Op komst

In het najaar verschijnt bij Uitgeverij Aspekt:

Het virus van de melancholie
Rouw in tijden van corona

Wat heeft de dood van God betekend voor de rouw? Een verlangen naar transcendentie kan dan blijven bestaan. Niet alleen het verdwijnen van het christendom, maar ook de opkomst van de publieke religie heeft het rouwen veranderd. Zo ontstonden nieuwe mythes rondom het rouwen. Wat betekent dit voor de psychiatrie die onderscheid maakt tussen rouw en depressie? Naar die vraag gaat de auteur op zoek. Freud, Vestdijk en Camus wijzen hem hierbij de weg met hun gedachten over het christendom, rouw, depressie en opstandigheid. Maar ook de ervaringen die hij zelf opdeed, onder meer in zijn psychose na zijn vroege afscheid van het geloof. In zijn depressies en uiteindelijk in de rouw na de dood van zijn geliefde. Het corona-virus bracht hernieuwde gevoelens van rouw teweeg, maar ook een hernieuwde verbondenheid met alles. Zou het mogelijk zijn om de rouw en de melancholie in een ander format te gaan zien? Meer ecologisch, als deel van een golfslag in een veel groter geheel. Zo werd het christendom als rouwproces de bottomline voor een essay over somberheid in sombere tijden.

Curriculum vitae

Huub Mous (1947) is kunsthistoricus en publicist. Hij publiceerde over diverse onderwerpen in tijdschriften en museumcatalogi, onder meer voor De Gids, Tirade, Kunst-& Museum Journaal en Museum Boijmans van Beuningen. Publicaties: In 2008 verscheen bij de Friese Pers Boekerij: De kleur van Friesland, beeldende kunst na 1945. Het essay Slauerhoff en het onbehagen in de cultuur verscheen in 2010 bij Bornmeer als onderdeel van de bundel De fascinatie voor Slauerhoff met als co-auteurs o.a. Philippus Breuker en Wim Hazeu. Bij Candide verscheen in 2011: Tegen de tijdgeest, terugzien op een psychose, met als coauteurs Egbert Tellegen en Daan Muntjewerf. In 2013 verscheen bij Aspekt: Modernisme in Lourdes, Gerard Reve en de secularisering. In 2016 bij Wijdemeer: De Fries die in de toekomst sprong, Fries modernisme in de jaren zestig. En in 2017 bij Aspekt: Jihad of verstandsverbijstering. Sinds 2006 schrijft hij dagelijks een weblog op zijn internetsite (www.huubmous. nl).

Reageren is niet mogelijk.