De Vlaamse bluf van Kris Callens

Bovenstaand bericht was vorige week heel even te lezen op de site van Omrop Fryslân. Daarna werd het bericht verwijderd en was het volgende te lezen. 

Ra ra hoe kan dat? Heel simpel: Kris Callens is boos, heel boos. Navraag bij Omrop Fryslân deed blijken dat hij de redactie benaderd heeft met een dringend verzoek om deze riooljournalistiek (of ‘modderjournalistiek’, want zo zeggen ze dat in Vlaanderen) van de site af te halen. Het was helemaal niet waar dat het Fries Museum niets doet aan de honderdste verjaardag van Jentsje Popma. Het bericht over ‘een intieme presentatie’ (waarschijnlijk de 4 werken van Jentsje die ze in collectie hebben) was immers op de site van het Fries Museum te lezen. Dit is het bericht:

Wat Kris Callens er niet bij vertelde is dat hij dit bericht geplaatst heeft nadat in De Moanne mijn artikel was verschenen, waarin ik kritiek had geuit op het Fries Museum. Niet alleen omdat het geen aandacht wilde besteden aan Jentsje Popma, maar ook omdat het Fries Museum al jaren met de rug naar de Friese kunstenaars staat. (zie: hier) Dit artikel leverde nogal wat reacties op in de Friese media. Omrop Fryslân (radio) besteedde er aandacht aan, en ook Liwwadders.

Ook Kris Callens reageerde nadat ik hem gefeliciteerd had met de herziening van zijn besluit. Eerder had Callens in De Moanne laten weten dat hij geen aandacht aan Jentsje Popma zou besteden. Waarom zou hij dat doen? zo vroeg hij zich bij die gelegenheid af. (Zie: Wêrom it wurk fan Jentsje Popma net yn it Fries Museum hinget). Kris Callens schreef mij dat hij niet zo gecharmeerd was van mijn kritiek op het Fries Museum (hij noemde het letterlijk het woord ‘vitriool’).

En toen veranderde Callens plotseling van mening. If you can’t beat them, join them, zo moet hij hebben gedacht. Dat mag. Voortschrijdend inzicht kan iedereen overkomen, zelfs Kris Callens. Sterker nog, Callens wilde een duo-gesprek met mij in De Moanne over het presentatie-beleid van het Fries Museum. Ik heb Kris Callens toen laten weten dat ik met alle plezier met hem wil spreken over het presentatie-beleid, maar dan in het Fries Museum en voor de camera van Omrop Fryslân. Maar Callens antwoordde dat de redactie van De Moanne al groen licht had gegeven. Letterlijk schreef hij het volgende:

‘We hebben al het akkoord van De Moanne, Huub, dus als jij het niet wil doen, vinden we wel iemand anders. ‘

Navraag bij de redactie van De Moanne deed blijken dat zij alleen maar een berichtje van afdeling voorlichting van het Fries Museum hadden ontvangen. Meer niet. Kortom, dit was een staaltje Vlaamse bluf!  

  Ik schreef hem toen het volgende: 

Ik blijf bij mij voorkeur voor de Omrop. Niet alleen vanwege het bredere bereik en het feit dat je dan in het museum zelf letterlijk zichtbaar kunt maken waar het aan schort, maar ook omdat ik in mijn interview met Eric Ennema meer aan de orde heb gesteld dan alleen Jentsje Popma. Ik heb letterlijk gezegd dat ik het vreemd vind dat het provinciaal bestuur jaarlijks 3 miljoen Euro spendeert aan het Fries Museum, terwijl daar nagenoeg niets tegenover staat als het gaat om de presentatie van de naoorlogse kunst in Friesland. En dat terwijl de huidige gedeputeerde van cultuur 36.000 Euro op jaarbasis wil besteden aan de glazenwasser van het gerechtshof om een tekst als JA JONGHU (of zoiets) in ere  te herstellen. Dat is heel vreemd en er zijn meer mensen in Friesland die dat ook zo vinden, niet alleen Friese beeldende kunstenaars. Zo’n wonderlijke  zaak hoort bij de Omrop thuis, want daar is hij aan de orde gesteld. Het Fries Museum blijft in gebreke als het gaat om de Friese beeldende kunst, dat was en is mijn punt. 

Toen werd Kris Callens echt boos. Er sloop iets hooghartigs in zijn toon en de ware aap kwam uit de mouw. Lees en huiver: 

Beste Huub,

Wij hebben met de provincie prestatieafspraken die veel breder zijn dan het smalle museum dat jij wil. Gelukkig ga jij er niet over. Met vriendelijke groet,

Kris Callens 

Keramiekmuseum Princessehof | Fries Museum 

Ja ja… veel breder…. het moet niet gekker worden! Alle reden voor mevrouw Poepjes om die prestatie-afspraken met het Fries Museum eens tegen het licht te houden. Dat levert voor de beeldende kunst in Friesland meer op dan die peperdure glazenwasser voor het gerechtsgebouw.

Kom op mevrouw Poepjes, je kan het ! 

Reageren is niet mogelijk.