Deining in Deinum

De Sipel in Deinum, met fundering en al op de straatstenen, vanochtend 9.30 uur.

Vanochtend om half acht werd ik gebeld door de politie. Mij werd medegedeeld dat men onderzoek had gedaan naar het gestolen kunstwerk in Deinum en vernomen had dat het weer terug is geplaatst. ‘Komt u nog aangifte doen?’ zo werd mij gevraagd.  

Ik vertelde dat ik gisteravond van Ids Willemsma had gehoord dat het kunstwerk weliswaar weer terug op zijn plek is, maar niet in de staat zoals dat hoort. Het is met fundering en al bovenop de straatstenen geplaatst, zodat het zo weer kan worden weggehaald. Ik vertelde aan de politie dat ik vanochtend zelf zou gaan kijken om te zien hoe het erbij staat, en dan met foto’s alsnog aangifte zou gaan doen. Dat vond de politie prima en mijn afspraak om half twee bleef dus gewoon staan.

Eenmaal met de fiets in Deinum zag ik mijnheer Kuiphoff in zijn tuin staan. Ik stelde mij voor en vroeg hem wat er nu met het kunstwerk gaat gebeuren. ‘Dan moet u bij de voorzitter van dorpsbelang zijn, de heer Meetsma,’ zei Kuiphoff.

Thuisgekomen belde ik Meetsma. Hij liet me weten dat men de zaak aan het oplossen is in overleg met de gemeente. Ik zei hem dat dit alleen kan gebeuren als het kunstwerk in zijn oorspronkelijke staat weer terug op zijn plaats staat, dat wil zeggen: gefundeerd en al. Zo niet, dan is er nog steeds sprake van een strafbaar feit, namelijk aantasting van een kunstwerk, dat het geestelijk eigendom is van de kunstenaar. Dat laatste wilde er bij de heer Meetsma niet in.

Ik zei hem dat ik dan alsnog aangifte zou gaan doen. ‘Doet u dat vooral,’ zei mijnheer Meetsma.

Eenmaal weer thuis werd ik wederom gebeld door de politie. Nu was er een andere diender aan de lijn. Mij werd gevraagd waarvoor ik eigenlijk aangifte kwam doen. Er was immers geen sprake van diefstal of beschadiging van een kunstwerk. De politie had inmiddels contact opgenomen met de gemeente Waadhoeke en was tot deze conclusie gekomen.  

Ik liet de dienstdoende diender weten dat er wel degelijk sprake was van een stafbaar feit, namelijk aantasting van het geestelijk eigendom van een kunstenaar. Alle rechtszaken die ik in het verleden heb meegemaakt, waar het ging om het verplaatsen of aantasten van een kunstwerk buiten medeweten van de kunstenaar, werden altijd gewonnen door de kunstenaar. En als men bij de politie het wetboek van strafrecht niet kende, dan diende men maar even contact op te nemen met de organisatie Pictoright, die bij dit soort zaken opkomt voor de belangen van de kunstenaar.  Bovendien zou het van de zotte worden als de politie mij ging weerhouden om aangifte te doen van een strafbaar feit. Dat is de wereld op zijn kop. 

Afijn, dit gesprek ging nog een kwartier zo door. Om 13.30 uur ga ik aangifte doen op het hoofdbureau van politie. Linksom of rechtsom, mijnheer Kuiphoff, Dorpsbelang Deinum en de gemeente Waadhoeke moeten met hun tengels van dat kunstwerk afblijven. 

Reageren is niet mogelijk.