Een terrorist is niet psychisch gestoord

Slide1

‘Volgens de officiële Franse cijfers zijn er in Frankrijk 4000 gesignaleerde djihadisten waarvan twee derde in de leeftijd van 15 tot 25 jaar en een kwart minderjarig is. Deze periode in het leven wordt gekenmerkt door het zoeken naar een eigen identiteit, zelfverwezenlijking en naar idealen in de overgang naar volwassenheid : een proces dat niet altijd even gemakkelijk verloopt en grote geestelijke problemen met zich kan brengen zonder dat die altijd naar buiten komen. Het djihadisme speelt hier op in, vooral via handig en veelvuldig gebruik van de sociale media, biedt een totaal-ideaal dat voor betrokkene resulteert in het niet meer hebben van angst, in een gevoel van bevrijding, van almacht. Hij wordt een ander, kiest een andere naam en verliest daarmee een groot deel van zijn uniek-zijn en wordt een fanatieke automaat.

Natuurlijk spelen naast deze psychische oorzaken ook sociale en politieke redenen een rol. Het zegt overigens ook het een en ander van onze door het kapitalisme en de vrije markt gedomineerde westerse samenleving, waarin het materialisme, het consumentisme als vrijwel enig ideaal hoogtij viert. Het betreft hier niet alleen kinderen van migranten of mohammedanen met een Franse nationaliteit : 30 tot 40 procent van de geradicaliseerde jongeren zijn bekeerlingen uit alle sociale lagen van de Franse samenleving zonder ook maar in feite iets van de koran, de islam af te weten.’

Aldus Jan de Boer in een notitie die ik gisteren per mail van hem uit Frankrijk ontving. Jan de Boer in deze notitie ervoor dat onze westerse samenleving de groeiende reformatorische krachten binnen in de islam met alle kracht zal steunen, om zo verdere radicalisering onder islamitische jongeren te voorkomen. Belangrijker echter vind ik zijn opmerking over het proces van psychische ontsporing dat met deze radicalisering gepaard gaat. Je kunt je zelfs afvragen of het radicaliseringsproces, dat jongeren in de adolescentiefase doormaken, niet gelijk te stellen is met een psychisch stoornis, een psychose, de beginfase van schizofrenie of een bipolaire stoornis.

Je leest hier de laatste dagen veel over, maar wonderlijk genoeg niet van psychiaters. Die zwijgen in alle talen, terwijl je toch juist van deze beroepsgroep een verlossend woord zou kunnen verwachten. De psychiatrie is een hermetisch gesloten domein geworden. De mantra ‘Wij zijn ons brein’ betekent dat elke psychotische ontsporing voortaan wordt herleid wordt tot een ontregeling van het dopaminegehalte in de synapsen van het brein. Sinds de menswetenschap uit de psychiatrie is verbannen zijn psychiaters door zorgverzekeraars aan banden gelegde pillendokters geworden die zich niet meer wagen aan de wilde speculaties die voorheen tot de corebusiness van hun vak behoorden.

Zo is er een terrein braak komen te liggen voor alwetende columnisten die zeer bedreven zijn in de psychologie van de koude grond. In deze tijden van terreur lijkt elke columnist een poging te moeten doen om – zonder enige psychiatrische kennis van zaken – tussen de oren van een jihadterrorist te kruipen. Zelfs Arnon Grunberg – toch niet de domste columnist – wijdde gisteren zijn Voetnoot op de voorpagina van de Volkskrant aan deze heikele kwestie. Is een jihad-terrorist nu psychisch gestoord of niet? Voor Grunberg bestaat er geen twijfel. Zo schreef hij onder meer het volgende:

‘Op 24 maart 2015 crashte Germanwings vlucht 9525 in de Franse Alpen. Oorzaak van de crash, waarbij 150 mensen om het leven kwamen, was co-piloot Andreas Lübitz. Lübitz leed aan psychiatrische stoornissen en suïcidale neigingen. Men had kunnen concluderen dat het verstandig is mensen die lijden aan en depressie of bipolaire stoornissen in de gaten te houden, het land uit te zetten of hen te dwingen hun bipolaire stoornis af te zweren. In Amerika komen jaarlijks tientallen mensen om bij zogeheten ‘mass shootings’, de oorzaak van deze schietpartijen zijn veelal stoornissen die terug te vinden zijn in het handboek van de psychiatrie: DSM-5. De daders van 13 november zullen vermoedelijk ook in bovenstaande categorie passen, maar hun daden zijn overgoten met een ideologisch sausje, de reden waarom de psychiatrisch stoornis gepolitiseerd kon worden.’

Ik denk dat hier sprake is van een pijnlijk misverstand. Hoewel veruit de meeste Jihad-terroristen qua leeftijd thuishoren in de adolescentiefase (18-26 kaar), de wankelmoedige fase die – zoals Jan de Boer terecht opmerkt – gekenmerkt wordt door het zoeken naar een eigen identiteit, zelfverwezenlijking en naar idealen in de overgang naar volwassenheid, is een jihadterrorist niet psychisch gestoord.

Een jihad-terrorist heeft zijn gehele gedrag volledig onder controle en hij is in staat om – al dan niet in samenwerking met gelijkgezinden – onder uiterst stressvolle omstandigheden een complexe opdracht uit te voeren, waar meestal een lange voorbereidingstijd aan vooraf is gegaan. Een psychoticus zou daar absoluut niet toe in staat zijn. Een psychoticus heeft een zodanig gedeformeerde perceptie van de werkelijkheid dat hij voortdurend gebeurtenissen, die om hem heen plaatsvinden, foutief interpreteert.

Als hij al tot geweld overgaat dan gebeurt dat in een onbeheersbare impuls, een vergelijkbare impuls zoals ook bij suïcide vaak aan de orde is. Bovendien wordt de psychoticus voortdurend overspoeld door een stortvloed van betekenissen, waarbij een extatisch gevoel van openbaring doorgaans niet vreemd is. Een psychoticus voelt zich gedreven door een innerlijke kracht waaraan hij geen weerstand kan bieden. Hij handelt in een soort trance. Uiteindelijk kent hij geen onderscheid meer tussen de externe prikkels van de waarneming en de hallucinaties die voortkomen uit zijn eigen brein. Zijn wereld wordt een caleidoscoop van voortdurend veranderende stemmingen: himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt.

Dat alles kun je niet gebruiken als je – zo mogelijk – gevechtservaring moet opdoen in Syrië, kennis moet nemen van celstructuren en commandoketens van IS, een actieplan moet bedenken, een nauwkeurig tijdschema moet opstellen, auto’s moet huren, wapens moet bestellen, plattegronden van van aanslag-locaties moet verwerven, vluchtroutes moet uitstippelen, schuilplaatsen moet regelen, alternatieve scenario’s moet bedenken, bomgordels exact moet afstemmen, onderlinge communicatie op orde moet houden. Kortom, een terrorist is een getrainde commando en beslist geen verwarde psychopaat.

Je kunt de stelling dan ook omdraaien. Het is niet zo –  zoals Grunberg beweert – dat de daders van 13 november vermoedelijk in de categorie van psychisch gestoorde adolescenten behoren, waartoe ook de Amerikaanse mass-shooters te rekenen zijn, waarbij het enige verschil is dat er een ideologisch sausje overheen is gegoten. Bij de aanslagen in Parijs ging het om jonge mannen die volledig bij hun verstand zijn, maar die juist door hun ideologie op een dwaalspoor zijn gebracht. Anders gezegd, die ideologie is gestoord en niet het brein van de jihad-terrorist.

Chesterton heeft eens beweerd dat een waanzinnige niet zijn verstand verloren heeft, maar alles verloren heeft behalve zijn verstand. Bij een jihad-terrorist ligt dat net even anders. Ook hij heeft zeker niet zijn verstand verloren, maar hij heeft ook niet alles verloren. Integendeel, hij heeft alles gewonnen. De ideologie die hij aanhangt spiegelt hem een absoluut ware waanwereld voor, waardoor de gangbare moraal opeens compleet op zijn kop wordt gezet. Die absoluut ware waanwereld komt niet voort uit zijn eigen brein, maar wordt hem van buitenaf aangedragen door radicale imams en ophitsende videofilmpjes op internet. Er is dus geen sprake van een tragisch gedeformeerde, maar van een doelbewust geprogrammeerde transformatie van het bewustzijn.

Nu zult u zeggen, wat maakt dat uit? Of de waanzin nu van binnenuit gegenereerd wordt of van buitenaf door een ideologische hersenspoeling wordt ingeplant, in beide gevallen is er sprake van een vorm van waanzin. Maar als je de tweede vorm van waanzin ook tot de psychiatrie gaat rekenen, dan waren de kampbeulen in Auschwitz ook psychiatrisch gestoord. Eichmann zou dan vrijgepleit kunnen worden, omdat hij gebrainwasht was door de nazi-ideologie. Sterker nog Hitler zou een psychopaat zijn geweest, en het meest verontrustende van Hitler was nu juist dat hij volledig bij zijn verstand was toen hij met de Holocaust begon. Hij wist precies wat hij deed en niemand in Duitsland kon hem tegenhouden. Integendeel, men was volledig in de ban van zijn barbaarse ideologie.

Kortom, het is misschien maar beter om het psychiatriehandboek DSM-5 voorlopig maar even in de kast te laten, zolang we in Europa te maken hebben met deze golf van jihad-terreur. Jihad-teroristen zijn beslist niet psychisch gestoord. Van die feitelijke constatering zouden niet alleen psychiaters wakker dienen te liggen. Er zijn geen idioten onder ons. Integendeel. Deze terroristen zijn bij hun volle verstand en weten precies wat ze doen. Bovendien is het niet ondenkbaar, dat ze door meer sympathisanten ondersteund worden dan wij met onze geruststellende, psychiatrische drogredeneringen geneigd zijn te denken.

6 Reacties »

 1. Keu

  24 november 2015 op 01:02

  Vier sterren!
  Vijf zou – in een euforische bui – ook kunnen als we alleen naar de tekst zouden kijken, maar waarschijnlijk komt – zo niet nu dan toch later deze avond – je onvermogen / onwil om je reactieruimte te beheren weer om de hoek kijken.

  Maar ik heb het met plezier en interesse gelezen.

 2. Aldus H.

  24 november 2015 op 03:10

  Ik geef een 3!
  In de nieuwe rekentoets methode – op een schaal van 10- is dat namelijk al een dikke vette voldoende!

  Even een opmerkelijke reactie op een bericht in de volgende link:

  ‘With Open Gates – The forced collective suicide of European nations’

  http://www.naturalnews.com/051994_With_Open_Gates_European_refugees_video_censorship.html

  “…. These illegal immigrants will typically not share the culture and values of the nation they are living in. The people in a once sovereign nation eventually find them selves in the minority and unable to shape their own destiny. This is what the whole immigration crisis is about. It is a manufactured crisis by the world government to further destroy the sovereignty of their eu member states. Their time table is in over drive. The ultimate goal is to have so many illegal immigrants in each of the member states that they will be nations in name only. Nations with no borders, full of civil unrest, with no sense of identity, no culture except what the world government tells them they have.

  The euphemisms “immigration nation” (Merkel’s term), “multculturalism”, “diversity is our strength”, “internationalism”, “citizen of the world”, “governance” (Meaning World Government control) are all feel good world government euphemisms to trick people in to accepting illegal immigration and other world government goals.

  Nationalism, right wing, racist are the smear words they use to attack those who want to preserve their national sovereignty.

  Notice in the video the world government indoctrinated young people singing about internationalism and also near the end of the video the world government sock puppet saying that “European multculturalism must take place”.

  Military conquest of countries is so last century. The world government controls the money supply, the mainstream media, the education system and the governments of all of these European nations. And their citizens are so brain washed that the great majority would not be able to accept any of the facts I have presented in my post. Even though the very things that I describe are happening right in front of their eyes. Such is the power of the world government.”

  Kijk, zo denken iig een aantal (nog helder kunnen denkende) amerikanen over europa.

  Naar mijn mening is het ook domweg de zoveelste stap in imperialisme. War by Proxy.
  Te vergelijken met Polen die een Duits radiostation overvielen, reden om Polen binnen te trekken.

  Er wordt iig hard gewerkt om Europa in oorlog te krijgen.
  En de massale intocht van immigranten is daarbij een METHODE.

  De uitkomst kan ik zowiezo wel voorspellen: BEIDE volkeren (het westen/EU/VS- en de vluchtelingen zelf) zullen er tzt in alle opzichten immens op achteruitgaan. Economisch, financieel, qua vrijheid, veiligheid, privacy etc.

  Het enige wat nog even geregeld moet worden is een financial collapse en een 9/11 2.0. Dan ist geregeld.

  En ZO immens simpel is het om een geheel continent op de knieen te krijgen. Heeft een paar decennia voorbereiding gekost, dat wel, maar nu is het tijd om te oogsten. En de vaart zit er momenteel lekker in!

  Hier en daar nog wat kleine aanslagen ‘dicht bij de mensen zelf’ en het zal niet lang duren dat u smekend vraagt of u uw burgerrechten mag in leveren voor meer ‘veiligheid’.

  Beproefd model.
  Echter: u zal noch vrijheid kennen noch veiligheid.

  Europa wordt vakkundig uitgehold en leeggetrokken.

  Dé vraag die helaas dus nooit gesteld wordt is: Qui Bono?
  Met welk doel?
  Simpele evolutionaire wet: als er ergens oorlog is, is of zijn er dus ook winnaars aan het eind.
  DE hamvraag is dan ook:

  – Wat wint de europeaan hierbij?
  – Wat winnen de echte vluchtelingen hierbij?
  – Wat winnen de terroristen hierbij?
  – Wat wint Syrie hierbij?
  – Wat wint Rusland hiermee?

  Maar bovenal: wat winnen de machten achter de oorlog in Syrie erbij? Dus: de financiers, wapens en munitie leveranciers?
  Wie zijn nou de echte psychopaten?

  Komt ie nog maar weer eens.

 3. nand braam

  24 november 2015 op 11:08

  @ Huub

  In zijn boek Mohamed en het ontstaan van de islam, Polak&van Gennep, Amsterdam, 2015 laat Marcel Hulspas zien dat volgens hem de Islam door Mohammed opgericht is als uitvloeisel van een soort emancipatiebeweging. Het Arabisch schiereiland werd reeds lang óf overheerst door het christelijke Oost-Romeinse Rijk (Constantinopel) óf door het Perzische Rijk met haar religie. Het Arabisch schiereiland zat (eeuwen)lang klem tussen beide grootmachten.
  Mohammed wilde daar vanaf. De Islam moest een betere en machtiger religie worden dan de religies van de traditionele overheersers van het Arabisch schiereiland. Het is Mohammed uiteindelijk gelukt van de Islam een wereldreligie te maken.

  Je schreef eerder:
  “ ‘Imagine ther’s no heaven’, zong John Lennon. ‘Stel je voor dat er geen hemel is’. Die woorden werden de rollende steen van de secularisatie, een steen die van de berg af rolt in een baan die onomstotelijk vast lijkt te liggen.”

  De jeugd uit de jaren 60 van de vorige eeuw in Europa en de VS wilde af van de verstikkende wurggreep van een vermolmd christendom. Zij wilden laten zien dat ze toch in staat waren dit machtig instituut en alle daaraan verbonden netwerken (militair-industrieel complex) omver te blazen. Het christendom uit die tijd bleek inderdaad een reus op lemen voeten en viel snel om. Het militair-industrieel complex bleek veel taaier te zijn en transformeerde zich tot het huidige neoliberalisme, waarin winstmaximalisatie tot de absolute norm is verheven. Jij hebt die jaren 60 van nabij meegemaakt en raakte er zelfs tijdelijk van uit balans.

  De Jihad-terrorist wil ook wat bewijzen. De seculiere westerse samenleving is niet zo sterk als het lijkt. Het stelt allemaal niet zoveel voor, het is een reus op lemen voeten. We gaan dat laten zien. Alle middelen zijn geoorloofd. Je zegt terecht:“Jihad-teroristen zijn beslist niet psychisch gestoord. Van die feitelijke constatering zouden niet alleen psychiaters wakker dienen te liggen. Er zijn geen idioten onder ons. Integendeel. Deze terroristen zijn bij hun volle verstand en weten precies wat ze doen. Bovendien is het niet ondenkbaar, dat ze door meer sympathisanten ondersteund worden dan wij met onze geruststellende, psychiatrische drogredeneringen geneigd zijn te denken.”

  Het belangrijke verschil is natuurlijk wel dat de generatie van de jaren 60 van de vorige eeuw streed met woorden, muziek, in ieder geval met vreedzame acties (make peace, no war) . Ontsporing trad op bij een kleine groep van RAF-terroristen. De gemeenschap accepteerde die RAF-filosofie terecht niet.

  De Jihad-terrorist, daarentegen gebruikt bij voorkeur geweld en dan ook nog geweld niet speciaal gericht op personen of instituties die het symbool zijn van die seculiere westerse samenleving .De Jihad-terrorist kiest zonder enige gewetenswroeging “ad random” slachtoffers uit. Wat een verschil met de beweging van de jaren 60 uit de vorige eeuw.

 4. Huub Mous

  24 november 2015 op 12:25

  @ Nand

  Mooie reactie. Ik heb nooit eerder de parallel gezien tussen het jihad-terrorisme en de culturele revolutie van the sixties. Maar er zit iets in. Beide zijn een contra-beweging. Beide hebben iets romantisch, hoe fataal ook.

 5. Almost cut my hair

  24 november 2015 op 16:52

  Make peace, not love. How to cure a fanatic. Amoz Oz. Voorheen make love, not war.
  Ook: Take the toys from the boys.

 6. Aldus H.

  25 november 2015 op 03:26

  ” Beide zijn een contra-beweging.”

  ???????????

  Welnee man. Precies het tegenovergestelde! …ppfff..

  Hippies wilden nou juist onder dat religieuze juk vandaan en moslims (althans een deel ervan) wil JUIST onder dat religieuze juk vallen.

  Totaal tegenstrijdig en bij conservatieve moslims NIKS romantisch aan! Harde wetten harde regels.

  Hier is iemand die een verschil heeft gemaakt tussen Bijbel en Koran. En let wel: of dit allemaal klopt, weet ik niet, ik heb noch de Bijbel noch de Koran gelezen.

  http://westerse-beschaving.org/mohammed-vs-jezus/

  DE oplossing van het hele probleem is relatief simpel.

  – Westen moet opzouten in het M-O.
  – Geen financiering, geen wapenleveranties etc.

  Het midden oosten, de verschillende groepen moslims, islamieten etc (volgens Hamoud zijn dat er wel 80) hebben kennelijk met elkaar nog heel wat uit te zoeken.
  Wel: laat ze!
  Maar dan wel: doe het in je eigen land.
  Als je elkaar continu de kop in wilt slaan: niet bepaald echt slim, maar ja, da’s evolutie he? Laat de evolutie in Allah’s naam dan maar gewoon zijn werk doen.

  En ZO heeft God het bedacht.

  Wreed? Ja, misschien. Maar ja: ze doen het toch zelf?

  NOG rampzaliger is de zieligheidsindustrie. Dat brengt domweg beide culturen naar een absoluut nulpunt.

  En het westen grijpt daar UITSLUITEND in om EIGENBELANG!!
  Met name olie uiteraard. En in Afghanistan papaver (=zwart geld, opium handel voor CIA) en lithium voor anti-depressiva en batterijen/accu’s.

  Waarom denkt u dat Saoedie Arabie geen vluchtelingen, lees moslims broeders opvangt? En zelfs ISIS steunt? Net als het westen? U dus?!

  Als het westen zou kappen met financiering en wapenleveranties valt die regio binnen no time vanzelf terug in de middeleeuwen.

  Want technologisch zijn ze niet bepaald hoogontwikkeld.
  Ze kunnen geen auto’s maken, geen wapens, geen internet, geen mobieltjes etc.

  En dus wordt dat al gauw per kameel te zwaard.
  Kost immense resources, en dus zullen ze gauw kappen met oorlogvoering. Gewoon: weer boer worden, wederopbouwer, desnoods oncoloog of architect: waar je maar voor bent opgeleid.

  En maar domweg accepteren dat een ander een ander geloof aanhangt. Zo heeft God het bedoelt!

  Zie de Egyptenaren ooit vroeger.
  Die lagen duizenden jaren geleden technologisch voor op anderen o.a. omdat ze goede schepen bouwden voor handel middels de Nijl.

  Dat bracht hun voorspoed. ZO zouden arabische landen ook eens moeten gaan denken.

  Het lastige alleen daar is: ooit was het daar een oase. Nu is het een zandbak. Geen wonder dat dat religieus extremisme in de hand werkt! Er is niks! (Lees: te weinig)

  In de natuur werkt het dan zo: ergens slecht kersen eten? Moven!
  Wegwezen!

  Maar dan eens even naar het moreel universum.

  Wat het westen in ruil voor olie zou moeten doen is een deel van de winsten die het behaalt, steekt in ontwikkeling van technologieen die de hele regio ten goede komen. En NIET een paar oliesjeiks. (Lees: puppets van the US)
  Oftewel: don’t be evil!

  De ‘woede’ die bij veel europeanen nu opkomt, zou niet naar de asielzoeker moeten gaan, die kunnen het ook niet helpen, maar naar de imperialisten. Naar de sociopaten. Naar de oligarchen.

  HET grote excuus van het westen is: ja maar, we moeten daar ‘democratie brengen’. Fuck democratie. Daar wérkt daar voorlopig nog even niet!

  And guess wie in Iraq, Libie en Syrie de hand er goed onder hadden, zonder al te veel geweld? En in ‘redelijke harmonie’?
  Saddam, Ghadaffi, en Assad.

  Twee van de drie zijn inmiddels door het westen vermoord en die landen zijn dus nu totale chaos.

  Ik schaam me ergens in feite dood dat ik westerling ben.
  En niet omdat ik VOOR islam ben of zo: nee, integendeel.
  Ik geloof niet in God, noch Allah, op de manieren zoals die zijn voorgesteld in Bijbel of Koran. Dat zijn maar boekjes uit de tijd dat men dacht dat de aarde nog plat was.

  Terwijl godsamme, de Egyptenaren duizenden jaren daarvoor al wisten dat de zon iig rond was.

  Naar mijn mening is de hele situatie in het M-O ontstaan door verandering van klimaat. Of beter gezegd: landschap.
  Van weldadig groen naar woestijn. (‘fossiele’ olie, remember?)
  Dat doet wat met een mens. Zand, zand, zand. Dan ga je vanzelf GRAAG in een God geloven. In een betere wereld, in een weelderig paradijs/hiernamaals. En altijd en overal maar dat zand in je naad.

  Daar ga je keihard van balen.
  De humor is dan ook weg. Het kunnen relativeren.

  Zet elke westerling maar eens een halfjaar in een tent in de woestijn met een kameel en (misschien) elke dag een bord rijst met kip. Ik durf te wedden dat ze allemaal knettergek worden.
  Er is geen uitzicht, er is geen plan.
  Behalve de Koran dan.

  De Koran biedt uitzicht, plan, en doel.
  Tsjakkaaaah! ‘Better a man with a plan than a boy with a toy’ zullen ze daar gedacht hebben.
  En dat doen ze dan ook. Ten koste van u, de stomme stemmert.

  Hoe anders zou het ook kunnen. Door hun problemen daar te begrijpen, zou je kunnen aanbieden om HULP te bieden aan economisch zwakke regio’s.
  Ten eerste ALLES begint met irrigatie.
  Dat zag/zie je wel bij de oude Egyptenaren. Water is de levensbron. Wel. Laat nou net Nederland BV goed zijn in water.

  Dus. Toegeven: je zuigt ze daar leeg van olie, maar geeft er water voor terug. Landbouw, visserij, noem maar op.
  Westen heeft belang bij olie, zij hebben daar belang bij water.
  Fair deal toch?

  Maar ZO heeft God het bedoeld!
  Jij hebt dit, ik heb dat, let’s trade.

  ECHTER. Deze wereld wordt geruled door slechts een klein groepje psychopaten die letterlijk alles op zijn kop zetten.
  They don`t care about you or them.

  Een klasgenootje van Huub was ook zo’n puppet van hun.
  In dat opzicht heeft het Ignatius college dus KEIHARD gefaald.
  Het heeft iig OF een monster voortgebracht of een totale sukkel.
  NL HAD de kans om met verstand en beleid oorlogen te kunnen voorkomen maar heeft keihard gefaald. Door lafheid en onvermogen en dubbele agenda’s , maar dat is mijn persoonlijke mening.

  En het Nederland van nu? Ik denk dat Michiel de Ruyter zich al wel tienmiljoenmiljard keren heeft omgedraaid in zijn graf.

  De andere kant van het verhaal is: zowel het westen en het M-O falen beide keihard. Beide zijn niet bezig met waar het om zou moeten gaan.

  Als ik God was?
  Ik zou er even een ijstijdje overheen gooien.
  Ditmaal aangevuld met wat gerichte bliksem inslagen in de computers van de grootbankiers, brussel, nsa en pentagon.

  Hup. Iedereen weer gelijk. Restart. Total reset.
  Total recall, wat je wilt.

  En is dat nodig? Naar mijn mening wel. Als de burger niet meer in staat is om de ware predators te herkennen dan is het einde beschaving.

  Noemt u ‘voor de gein’ eens één ding op wat de mens(heid) momenteel wél lukt. Noem eens één ding op wat de mensheid in zijn algemeenheid naar een hoger plan tilt.
  Nou?

  Ik ben benieuwd.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)