Sailing

Kennedylaan scan20001

Op de praam van Ids Wilemsma, zomer 1990 (links achter: Joris Collier; midden: Hilda Kanselaar; midden achter:  Ids Willemsma; rechts vooraan: ikzelf. Foto: Jikkie Cats)

Reageren is niet mogelijk.