liep nog geen week hier rond als directeur van het Fries Museum, toen je aan Asing Walthaus van de Leeuwarder Courant liet weten: “Mous? Zit die ouwe lul hier nog steeds?”

Ja Wim, die ouwe lul zit hier nog steeds en hij houdt jou goed in de gaten.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)