Categorieën

Archief voor politiek

Dingen die je niet mag zeggen

Er zijn twee dingen die je tegenwoordig beslist niet mag zeggen. Ten eerste: dat een uitspraak van iemand gelijk staat aan wat de nazi’s destijds beweerden. Ten tweede: dat de islam geen religie is maar een fascistische ideologie. Onlangs maakte Eurocommissaris Viviane Reding een vergelijking tussen de uitzetting van Roma’s door de Franse president Sarkozy […]

Lees de rest

Cohen en de kunst van het hakkelen

Met stijgende verbazing volg ik de verkiezingsdebatten op tv. De grote verrassing is voor mij niet Mark Rutte of Emile Roemer, maar Job Cohen. Hij heeft een geheel nieuwe debattechniek geïntroduceerd: het hakkelen.  Veel mensen kijken met kromme tenen toe hoe hij dat doet. Het begint met een vraag die feitelijke dossierkennis betreft. Dan zie […]

Lees de rest

In de ban van goed en fout

‘Met afschuw nemen wij ook in het 
heden veel gruwelijke actualiteit el
ders waar en wij zijn geneigd ons 
daarbij te koesteren in onze demo
cratische rechtsstaat, verzorgingssa
menleving en materiële welvaart. 
Maar die actualiteit elders en het ver
leden, ook ons eigen verleden, nopen 
juist tot alertheid. Het kan in zekere 
zin zomaar opnieuw gebeuren, zij 
het in […]

Lees de rest

Ayaan & de Nieuwe Middeleeuwen

Dertig jaar later geeft de Amerikaanse publicist Garry Wills een boek uit onder de titel Papal sin: structures of deceit (Londen 2000, Ned. vert. Pauselijke zonde: geconstrueerd bedrog, Averbode 2002). Hij laat aan de hand van onbetwistbare feiten zien, dat de pausen Pius IX. Pius X, Pius XII, Paulus VI en Johannes Paulus II zich […]

Lees de rest

De opkomst van de nieuwe vader

Wat is er toch met de Nederlandse man aan de hand? Wouter Bos en Camiel Eurlings verlaten de politiek, de een om meer de tijd te hebben voor zijn kinderen, de ander om een gezin te stichten nu het nog kan. Het moet niet gekker worden. Nog even en er is geen man meer die […]

Lees de rest

Er komen andere tijden

‘De crisis betekent de definitieve teloorgang van een systeem dat is gebaseerd op hebzucht, onverantwoorde risico’s en perverse beloningen.’  Aldus sprak Wouter Bos nog maar enkele weken geleden. Welnu, dat zullen we dan ook gaan beleven. De vraag is alleen: Moet Barbertje ook hangen? De hoofdschuldigen van het drama met de DSB-bank hebben hun eigen […]

Lees de rest

De wet van de graaicultuur

Het is weer hommeles op het Friesland College. Gisteren werd bekend dat staatssecretaris Van Bijsterveldt 690.000 euro terugvordert van deze onderwijsinstelling. De school gaf voormalig bestuursvoorzitter Koops een vertrekpremie van 1,3 miljoen. Die werd betaald met geld dat voor onderwijs was bestemd. Als de ontslagprocedure gevoerd was via de kantonrechter, zou Koops 690.000 euro minder […]

Lees de rest

De kunst, de elite en geest van Pim

Het was een volle bak gisteren in De Lantaren/Venster in Rotterdam, waar een debat werd gehouden waar de hele culturele elite van Rotterdam op af was gekomen. Niet alleen de zaal zat vol, maar ook de foyer waar een videoscherm stond opgesteld. Zo’n 600 mensen hadden zich nog vergeefs aangemeld, nadat zaterdag in de NRC […]

Lees de rest

Obama aan de Maas

Het botert niet zo tussen burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en Marcel Pastors van Leefbaar Nederland. In het debat van de gemeenteraad gisteren over de strandrellen bij Hoek van Holland  bleef Aboutaleb met enige moeite overeind, maar deze ‘Obama aan de Maas’ liep wel zijn eerste kleerscheuren op. Nog geen jaar geleden werd hij met veel […]

Lees de rest

I love Sarah!

Nog vier dagen en dan is het gebeurd. Barack Obama wint de verkiezingen en dat houdt in dat we afscheid moeten nemen van Sarah Palin. Ik vind haar de grote politieke ontdekking van dit jaar. Mijn eerste reactie was, hoe kun je zo’n dom wicht als running mate kiezen. Ik begreep ook niets van de […]

Lees de rest

De mythe van de individualisering

‘In Nederland zijn de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gevierd als een bevrijding uit de zuilen. Allerlei vormen van voorheen ‘afwijkend’ gedrag (denk aan echtscheiding, homoseksualiteit, ongehuwd moederschap) werden toegestaan. Niet eerder vielen in zo’n korte tijd zoveel mensen van hun geloof. Hoewel er in die roerige jaren in eerste instantie sprake […]

Lees de rest

Geld, geluk en de shockdoctrine

Gisteren kreeg ik van mijn zoon Jurriaan het nieuwste nummer van het blad ‘Great Place to Live’ in mijn handen gedrukt. Het gaat over ‘De schoonheid van [1]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden’. [1}* dient men in dit geval te lezen als ‘geld’. Geld maakt niet gelukkig, zo luidt het oude gezegde. Toch draait de […]

Lees de rest

Het Robert Kennedy syndroom

“Some believe there is nothing one man or one woman can do against the enormous array of the world’s ills. Yet many of the world’s great movements, of thought and action, have flowed from the work of a single man. A young monk began the Protestant reformation, a young general extended an empire from Macedonia […]

Lees de rest

Beeldenstrijd

Het doorgeven van ideeën over de ongelovige moslim hing af van de ma
nier waarop taal functioneert. Er bestaan veel theorieën over hoe taal 
werkt, maar in de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam de Franse psycho-
analyticus Jacques Lacan met een bruikbare verklaring voor hoe taalgebruik 
sporen nalaat. Hij borduurde voort op het model dat […]

Lees de rest

Klepcontrole

De Nederlandse taal heeft er sinds kort een nieuw woord bij: klepcontrole. Er schijnt nogal wat is te zijn met het transport van vee naar het abattoir. Gammele koeien en kalveren worden in een vrachtwagen gepropt en dat leidt tot schokkende beelden, waarbij je het bloed uit de kieren van de wagen ziet lopen. Of […]

Lees de rest

Libido dominandi

Er is tegenwoordig een grote behoefte aan leiderschap. Goed leiderschap wel te verstaan. De politiek schreeuwt erom. Leraren weten niet meer hoe ze orde moeten houden. Managers nemen de macht over in een verzakelijkte bedrijfscultuur. En niemand schijnt meer te weten hoe dat moet: leiding geven. Het zou goed zijn om eens na te gaan […]

Lees de rest