Categorieën

Archief voor Le Roy

Le Roy en de uitgeschakelde mens

De toekenning van de Gerrit Bennerprijs aan Louis G. Le Roy – voor zijn hele oeuvre – zal velen misschien hebben verbaasd, omdat ze hem niet primair als kunstenaar hadden gezien. Maar wat is hij dan wel? Is hij een stedenbouwkundige, een landschapskunstenaar een cultuurfilosoof een ecologische goeroe of nog altijd ‘de wilde tuinman’ zoals […]

Lees de rest

Le Roy en Prigogine

De bron van de tweespalt tussen enerzijds de tijd als gestold schema voor de beschavingscyclis van de geschiedenis en anderzijds de tijd als het creatieve fluïdum bij uitstek voor het spel als paradigma voor een nieuwe of tegen-cultuur is al in de jaren dertig terug te vinden. Evenals Johan Huizinga slaat Louis Le Roy een […]

Lees de rest

Le Roy, tijd en tegencultuur

Het begrip ‘tegencultuur’ komt bij Le Roy voor het eerst naar voren in zijn in 1973 verschenen boek ‘Natuur uitschakelen, natuur inschakelen’. Voor een goed begrip van wat Le Roy destijds met deze term ‘tegencultuur’’ bedoelde, is het misschien goed te beginnen met een wat lang citaat. Hierin geeft Le Roy antwoord op de vraag […]

Lees de rest

Hervormingsdag 2007

Vandaag wordt Louis G. le Roy (zie foto) 83 jaar. Op Hervormingsdag, de dag dat Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen spijkerde op de muur van de Slotkapel in Wittenberg. Le Roy is ooit wel eens ‘de Billy Graham van het onkruid’ genoemd. Een zekere hervormingsdrang is hem niet vreemd. Op 19 januari a.s. […]

Lees de rest

Twee rebellen bekroond

Je zou bijna denken dat de jury’s van de Gysbert Japicxsprijs en de Gerrit Bennerprijs dit jaar met elkaar gecommuniceerd hebben. De bekendmaking van beide prijzen viel niet alleen vrijwel samen, ook de inhoudelijke keuzes vertonen een opmerkelijke overeenkomst. Zowel Josse de Haan als Louis le Roy zijn outsiders in het Friese culturele leven. Het […]

Lees de rest

De koning van de Kennedylaan

Gisteren werd voor de vierde keer het jaarlijks symposium gehouden van de Stichting Tijd. Dat gebeurt elk jaar op 31 oktober. Dat is niet alleen ‘Hervormingsdag’ waarop Luther wordt herdacht, maar ook de ‘Billy Graham van het onkruid’. Zo is deze andere hervormer immers wel eens genoemd. We spreken over Louis Le Roy. Gisteren werd […]

Lees de rest