Wie volgt Bertus Mulder op?

Op 7 maart a.s. zijn er nieuwe Statenverkiezingen. Bertus Mulder zwaait dan eindelijk af. Ruim twaalf jaar heeft hij er straks opzitten als gedeputeerde van cultuur. Een man met zitvlees zoals dat heet. Het heeft er even op geleken dat hij vorig jaar al afscheid zou nemen. Toen kon hij immers – na tien jaar op het pluche – wachtgeld tot aan zijn pensioen incasseren. Maar Bertus gaat door tot het bittere eind. Directeur van Tresoar zal hij niet meer worden. Een bestuurlijk hoogvlieger is hij nooit geweest. Ook op enige affectie voor cultuur in het algemeen of kunst in het bijzonder heb ik hem nooit kunnen betrappen. Ja, de Friese taal die ligt hem na aan het hart. Maar taalbeleid is nog geen cultuurbeleid.

Wie gaat het worden straks? Als je een beetje om je heen kijkt in de statenfracties valt op dat er eigenlijk geen gedoodverfde kandidaten zijn. Het CDA heeft nog altijd Frans Kuipers achter de hand. Geert Benedictus is waarschijnlijk te oud. En Nynke Zijlstra de Boer? Tja wat valt daar van te zeggen? Het is een en al kleurloosheid in de staten momenteel. Vooral de fractie van de PvdA schittert door gebrek aan politiek talent. Hannah Ludwig is een antiek museumstuk geworden en heeft geen echte opvolger. De jonge PvdA-woordvoerder voor cultuur – Thijs Vreekamp – kan niet eens goed uit zijn woorden komen als hij spreekt in het openbaar. Bij het debat over het Fries Museum speelde de PvdA ook geen enkele rol van betekenis.

De VVD dan? Maar wie zou dat in godsnaam moeten zijn? Toch niet Moniek Boskma? Die weet van achteren niet, waar ze het van voren over heeft. Ook bij de kleine partijen steekt niemand boven het maaiveld uit. Kortom, de kans is groot dat de nieuwe gedeputeerde extern zal worden aangetrokken. De PvdA – die na de Kamerverkiezingen van november ook in de Staten wel weer stevig in het zadel zal komen – heeft van oudsher een voorkeur voor de portefeuille cultuur. Wie, o wie hangt ons boven het hoofd?

In het geruchtencircuit circuleert de naam van Oeds Westerhof (PvdA), voormalig directeur van Keunstwurk. De laatste tijd wordt hij opvallend vaak in het openbaar gesignaleerd, vooral op het terras van de Prinsentuin. Zijn wat warrig artikel onlangs op de opiniepagina van de LC werd door menigeen als een openbare sollicitatie opgevat. Ik moet er niet aan denken dat deze brokkenpiloot ooit gedeputeerde van cultuur zal worden. Fryslân verdient beter.

Nee, als het dan echt niet anders kan, dan stel ik mijzelf kandidaat. De publieke zaak heb ik altijd al gediend, dus waarom dan niet in de politiek? Het moet natuurlijk wel een beetje fatsoenlijke partij zijn. SP of Groen Links: geen bezwaar. De PvdA, CDA, FNP of Christen Unie/SGP: zeker niet. De VVD of D’66: daar valt over te praten. Mijn programma is binnenkort te downloaden en heeft de volgende speerpunten:

  • Voor culturele vernieuwing,
  • Voor ontschotting van disciplines
  • Voor een centrum voor creatieve industrie
  • Voor meer steun voor nieuwe media
  • Voor jong talent en experiment
  • Voor Friese cultuur die meer is dan taal alleen

Gedeputeerde Mous. Het is even wennen.
Maar reken maar dat er heel wat gaat veranderen!

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)