God is eenzaam

Unqqqqqqqqqqtitled

Christiaan Bastiaans & Natsja Straat, Rituelen met tekeningen en tekstfragmenten uit Artaud’s: To have done with the Judgement of God. In het kader van de manifestatie De inrichting in het psychiatrisch ziekenhuis de St. Willibrordusstichting in Heiloo, 2003.

‘Having spent much of his final years in various mental asylums, Artaud resurfaced in 1947 with a radio play To have done with the Judgment of God. Although the work remained true to his Theatre of Cruelty, utilizing an array of unsettling sounds, cries, screams and grunts, it was shelved by French Radio the day before it was scheduled to air, on February 2, 1948. Artaud died one month later.’

Na 68 jaren in dit leven voel ik me weer als een pasgeboren kind. Hoe is dit alles ooit begonnen op 1 december 1947? Ik werd met geweld weggedreven uit de buik van mijn moeder waar ik een maand te lang had rondgezwommen. De zuigeling moet afstand doen van zijn perverse walhalla, waarin hij met zijn moeder samenleeft in een volmaakte symbiose. Uit de drang die de mens wegvoert van de directe seksuele bevrediging ontstaan de mythe en de rite, en uiteindelijk de cultuur.

Het rooms-katholicisme heeft een incestueuze kern. Zij is van oudsher de hofleverancier van de mythische gestalten die de exodus uit het paradijs van de zuigeling niet alleen kan verzachten, maar die ook een symbolisch substituut kan vormen voor een hereniging met de moeder in de onbevlekte Maagd Maria. Christus is de mythische held bij uitstek, die zichzelf met terugwerkende kracht in de baarmoeder van zijn eigen moeder heeft terug geplant. Dat is het mysterie van de Heilige Maagd Maria. Het is tevens de incestueuze kern van het katholicisme, die deze religie zo krachtig maakt.

Als die uittocht uit het walhalla van de zuigeling mislukt (of niet geheel lukt), dan ontstaat de neurose, of erger nog, de psychose, de schizofrenie, de dementia praecox, noem maar op. De pubertijd is de beslissende brug die genomen worden. Soms is deze brug een brug te ver.

De kandidaat-volwassene blijft dan onvolwassen en verweesd achter. De terzijde geschoven ‘wet van de vader’ wordt niet meer in ere hersteld. Niet zelden blijft het individu dan zijn hele verdere leven worstelen met een perverse fantasiewereld. Het afscheid van de symbiotische moeder hoort zich in de pubertijd definitief te voltrekken. Het oedipale conflict (bij de vrouw het conflict van Electra) moet dan alsnog – of opnieuw worden – opgelost. Zo niet, dan volgt de definitieve collaps, dat wil zeggen: de zorgvuldig opgebouwde symbolische orde stort in.

Het ‘ik-complex’ trekt zich terug van het libido. De taal gaat met zich zelf aan de haal in een waanwereld van schijngestalten. In de puberteitspsychose stort het symbolische kaartenhuis van de taal in elkaar. Die crash is des te heviger als het arsenaal van katholieke symbolen, dat in het onbewuste aanwezig is, opeens geen ondersteuning meer vindt in de werkelijkheid, omdat ‘moederkerk’ van het katholicisme op zichzelf in een crash is beland.

De symbolische substituten van de religie keren dan terug in de waan, dat wil zeggen: in een wereld van drogbeelden die begrepen moet worden als een poging tot reconstructie van de wereld die door terugtrekking van de libido verloren is gegaan. In dat schimmenrijk van de geest verschijnen de spookgestalten van de religie in een nieuwe gedaante. De moeder, de vader, de maagd, de verlosser, de incestueuze relatie tussen moeder en zoon. Kortom: de incest. Het katholicisme biedt een hele santenkraam aan oersymbolen om een mislukt individuatie-proces om te smeden tot een nieuwe, heel persoonlijke mythologie. In de archieven van de gestichten liggen de bijbels van de toekomst. De schizofrenie is de enige afgrond van het bestaan, waarin God daadwerkelijk ervaren kan worden.

In de ziektegeschiedenissen van patiënten, die op de drempel van de volwassenheid gestrand zijn in de maalstroom van hun gedachten, liggen de nieuwe testamenten van God, de nieuwe goddelijke openbaringen, de Apocalyps, de voorspellingen over het einde der tijden. Over de zon die opkomt en elke dag weer ondergaat. Over het getal 42 en alles wat daarbij hoort. Over het gewei van het hert en het kruis van Lotharigen. Over de wereld die verdwijnt en zich zal vernieuwen in een duizend jarig Rijk Gods.

Wat is de kern van de psychotische waan? Wat is het verschil tussen de wijze waarop de psychoticus aan zijn waansysteem is gehecht en de manier waarop wij met ons gezond verstand menen het werkelijke en onwerkelijke van elkaar te scheiden? Is werkelijk wat ik met mijn ogen zie? Of is werkelijk waar ik mij met mijn verlangens aan hecht? In hoeverre heb ik mijn fantasie nodig om het werkelijke als ‘werkelijk’ te ervaren? In hoeverre is de symbolische orde, waarmee mijn brein zich met de wereld in taal en teken verbindt, een fictie die door het teken zelf tot stand wordt gebracht? Is God een fictie? Is het Ego een fictie? Is de wereld een fictie? Ik zie schaduwen op de muur, maar de dingen zelf blijven verborgen. Mijn verlangen gaat uit naar de dingen zelf. Naar de muur achter de schaduw. Naar de ruimte achter de muur.

In deze duistere ziel leek de ruimte op de muil van Gargantua. Op de top van een alp speelde een engel op een witte piano. Beneden hem gaapte een gigantische afgrond. Het lichaam scheidde zich af van de stroom van zijn gedachten. De geest verbrak de grens tussen huid en ruimte en nestelde zich aan gene zijde van de zintuigen, daar waar de profeten geen namen hebben. Hij zag zichzelf vanaf het plafond beneden in bed liggen, vastgebonden onder een laken. Het lichaam verenigde zich met de ruimte die zich langzaam verwijdde in een stralend licht vol bloemkool en broccoli. De klokken gingen luiden op de Oostelijke Handelskade. De stilte nam alles in bezit. Er trilde een snaar in het niets. God is eenzaam. De taal is een illusie. Het is weer december. Het jaar loopt op zijn eind. Bijna iedereen die je tegenkomt zal dronken zijn.

1 Reactie »

 1. Aldus H.

  1 december 2015 op 03:14

  Even wat anders en toch ook weer niet.

  Religie.

  God is dood maar Allah is levender dan ooit.

  De westerling heeft echter God verruild voor Climate Change, voorheen a.k.a. Global Warming.

  Het klimaat is de nieuwe God en de media, Groenlinks, Greenpeace, zelfbenoemd Goedvolk, hemelbestormers en politici zijn zijn profeten.

  Hoo Lee Mozes!

  En wat een propaganda!
  Wat een doemscenario’s!
  The ‘science is settled’!

  Hoo Lee Mozes!

  En geen één die nou eens komt met échte cijfers he?

  Allemaal alsen, alsen en alsen.
  Schapen die elkaar nablaten.
  Man oh man. Tenenkrullend.

  Wel. Tijd dus om (wéér) eens wat met cijfers te doen.

  Ik ga eens gek doen. De mens gaat maar liefst 10 keer zoveel CO2 uitstoten. Dus: van 100% naar 1000%
  Wat zou er dan gebeuren?

  Eerst even hoe het nu zit:

  [1] Hoeveelheid CO2 in lucht: ca 390 ppm. (0,039%)
  [2] Hoeveelheid % man-made: 3%. (natuur zelf: 97%)
  [3] Hoeveel % houdt CO2 warmte vast: 3% (in werkelijkheid veel minder aangezien NO2 al een 265 keer ‘erger’ broeikasgras is)
  [4] Hoeveel warmte houdt de gehele atmosfeer vast in graden Celsius: ca 30-33. Oftewel: het zou op aarde 30 graden kouder zijn als er geheel geen atmosfeer was.

  De rekensom is dan :
  0,039 * 0,03 * 0,03 * 30 = 0,001053 graden Celsius opwarming.

  U leest het goed: dit is dus slechts éénduizendste graad Celsius.

  En met 10 keer meer man-made CO2 uitstoot wordt de som:
  NU is de mens verantwoordelijk voor 3% van alle CO2 en dat wordt dus met tien keer zoveel 30%.

  Die komt boven op het totaal van 100% dus wordt tesamen 130%.
  Dus ppm van CO2 wordt dan 130% van 390 ppm= 507 ppm.
  Oftewel: 0,057%

  0,057 * 0,03 * 0,03 * 30 = 0,001539 graden Celsius opwarming.

  U leest het goed: met tien keer zoveel man-made CO2 uitstoot warmt de aarde geen 1-duizendste graad op maar wel 1,5-duizendste graad Celsius!

  En hiervoor worden miljarden, nee triljarden van uw belastinggeld voor opgeofferd om de ‘aarde te redden’.

  Hoe bizar, achterlijk en hilarisch wil je het hebben.
  En die onruststokers noemen zich wetenschapper…

  Zelfs al zit ik er een factor 10 naast dan nog gaat het maar om 1/100 ste graad. Zit ik er een factor 100 naast dan nog gaat het maar om één-tiende graad opwarming.

  En via de main stream media vernam ik dat 1 graad opwarming zorgt voor een zeespiegelstijging van 15 cm.

  Dus 1,5 duizendste graad * 15 cm is de zeespiegelstijging 0,0225 cm. Nog geen eens een millimeter… ppfff…

  Klimaat is een religie. Heeft NIETS (meer) met werkelijkheid te maken.

  IPCC houdt bijvoorbeeld géén rekening met wolken want is een damp en geen gas(!!!!) Hoe achterlijk wil je het hebben…
  Ze houden ook al geen rekening van zonne fluctuaties…
  IPCC houdt OOK geen rekening met bliksem (40.000 van per dag) die CO2 afbreekt waarbij endotherme energie vrijkomt (omgeving koelt af).
  En trouwens: bliksem is wel degelijk Goddelijk te noemen: het is een nucleair reinigings proces van ‘aardstraling’. Niks geen ‘God is boos’ maar bovenal: God behoedt u voor opstapeling van nucleaire deeltjes waardoor de aarde onleefbaar zou zijn/worden.

  Verder houdt het IPCC geen rekening met de ~ 2000(!!!) atoomproeven die tweede helft vorige eeuw zijn uitgevoerd. Die breken stikstof af waardoor eveneens de omgeving afkoelt.
  Resultaat was dat in die tijd de atmosfeer in feite onnatuurlijk te koud was, en dat het daardoor lijkt alsof het nu te warm is.

  Tevens houden ze geen rekening met afkoelend effect van bomen en planten. Verdamping van water, want dat is immers geen gas maar een damp….(…)

  En 100% meer CO2 geeft 100% meer plantengroei.
  En dus oplossing wereldvoedsel probleem.
  Niet voor niks waren oerbossen zo immens groot: er zat domweg meer CO2 in lucht waardoor grotere bomen waardoor grotere dieren zoals dinosaurussen.

  CO2 is een meststof en een regelgas, en zo heeft God het bedoeld.

  CO2 is het probleem niet, noch enige opwarming.
  Vervuiling: dat is hier en daar wél een probleem.

  Daar zou de nieuwe religie zich op moeten richten.
  Naast het kappen van het kappen van bomen.

  Kijk voor de gein deze animatie eens…

  Nuclear Detonation Timeline “1945-1998”

  http://www.youtube.com/watch?v=I9lquok4Pdk

  En het waterbed effect uitgelegd:

  Een gastbijdrage van Pieter Lukkes, waarin hij nogmaals toelicht waarom dankzij het zogenaamde waterbed-effect in een emissiehandel-systeem het plaatsen van meer windturbines GEEN CO2-emissies bespaart.

  http://climategate.nl/2015/11/29/ontboezemingen/

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function show_subscription_checkbox() in /srv/home/huubmousnl/domains/huubmous.nl/htdocs/www/wordpress/wp-content/themes/huubmousv4/comments.php:84 Stack trace: #0 /srv/home/huubmousnl/domains/huubmous.nl/htdocs/www/wordpress/wp-includes/comment-template.php(1554): require() #1 /srv/home/huubmousnl/domains/huubmous.nl/htdocs/www/wordpress/wp-content/themes/huubmousv4/single.php(22): comments_template() #2 /srv/home/huubmousnl/domains/huubmous.nl/htdocs/www/wordpress/wp-includes/template-loader.php(106): include('/srv/home/huubm...') #3 /srv/home/huubmousnl/domains/huubmous.nl/htdocs/www/wordpress/wp-blog-header.php(19): require_once('/srv/home/huubm...') #4 /srv/home/huubmousnl/domains/huubmous.nl/htdocs/www/index.php(4): require('/srv/home/huubm...') #5 {main} thrown in /srv/home/huubmousnl/domains/huubmous.nl/htdocs/www/wordpress/wp-content/themes/huubmousv4/comments.php on line 84