Getuigenis van de wind

Strand bij Harlingen, 22 mei, 19.00 uur

In den beginne was de wind
en de wind was bij de vlag
en de wind was de vlag

Dit was in den beginne de Vlaggenman
en zonder de Vlaggenman is geen vlag gemaakt die gemaakt is.
In de Vlaggenman was wind
en de wind was het leven der vlaggen

En de wind woei in de lucht
en de lucht heeft het niet begrepen
Er was een man van de hemel gezonden
Vlaggenzoon was zijn naam
Deze kwam tot een getuigenis
om van de wind te getuigen
opdat allen door hem vlaggen zouden maken
Hij was de wind niet, maar was gezonden
opdat hij van de unieke wind getuigen zou

Dit was de waarachtige wind
Dewelke waait in iedere vlag
wapperend in Friesland
De Vlaggeman was in Friesland
en Friesland is door hem gemaakt
en Friesland heeft hem gemaakt

De Vlaggenman is gekomen tot de vlaggen
en de vlaggen hebben hem niet aangenomen
Maar zo velen hem aangenomen hebben,
die heeft hij macht gegeven vlaggenman van de Vlaggenman te worden
namelijk zij die in zijn vlag laten wapperen
welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vlezes
noch uit den wil van de man, maar uit de Vlaggenman zelf geboren zijn.

En de Vlaggenman is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond
en wij hebben zijne heerlijkheid aanschouwd
ene heerlijkheid als de unieke vlag van de Vlaggenman
vol wind en waarheid

Gaat heen en laat uw vlaggen waaien !

Reageren is niet mogelijk.