Radicalisering van het ongeloof na 13/11

Slide1

‘Direct na de aanslagen in Parijs stelde 
Mark Rutte vastberaden: ‘Ook Nederland is in oorlog met de Islamitische 
Staat en niet met de Islam’. Natuurlijk 
zijn de gruweldaden niet de hele islamitische geloofsgemeenschap aan te 
rekenen, anderzijds is het moeilijk 
vol te houden dat deze horror niets 
met de islam te maken heeft. Niemand zal ontkennen dat de islam een 
geloof is. In die zin zijn de aanslagen 
uiteindelijk een gevolg van het fenomeen geloof in welke god dan ook.

Geloofsterreur is een aanklacht jegens elk geloof in het bovennatuurlijke en het paradijs. De oplossing op 
de lange termijn lijkt dan ook aangegeven door John Lennon: Imagine 
there is na heaven. Ontkerkelijking 
omzetten in seculier denken draagt 
pas echt bij aan een fundamentele oplossing. Of zoals cartoonisten van 
Charlie Hebdo reageerden: ‘Bedankt 
voor de gebeden; maar we hebben 
geen religie meer nodig.’

Aldus Anton Mullink in een ingezonden brief in de Volkskrant van afgelopen zaterdag. Deze werd gepubliceerd onder het kopje ‘Geen religie svp’. Het is natuurlijk zomaar een mening van een willekeurige lezer van De Volkskrant. Toch valt het me op dat deze mening zo ondertussen het onderbuikgevoel van de zwijgende meerderheid vertolkt. Veel mensen denken na de aanslagen van Parijs: ‘Zie je wel, dat krijg je ervan dat krijg je ervan als je er een geloof op nahoudt.’ Geloven in een hemel en het bovennatuurlijke begint zo langzamerhand gelijk te staan met vatbaarheid voor terroristische neigingen.

De media werken er hard aan mee om deze opvatting gemeen goed te laten worden. Direct na de recente aanslagen schreef ik een artikel voor de opiniepagina van de Volkskrant dat precies de tegenovergestelde strekking had als de hierboven geciteerde brief. (Voor de tekst van mijn artikel, zie onderaan dit blog). Ik kreeg een vriendelijk briefje terug van de redactie met de geijkte formulering: ‘Een stuk komt voor plaatsing op onze opiniepagina’s in aanmerking als het de aanzet geeft tot een debat of als het een bijdrage levert aan een lopend debat’ Kennelijk wil de redactie van de Volkskrant na de aanslagen van Parijs alleen een debat over opvattingen die zij zelf ook huldigt, dat wil zeggen: ‘Geen religie svp.’

volkskrant_une

Ik kan me niet herinneren dat deze algehele allergie voor religie eerder zo is opgedoken. Zelfs na de aanslagen van 9/11 en de moord op Theo van Gogh hoorde je dergelijke geluiden niet. Eerder het tegendeel. Er ontstond in die tijd juist een hernieuwde belangstelling voor het fenomeen religie in het overgeseculariseerde Nederland. Wat dat betreft kun nu wellicht spreken van een radicalisering van het ongeloof. Je zou het ook ‘seculier fundamentalisme’ kunnen noemen. Mensen hebben opeens hun buik vol van religie en vooral de hemel moet het ontgelden: Imagine there’s no heaven!

Ik heb me de afgelopen jaren intensief bezig gehouden zowel met religie als het fenomeen terreur. Juist daarom is dit soort gedachtegangen voor mij moeilijk te vatten. Ze getuigen van een groot onbegrip voor wat religie in wezen is. Om deze diepgaande verandering in de publieke opinie te illustreren herhaal ik vandaag een blog dat ik een paar jaar geleden schreef met als ‘De terugkeer van religie’. Deze tekst lijkt opeens afkomstig te zijn uit een ander tijdperk. ‘De terugkeer van religie’ is kennelijk alweer op zijn retour. ‘Geen religie svp’, dat is wat iedereen nu elkaar nazegt. Maar het onbegrip wordt er niet minder om.

De terugkeer van de religie

‘De Verlichting en de hele moderne filosofie staan kritisch ten opzichte van religieuze dogma’s. Maar je kunt van auteur naar auteur traceren hoe die kritiek voortkomt uit het monotheïsme. Met zijn afwijzing van andere goden was het monotheïsme altijd zelf al een vorm van kritiek, alleen nam die de vorm van religie aan. Je kunt de Verlichting in 
die zin zien als de voltooiing van het monotheïsme: als radicalisering van de seculariseringstendens die in het monotheïsme is ingebakken. Dat wordt onder 
linkse denkers, die lange tijd alles wat naar religie zweemde afwezen, steeds meer erkend. Dat literatuur-theoreticus en schrijver Terry Eagleton al in de jaren zestig in het katholicisme een kritische, links georiënteerde impuls meende te ontwaren was heel bijzonder voor die tijd; nu zie je dat ook andere denkers als Slavoi Žižek en Alain Badiou zich op het christendom storten. Dat roept natuurlijk ook de vraag op hoe zich dit tot de islam kan verhouden.’

Aldus Sven Lütticken in een interview in dat in 2008 verscheen in het tijdschrift Metropolis M, dat grotendeels gewijd was aan het thema ‘de terugkeer van de religie.’ In de afgelopen jaren kwamen kunstenaars  en kunstcritici komen allengs tot de conclusie dat de religie in de wereld van vandaag wederom een factor van betekenis lijkt te worden. De vergaande secularisering, die zich sinds de jaren zestig had doen gelden,  heeft in het afgelopen decennium plaatsgemaakt voor een hernieuwde aandacht voor allerlei vormen van spiritualiteit, maar ook voor angst voor het fundamentalisme met al zijn kwalijke gevolgen voor de de vrijheid van denken.

posterhuub

Affiche Meanderlezing, 2006

Religie is terug, ook in de kunst. Dat blijkt uit recente tentoonstellingen en publicaties. In München was in 2008 de tentoonstelling Traces du Sacré te zien, die eerder in het Centre Pompidou werd getoond. Bij BAK in Utrecht was in datzelfde jaar de  expositie The return of religion and other myths van start gegaan, die werd samengesteld door Sven Lütticken. Begin 2009 verscheen zijn boek Idols of the market: Modern Iconoclasm and the fundamentalist Spectacle.  En in het najaar van 2011 was in het Musuem De Fundatie in Zwolle de tentoonstelling Meer licht te zien, die was samengesteld door de kunstcriticus Hans den Hartog Jager.

Deze hernieuwde belangstelling voor de religie en spiritualiteit is niet van de een op de andere dag ontstaan. De terreuraanslagen van 9/11 zijn achteraf bezien duidelijk een keerpunt geweest. Ik kan nog goed herinneren hoe deze dramatische gebeurtenis op mij zelf heeft ingewerkt. In augustus 2001 had ik juist mijn essay Goddeloosheid in Utopia geschreven en ik dacht alles redelijk op een rij te hebben. De aanslagen in Amerika brachten mij in grote verwarring en ik besefte instinctief dat er iets fundamenteels zou gaan veranderen.

Nog geen zes weken na 9/11 koos ik als thema voor een lezing bij de Fryske Akademy ‘Kunst na 11 september’. Mijn gedachtegang in  het essay ‘Goddeloosheid in Utopia’ kreeg voor mij een nieuwe betekenis. De ineenstorting van de Twin Towers riep bij Bijbelse associaties op. Zoiets als de toren van Babel: westerse hoogmoed komt voor de val. Op deze lijn wilde ik mij verder gaan verdiepen in de filosofie, waarbij ik steeds meer geïnteresseerd raakte in de klassieke bronnen. Allerlei vragen spookten door mijn hoofd.

Hoe is het mogelijk dat in de moderne tijd begrippen als ‘God’ en ‘ziel’ ondenkbaar zijn geworden. Waar ligt de barrière in ons denken? Is het soms mogelijk dat er sprake is van een soort eclips? Verhindert het moderne wereldbeeld, dat in de tijd van de Verlichting is ontstaan, ons om überhaupt de transcendentie nog te kunnen denken? Wat is de relatie tussen terreur en de teloorgang van transcendentie? Ik ging De ziel van Aristoteles lezen en De stad van God van Augustinus. Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in de geschiedenis van de theologie, niet alleen de geschriften van de oude kerkvaders, maar ook de theologie van de nieuwere tijd van mensen als Schleiermacher, Otto, Barth, Bultmann, Bonhoeffer, Tillich en Robinson.

In 2003 werd ik getroffen door een burn out. Vier maanden lang gaf mij dat de gelegenheid om heel veel te lezen. Ik heb me in die tijd vooral verdiept in de theologie, een wonderlijke tak van wetenschap die ik opeens met heel andere ogen ging zien. Meer vanuit een historisch perspectief. Maar ook als een discipline die meer verwant is aan de esthetica dan welke andere vorm van wetenschap. Zo kwam het dat ik in de herfst van 2004 een blok van acht gastcolleges heb gegeven aan Academie Minerva in Groningen over het onderwerp ‘Kunst na de dood van God’.

Het jaar daarop volgde een tweede reeks met als onderwerp ‘Kunst in tijden van terreur’. Ik moest mijn literatuur overal vandaan sprokkelen. Zo las ik de Sloveense filosoof Slavoi Žižek en de Belg Frank Vande Veire, maar ook Franse filosofen als Badiou, Marion, Nancy en de Italianen Vattimo en Agamben en de Canadees Charles Taylor. Ik nodigde Frank Vande Veire uit voor een lezing in Leeuwarden. En later ook de Nederlandse filosoof Jos de Mul, omdat hij bezig was met een boek Echo’s van een laatste God.

Slide1

Pas aan het eind van het vorig decennium drong het dan eindelijk ook in de Nederlandse kunstwereld door, dat er iets met de religie aan de hand is. Opmerkelijk is dat Sven Lütticken in zijn interview voor Metropolis M. verwees naar Terry Eagleton, die al in de jaren zestig bezig was met de maatschappijkritische functie van de religie in relatie met kunst en literatuur. Eagleton geldt momenteel als een van de belangrijkste literatuurtheoretici in Engeland.

Hij schreef een standaardwerk over literatuurtheorie en verdiepte zich vooral in de relatie tussen literatuur en ideologie. In de jaren zestig keerde hij zich tegen de formele literatuurkritiek van de new criticism. In zijn zijn boek The New Left Church (1966) combineerde hij literaire kritiek, marxistische analyses en katholieke theologie in een poging het rooms-katholicisme te verzoenen met het socialistisch humanisme. Dat is een wijze van benaderen die mij bijzonder interesseert. Je zou het ‘de onvoltooide revolutie van de jaren zestig’ kunnen noemen.

De Ier Terry Eagleton was rooms-katholiek van huis uit. Hij raakte enthousiast door de liberale hervormingsgedachten van paus Johannes XXIII en het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). In die tijd was hij medeoprichter van een links georiënteerd, katholiek opinieblad. Rond 1970 kreeg Eagleton in de gaten dat de machtsstructuren van het Vaticaan onwrikbaar vast lagen en verliet hij de Kerk. Maar de belangstelling voor religie, als een maatschappijkritische factor, heeft hij altijd behouden. Zo nam hij nam hij de handschoen op in een fel debat met Richard Dawkins over zijn boek The God Delusion.

In 2007 verscheen van zijn  boek The meaning of life, dat inmiddels ook in het Nederlands is vertaald als De zin van het leven. In zijn houding herken ik veel van mezelf. Een verweesd katholicisme leidt niet alleen tot een levenslange zoektocht naar de zin van het bestaan, maar ook tot een onbevangen houding tegenover de religieuze traditie. Ondanks al haar schaduwzijden is religie allerminst een duistere erfenis uit het verleden die alleen nog bedoeld is voor dombo’s. Integendeel, voor wie de religie nooit in zijn geheel had afgeschreven, kwam de terugkeer niet onverwacht.

*****

Dit is de tekst die De Volkskrant niet wilde plaatsen:

‘Imagine’ van Lennon is een gotspe geworden

‘ Vrienden uit de hele wereld. Dank jullie wel voor #PrayforParis, maar we hebben geen behoefte aan meer religie! Ons geloof gaat over muziek! Kussen! Leven! Champagne en vrolijkheid! #Parisisaboutlife.’

Met deze cartoontekst reageerde het satirische Franse blad Charlie Hebdo op de oproep #PrayforParis, die kort na de aanslagen in Parijs rondging op de sociale media. Velen ervaren de terreuraanslagen in Parijs als een terugval naar een tijd toen de religie bepaalde hoe je moet leven. Ook na 9/11 ervoeren veel New Yorkers de aanslagen als een rechtstreekse aanval op hun westerse levenswijze waarin de moraal niet bepaald wordt door een dictaat van bovenaf.

Ook president Rutte sprak in zijn eerste reactie op de aanslag op onze westerse manier van leven: Want dat is wat ik op dit moment vooral wil benadrukken; dat het om onze manier van leven gaat. Om gewoon naar een restaurant te gaan, om een voetbalwedstrijd te bezoeken, om een concert te kunnen bijwonen.’

In feite doelde Rutte op onze seculiere manier van leven, dat wil zeggen: een levenswijze waarin het een ieder vrij staat te doen wat hij wil, zolang hij zich aan de wet houdt. De moraal is geen zaak van de staat of de religie. Wie in God gelooft, prima. Maar doe dat in je eigen tijd en laat een ander vrij om goddeloos te zijn. We willen niets meer weten van de traditionele religie met zijn aardse stervelingen en bovennatuurlijk hemelgewelf.

God is niet meer de hoogst zijnde, de oorzaak van alles, zelfs van zichzelf. Zo’n hemelse Big Brother zou net zo goed de duivel zelf kunnen zijn. Dat alziend oog bestaat niet meer. We zijn op zoek gegaan naar een nieuw soort transcendentie, niet buiten of boven, maar middenin de wereld. De gewone dingen van het leven hebben wij westerlingen willen ontdoen van hun loodzware last van verwijzingen naar het hogere.

Wat in beweging kwam was een proces dat al aan het eind van de negentiende eeuw in Europa op gang kwam, maar pas in de jaren zestig in een eenparige versnelling zou raken. ‘Imagine ther’s no heaven’, zong John Lennon. ‘Stel je voor dat er geen hemel is’. Die woorden werden de rollende steen van de secularisatie, een steen die van de berg af rolt in een baan die onomstotelijk vast lijkt te liggen.

Op het moment dat ik dit schrijf hoor ik de stem van John Lennon op de radio, direct na de één minuut stilte, maandagochtend om twaalf uur. Na de indrukwekkende performance van de Parijse pianist voor de deur van het theater Bataclan is Imagine hèt gedenklied geworden voor de aanslagen in Parijs. Daarbij wordt bewust of onbewust onze westerse, seculiere wijze van leven als heilzaam contrastbeeld tégen de terroristen van ISIS geplaatst.

Die stilzwijgende oppositie heeft iets merkwaardigs. Als het één fout is, dan hoeft het ander toch niet in één adem door als een oefening voor de verbeelding aan de man te worden gebracht? Waarom moeten mensen, die een ander met geweld hun godsgeloof willen opdringen – wat uiterst verwerpelijk is – op de mogelijkheid worden gewezen dat er misschien helemaal geen God of hemel bestaat? Daarmee wordt er stilzwijgend aan voorbij gegaan dat juist dit openlijk tonen van goddeloosheid onverteerbaar is voor de fundamentalistische islam.

Je kunt het opvatten als een subtiele uiting van verontwaardiging, een lichte provocatie misschien zelfs. Maar ik vrees dat er ook iets anders aan de hand is. Het is het onvermogen om je een geesteshouding voor stellen, waarin het bestaan van God een vanzelfsprekende zaak was. Een zaak waar niet mee te spotten valt. Als John Lennon nu nog leefde zou hij moeten zingen: ‘Imagine there’s is a heaven, and a religion too.’ En gezien zijn tegendraadse karakter zou het me niet verbaasd hebben als hij dat gedaan had ook.

Het bestaan van een hemel, zoiets kunnen veel mensen zich letterlijk niet meer voorstellen. Hun fantasie schiet tekort om zelfs de mogelijkheid van een symbolisch bestaan van een hemel onder ogen te kunnen zien. Er zit een gat in de werkelijkheid dat zij niet meer waarnemen, zelfs niet kunnen waarnemen. Dat is het gat dat de dood van God heeft achtergelaten.

Onze tijd wordt gekenmerkt door een bijna totale ongevoeligheid of zelfs blindheid voor begrippen als ‘transcendentie’, ‘ziel’ en ‘God’.  Hoe vreemd het ook mag klinken, zo’n totale afwezigheid van transcendentie is voor IS-terroristen een belangrijke katalysator bij het overgaan tot religieus geweld. De wereldwijde opkomst van het islamitisch fundamentalisme is onlosmakelijk verbonden met de teloorgang van transcendentie in de westerse beschaving.

Dat proces, waarin gevoeligheid voor religieuze symboliek stilaan plaatsmaakt voor een fixatie op letterlijkheid en functionele rationaliteit, is zich geruisloos aan het voltrekken. In zo’n situatie is er weinig verbeeldingskracht nodig om je voor te stellen dat er helemaal geen hemel meer zou bestaan. Die destijds bevrijdende oproep van John Lennon is nu een gotspe geworden, een belediging voor de verbeelding.

8 Reacties »

 1. Aldus H.

  23 november 2015 op 02:29

  Joh, volgens mij is het allemaal veel simpeler.
  Maar niet, als je niet naar de OORZAAK van alles kijkt.

  Eén van de oorzaken is bijv de aanwezigheid van het westen in het midden oosten die die hele regio naar de middeleeuwen van de middeleeuwen bombardeert.

  De Islam of religie is wel dégelijk zo’n beetje DE oorzaak van alle ellende. Want ook al zou het westen die regio niet bombarderen, van geld en wapens voorzien, dan NOG zouden ze tegen elkaar knokken. Vanwege de Islam…

  De onderlinge islamitische groepen hebben zélf nog heel veel uit te zoeken. Ik zou zeggen laat ze! Maar dan wel: grenzen op slot, knokken doe je maar lekker thuis, maar niet hier.

  Zoiets klinkt misschien wreed, maar heet domweg evolutie.
  In de dieren en planten wereld gaat het precies zo.
  Maar dus ook geen enkele wapenleveranties van het westen naar het M-O he?
  Moeten ze in no time weer met paarden, kamelen en zwaarden tekeer.

  Moet je eens kijken: zijn die oorlogen daar zo klaar. Want wie voorziet ze van voedsel? Hoe wordt dit aangeleverd etc.

  Ik denk dat velen zich snel zullen realiseren: kom, laat ik toch maar boer of visser of treinconducteur, oncoloog, hersenchirurg, sterrenkundige, architect weder-opbouwer worden.

  Zonder westerse technologie, geld en wapens liggen deze landen snel op hun gat. Terug naar de middel eeuwen.

  Overigens, kun je ze dat eigenlijk niet echt kwalijk nemen. Ze HEBBEN daar domweg ook niet zoveel (meer) .

  Ooit vroeger is de beschaving daar begonnen. De holy scarabee weet ervan. Ooit vruchtbuur land, begroeid, en nu veelal woestijn. Zit je dan in een grote bak zand. Niks te leven, en weinig te ontdekken, weinig ter inspiratie, dus ik kan me voorstellen dat ze maar al te graag in een beter leven geloven in het hiernamaals.

  Het 7de paradijs, vol bomen, bloemetjes, rivieren van wellust, en nog 72 maagden toe. Wie wil dat nou niet?

  Dus hun leven op het aardse tranendal zal hun worst zijn.
  Ik kan me der alles bij voorstellen.
  Niet voor niks heb je daar veel armoede, pedofilie, gelegaliseerde animalsex, veel gedwongen/neef-nicht – oom-nicht huwelijken etc.

  Het is het westen dat hun voorziet van enige ‘luxe’ maar dan wel in de vorm van wapens, munitie, en vooral toyota’s met mitrailleurs in de bak. Man oh man, ze zijn de koning te rijk.

  http://www.wanttoknow.nl/nieuws/ohja-de-vs-leverde-zelf-de-isis-toyotas/

  Daar komt bij dat het doden van een westerling, met name een amerikaan, zeker een plaatsje in het 7de paradijs zal opleveren.
  Daarom blazen ze zichzelf ook op. Ze gaan naar een betere ‘wereld’.

  Maar verder: er zijn tevens onverenigbare idealen in die regio, waaronder ook Israel en Palestina, die onoplosbaar zijn als men elkaar het licht in de ogen niet gunt.

  En in het openbaar handen, voeten en hoofden afhakken is toch echt iets van de dark ages, en niet meer geheel van deze tijd. Heb ik het nog niet eens over stemrecht, homohaat, vrijheid van meningsuiting , vrouwenbesnijdenis en weet ik wat al niet meer.

  Wilt u graag naar deze tijd terug? Overweeg dan eens emigratie.

  Wilt u dit niet? Dan zou u ook eens kunnen overwegen om uw politicus eens aan te sporen om eens een FILTER op de ‘vluchtelingen’ te zetten.

  Het aardige van alles is trouwens wel dat u van dichtbij kunt zien hoe een eens zo machtig europees rijk ineen zal storten.

  Zie Parijs, zie Hannover, zie Brussel afgelopen weekend. Het wachten is nu nog even op een gekaapte vuile bom.
  Ik vermoed om eerlijk te wezen: (wederom) Parijs.
  Europees icoon toch wel.
  Dan schiet het wat harder op namelijk om van europa een politiestaat te maken. Plus extra argument voor een wereldregering uiteraard. De wereld zoals u die kent, moet kapot.

  Daar moet iets anders voor in de plaats.
  Problem, Reaction, Solution of als u wilt Un-Freeze, Action- Re-Freeze method. Zéér beproefd model.

  Het vindt plaats waar u bij staat. Momenteel fase I.

  Straks zijn de kosten voor veiligheidsmaatsregelen hoger dan die van uitvoering kunstprojecten bij kh2018.
  Oeps… even geen rekening mee gehouden…. ssshhhhiiiiiittt!

  Als KH2018 verstandig is, blazen ze 2018 af.
  Reden: de EU biedt ons géén voldoende garantie voor veiligheid en stabiliteit om een dergelijk spektakel verantwoordelijk door te laten gaan. Er staan voor 2016 nog 3 miljoen gepland, en daarachter nog een legioen van 60 miljoen die staan te trappelen voor een gratis Miele.

  Kijk, DAN maak je tenminste eens een patriotic statement.
  En alle gemaakte kosten voor voorbereidingen terug vorderen bij de EU.

  Wie VOOR Europa is moet TEGEN de EU zijn.
  EEG oke, EU is een ramp van Bijbelse proporties.

  En de eerste hagelsteentjes druppen inmiddels op- en in de straten van Hannover, Parijs en Brussel.

  U mag blij zijn in Friesland te wonen: kans op aanslagen nihil.
  Hou rekening met mensen die willen emigreren van de grote stad naar het platteland. Misschien wel de grootste economische impuls voor Friesland. De rijken willen straks wel weg.

  “Wordt vervolgd”.

 2. Keu

  23 november 2015 op 03:18

  Soms roept een mens maar wat. In de vorm van een blogbericht of een reactie daar op.

  1 ster. van de vijf. Zonder de hopeloze reactie van Van Puffelen was het misschien 2 van de 5 geweest maar omdat jij die rommel nou eenmaal toelaat moet het ook meegerekend worden in de beoordeling.

  Volgende keer beter. Hopen we dan maar.

 3. Aldus H.

  23 november 2015 op 04:31

  Maar eigenlijk was ik er al wel klaar mee.
  Niet voor niks : ‘iemand nog een vliegdekschip te koop?
  Leuk tweedehandsje verdient de voorkeur’.

  En trouwens, had u al een abonnement op de Dabiq?
  ‘Dabiq’ as it is called, bills itself as “a periodical magazine focusing on the issues of tawhid (unity), manhaj (truth-seeking), hijrah (migration), jihad (holy war) and jama’ah (community). It will also contain photo reports, current events, and informative articles on matters relating to the Islamic State.”
  It portrays the Islamic State as they see themselves: boasting of their victories and painting a romantic image of the restoration of an Islamic golden age and the heralding of a “glorious” new caliphate based on holy war.

  http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-isis-isil-propaganda-magazine-dabiq

  Maar dan.
  Even een paar soort van rectificaties betreffende de mestkever.

  Ik schreef o.a. eerder: mestkever is uitvinder van leven NA de dood.

  Wel, dat klopt wel, alleen had toen wat haastig geschreven.
  Dit klopt voor MENSEN (gelovigen) maar waar ik nog geen rekening mee had gehouden was de zoon van God:

  Resurrection! Wederopstanding dus!!

  Wel wel wel.
  Zou je de mestkever in feite verantwoordelijk kunnen stellen voor het bouwen van de great pyramides, maar ook voor de wederopstanding van Jezus, maar ook voor de Jihad van de moslims?

  Nou ben ik doorgaans niet zo bezig met die mestkever,
  maar laatst even een docu gezien over Egypte.

  Ook was ik nog een paar argumenten vergeten die OOK aan de mestkever werden toegeschreven en er vielen me toch echt een paar opmerkelijke dingen op.

  – Men dacht ooit (6-20.000 jaar BC??) dat de zon werd voortgedreven door een enorme mestkever.
  Dus toen al !! dacht men al dat de zon rond was!
  Net als een mestbal van een mestkever.
  En wellicht dus ook de maan en de aarde.
  Itt de rest van de wereld: die zouden daar pas duizenden jaren later achter komen.

  Maar wat me ook verbaasde was dat ze bepaalde dingen nog helemaal niet wisten!! (en dan heb ik het over Egyptologen in 2013)

  Bijvoorbeeld:
  -WAAROM werden koningen/farao’s gemummificeerd?
  -WAAROM nam men goud mee in het graf?
  -En men schat dat ~ 70% van alles nog onontdekt is en ONDERGRONDS is! (op ca 50 min).
  En nog eentje: men weet nog steeds niet HOE ze stenen zo perfect op elkaar hebben kunnen laten aansluiten.

  Maar ook de meest goddelijke is eigenlijk wel dat de pyramides van limestone zijn gemaakt. En wat is limestone? Wederom dat Calciumcarbonaat, oftewel CaCo3 waar ook uw skelet, koraal riffen, krijtrotsen etc van worden gemaakt.
  Dat pyramides ook van limestone waren gemaakt wist ik niet.

  Wel. Wederom: waaruit is limestone gevormd?
  Uit CO2!!! Calcium, water en CO2!!!

  Wat ik al eerder zei: u wordt geleerd dat CO2 een ‘gevaarlijk’ (broeikas) gas, is maar NIETS is minder waar:

  Het is DE meststof van God!!
  Supernova –> kernfusie –> waterstof–>helium–> zuurstof–> koolstof–> ijzer –> calcium(?) Building blocks of life.

  Niet alleen zorgde het voor planten, bomen, algen, mensen, dieren, koraal riffen en in feite alles wat leeft, maar maakte ook de grootst bestaande kunstwerken en hoogconjunctuur mogelijk!!

  Maar ik ben er nog niet eens: het maakte ook het SCHRIFT mogelijk! Platte stukken kalksteen kon op worden geschreven bij de bouw van de grote pyramides. Met stukjes houtskool bijvoorbeeld. Vergelijk papier-potlood

  Tuurlijk, kleitabletten kon ook, maar die zijn en waren natuurlijk véél onhandiger en minder gedetailleerd.

  Dus terwijl de heren ‘wetenschappers’ politici en media u wijsmaken dat CO2 een ‘gevaarlijk’ gas is, zeg ik juist het tienmiljoen keer het tegenovergestelde: CO2 kun je gerust een goddelijk gas noemen. Zonder CO2 was er helemaal geen leven op aarde geweest, geen planten, geen mensen, geen dieren, maar ook ws de allergrootste kunstwerken ever niet.

  Maar dan. Even de vraag: waarom goud mee in de graftombes?
  En of waarom mummies deels van goud zoals ToeanchAmon?
  – Men dacht dat de goden van goud waren. Verder geen uitleg.
  Mijn vraag is : zou dit komen omdat de hoogste god, de (opkomende) Zon (goudkleurig), Ra, ook van ‘goud’ was?

  – waarom werden lijken gemummificeerd?
  Men stelde: ws omdat uitgedroogde dieren in de woestijn ook ‘goed’ bleven. Zéér karig antwoord! Men droogde de lijken met natron, twee zouten, haalde de meest ‘vochtige’ organen er uit,
  zodat het lijk kon drogen en goed bleef. Maar waarom dan nog mummificeren?? En niet gewoon een gewaad aan?
  DIE vraag werd dus niet beantwoord!
  (nog afgezien dat die Egypts in feite toen het haringkaken al hadden uitgevonden. min of meer. )

  Wel. Mijn antwoord: men geloofde in die tijd dat leven uit de dood ontstond. Zoals bij de pop(larve) van de mestkever!

  Die mestkever was niet voor niks heilig, maar men keek niet helemaal goed. Zowel de gangen en ‘kamers’ in de pyramiden komen min of meer overeen met de gangen van de mestkever.
  Wat men alleen niet had gezien is dat de mestkever eitjes legt in balletjes poep.

  En dus kwam het leven ‘uit het niets’. En daarna uit de ‘mummie’ van de mestkever! Niet voor niks zien mummies er uit als een ‘pop’.

  Maar het wordt nog gekker. In één graf vond men muurschilderijen die in eerste instantie geen logica leken te hebben. Maar het was eigenlijk pre mature ‘computercode’ om op het juiste moment – als wederopstandeling/op weg naar het godenrijk- ‘op te stappen’ als de zon opkwam. Equinox.

  En daarbij kwam dat als je als farao God werd, je ook op meerdere plekken kon bestaan. Dus: van één werd je méér!

  Ook dat komt exact overeen met de mestkever: er kwamen uiteraard meerdere mestkevertjes uit één bal! (de zon)

  De zon, Ra, was een god. (en terecht trouwens)

  Verder nog weer. Een amateur egyptoloog vond in twee weken 8 graven. Waar experts hadden gefaald. Hoe precies werd niet verteld maar wel dat ie eerst verticaal ging graven, en daarna horizontaal. Ook dit komt exact overeen met het hol van de mestkever!

  Toegegeven: gangen in pryamides zijn niet geheel volgens dat model, maar andere ‘gewone’ graven wel.

  Maar nog weer wat anders, en dat kun je gerust toepassen op het huidige nu in relatie tot invasie moslim cultuur:

  ‘The egyptian culture was so strong that the invaders actually adopted the customs and beliefs of their new home! op 1: 13

  Anders gezegd: wat de EU NU doet is een Trojaans paard binnenhalen. ‘Bij twijfel niet inhalen’ hoor ik mijn rij instructeur nog zeggen. Maar eu: Hier is onze nek, waar moet ik liggen?

  Hoe moet het dan wel? FILTERS op de invasie van GASTEN.
  Ze zijn te gast en dienen zich derhalve als gast te gedragen en niet als eiser. Dit werkt domweg OVERAL zo. Heeft niks met links, rechts, fascisme, nationalisme of whatever te maken.

  Anders gezegd: de hoogconjunctuur van de Egyptenaren was zo hoog, zelfverzekerd, en trots, dat ‘veroveraars’ er zich maar aan gingen passen. WETEND dat dit hun voordeel op zou leveren.

  En kijk, ook dat is weer een stukje evolutie. Aanpassen.

  Wat (helaas een groot aantal) moslims en met name ISIS NU doen, levert ze geen énkel voordeel op. Dat is domweg OERSTOM.

  Oftewel: contra – evolutionair bezig zijn.
  Vroeg of laat wordt je – of jouw soort- opgevreten. Is met het zat.
  Dit zijn natuurwetten waar NIEMAND onderuit kan.

  Maar er is nog iets wat me opviel. Ramses II. Werd aangevallen.
  Egypte kon echter onder Ramses II erg goed oorlog voeren.
  ZO goed dat er geen vijanden meer waren. Had niks meer te vechten. Derhalve had ie een politiek probleem, en verklaarde derhalve zichzelf maar voor God. Vanaf dat moment kon dus een mens zowel mens zijn als God!

  Wel… waar kennen we dat meer van??

  Maar ok: kijk eens naar het gedrag van de USA.
  Zouden die lui ook zo denken?
  Géén oorlog is géén god? Oftewel: Oorlog = God?

  Je zou het haast wel gaan denken!
  Is er in feite eigenlijk niks veranderd? Dat oorlogshitsers als Bush, Cheney, Halliburton, Kissinger, en ook Dronebama denken aanspraak te kunnen maken op goddelijkheid maar dat dat alleen kan op basis van oorlogsvoering?

  Het zou me NIKS verbazen. De match is nagenoeg 100%.

  The US is continu in oorlog. Met in feite imaginaire vijanden.
  Waarom toch steeds?

  Wat kunnen we leren van het oude Egypte?
  Ik denk verschrikkelijk veel.
  En dan heb ik nog maar een paar filmpjes gezien.

  Afijn: kijk zelf maar.

  http://www.youtube.com/watch?v=uNyztf1UYJ0

  Oke jongens, weer een verschrikkelijk slecht geschreven bericht dit.
  Ik ben er nog lang niet, maar toch, dat gekke mestkevertjes is een MAJOR entrance tot the rabbithole of life and Gods en omstreken.

 4. Aldus H.

  23 november 2015 op 05:29

  Haha! Keu man, mijn leven is één groot avontuur!
  Geniet er nou een svan ipv als een Professor Zuurbekje te reaguren.

  Van Puffelen is overigens wel een grappige naam, dat ik daar dan weer niet opkwam he? Zo zie je maar weer: alles en iedereen heeft wel een functie. Nou ja, sort of dan.

  Hoest met de clip trouwens?

  Maar dan. Godsamme, ik was er nog niet.
  WANT.

  Men weet nog steeds niet HOE men destijds die stenen van pyramides en zo zo mooi vierkant en of passend kreeg. Met niet meer gereedschap dan een bolle steen, harder dan graniet, en een koperen(?) beitel.
  ‘Er kon nog geen scheermesje tussen’.

  Oke. Ik dacht aan het volgende NADAT ik pas wist dat het calciumcarbonaat was.

  Wel. Wat denkt u van de volgende theorie.
  Calciumcarbonaat kun je oplossen met zuren. Zoals azijn uit wijn…
  Wijn genoeg in die tijd in die regio.
  Maar ook urine zuur. Pis dus.
  Kortom: zuren genoeg in die tijd om kalksteen op te lossen.

  (in de global warming theorie willen ze u immers ook wijsmaken dat koraal riffen oplossen door CO2—> XCO3 = zuur)

  Wat nu als:

  -Men stenen vlakschuurde met andere stenen, fijn woestijnzand en wijn/appelzuur/azijn?

  -Men stenen vlak schuurde door ze in een soort van zwembad van zand en zuur over elkaar heen draaide of schuurde? Met een soort van rosmolen?
  Let wel: woestijnzand is geheel anders dan het zand wat u kent. Veel fijner, iets tussen talkpoeder, stof en zeezand in. (vandaar ook zandstormen, en men in burka’s en jurken ging lopen: fijn zand!)

  En dan laat ik de Bagdad Battery nog maar even buiten beschouwing: men beschikte over elektriciteit. Wat als je dat zuur ook nog eens onder stroom zet?

  Maar ook: HOE kon men holle vazen maken uit solid rock? Men weet het nog steeds niet. Wel. ZOU het kunnen dat dit ook gewoon niet mechanisch gedaan is maar met zuren?

  Waar haalt u uw kalkvlekken ‘moeiteloos’ of nee, ‘streeploos’, mee van uw toiletrand, aanrecht en doucheraam? Juist. Met ANTI-Cal!
  Of met azijn. Ja, ingewikkelder is het niet.

  Kijk. De westerling denkt: alles moet hier en nu. En rap een beetje!
  Economische groei remember? Hoppa, opschieten.

  Maar what if ze er in die tijd wat anders over dachten en gewoon zuur en wat zand het werk lieten doen? Ook al duurde het jaren?

  Beschikte men misschien toen over zwavel? (o.a. uit vulkanen) Want dan gaat alles nog wat sneller he?

  Maar wat ik tot nu toe gezien heb lijkt alles zich te concentreren op mechaniek. Op werktuigen dus.

  En de mens, hij ploegde voort. Niet begrijpend hoe zijn soortgenoot 6.000 jaar eerder dingen voor elkaar kreeg die hij nu totaal niet kan vatten.

  Mooi is dat.
  Reversed evolution.

  God moet er een reden voor hebben.
  God heeft volgens mij helemaal niks met ‘economische groei’.

  Dat bevoordeelt uiteindelijk slechts een klein select groepje waardoor monocultuur kan ontstaan. En monocultuur leidt tot kortzichtigheid, inteelt, geestesziekten, apathie, en evolutionair achteruitboeren.

  Het mooie ervan is, dat u dit momenteel real life mee kan maken.
  Unique in history. Geniet er van!

 5. Hamoud

  23 november 2015 op 08:18

  War on Terror!.

  ‘Washington waged its “war on terrorism” by creating an international terror network of unprecedented scale, and employing it worldwide, with lethal and long-lasting effects’

  ‘The UN General Assembly condemned international terrorism two months after Reagan’s denunciation, again in much stronger and more explicit terms in 1987. Support was not unanimous, however. The 1987 resolution passed 153-2, Honduras abstaining. Explaining their negative vote, the US and Israel’…. ‘Presumably because of US opposition, the UN resolution against terrorism was ignored’.

  ‘Reagan’s condemnation of the “evil scourge” was issued at a meeting in Washington with Israeli Prime Minister Shimon Peres, who arrived to join in the call to extirpate the evil shortly after he had sent his bombers to attack Tunis, killing 75 people with smart bombs that tore them to shreds among other atrocities recorded by the prominent Israeli journalist Amnon Kapeliouk on the scene’

  ‘A second candidate for most extreme act of Mideast international terrorism in the peak year of 1985 is a car-bombing in Beirut on March 8 that killed 80 people and wounded 256. The bomb was placed outside a Mosque, timed to explode when worshippers left. “About 250 girls and women in flowing black chadors, pouring out of Friday prayers at the Imam Rida Mosque, took the brunt of the blast,” Nora Boustany reported. The bomb also “burned babies in their beds,” killed children “as they walked home from the mosque,” and “devastated the main street of the densely populated” West Beirut suburb’… ‘The crime was organized by the CIA and its Saudi clients with the assistance of British intelligence’.
  ‘In short, the crime is a gift to the hard jingoist right, those who hope to use force to control their domains. That is even putting aside the likely US actions, and what they will trigger — possibly more attacks like this one, or worse. The prospects ahead are even more ominous than they appeared to be before the latest atrocities.

  The primary victims, as usual, were working people: janitors, secretaries, firemen, etc. It is likely to prove to be a crushing blow to Palestinians and other poor and oppressed people. It is also likely to lead to harsh security controls, with many possible ramifications for undermining civil liberties and internal freedom’. Naom Chmosky, 12 september 2001, Zmagazine.

 6. Hamoud

  23 november 2015 op 08:34

  In zijn schoenen blijven kijken!!

  ‘Even without the threat of a good example, “successful defiance of the U.S.” cannot be tolerated. Quite generally, “maintaining credibility” is a leading principle of statecraft and a standard official
  justification for policy. If the world is suitably frightened, that is a net benefit.

  Reagan planners warned Europe that if they did not join Washington’s “war on terror” with proper enthusiasm, “the crazy Americans” might “take matters into their own hands.”

  THE PRESS LAUDED THE SUCCESS OF THIS COURAGEOUS STAND IN BRINGING EUROPEAN “wimps” into line.

  Clinton’s Strategic Command (STRATCOM) advised that “part of the national persona we project” should be as an “irrational and vindictive” power, with some elements “potentially ‘out of control’.”

  Prominent international affairs specialists have warned since the 1980s that the U.S. is perceived by many as a “rogue superpower” and a serious threat to their existence. But that is all to the good, if it induces fear and subordination’. Naom Chomsky: Pirates and Emperors

 7. Vrij van elke religieuze ideologie

  23 november 2015 op 11:17

  Uitstekende stukken, Aldus H. U vergeet echter de schaamtecultuur, dé drager van minderwaardigheidscomplexen, die moslims eigen is.
  Schaamte heeft alles met angst te maken en het de grootste belemmering een vrij mens te zijn. Het is steeds de uitvoerder, een mens/en, die de religieus geïnspireerde moorden pleegt. Om van zijn schaamte af te komen, maar met impliciet behoud van zijn lust tot verderf en perversie moest hij eerst de ideologische islam in elkaar prutsen. Teneinde allerlei vormen van misdaad. die u heeft vermeld, een acceptabel aanzien te geven werd de schijnwaarheid van schamele humaniteit bedacht en in een aantal verzen in de koran opgenomen. Later vermeerderd in de sharia en hadith. En zo werd de theorie geschapen op grond waarvan tal van moslims hun misdaden konden uitvoeren en dit ook daadwerkelijk doen. Wetende dat ze stilzwijgend gesteund worden door de meeste moslims. Dat heeft professor Ruud Koopmans via een groot, internationaal onderzoek twee jaar geleden wel aangetoond. Er is niets nieuws onder de zon: voor onmacht wordt een god, een drogreden, bedacht om op grond daarvan en in diens naam machtswellust te bedrijven. Altijd gedreven door mindermaardigheidscomplexen. De Westerse vrijheid is een niet in woorden te vatten te groot goed om daarvoor te worden opgeofferd. Complexen los je niet op met begrip, materiële voorzieningen en filosofische overwegingen, ieder moslimidividu zal met zichzelf aan het werk moeten.

 8. Jochum Admiraal

  23 november 2015 op 13:15

  Met egoïstisch hebzuchtig moorddadig koloniaal etc. gedrag overtreden we als mens menselijke regels en ondergaan we de menselijke, onaangename, gevolgen daarvan, of je nu gelovig bent of niet. Het godsbesef lijkt altijd bij de mens aanwezig te zijn geweest. Als mens zijn we onderdeel van de natuurwetten. Het is blijkbaar in de evolutie nodig geweest dat mensen welhaast instinctief een godsbesef ontwikkelden. Dat dient onze genen. Een instinctief opgeroepen alziend wezen, die daarmee angst en schuldgevoel kan opwekken, levert het morele toezicht om dierlijke impulsen in de mens tegen te gaan. Religie is dus een intuïtief, emotioneel en subjectief instrument dat zonder rationeel bewijs leidt naar een godsidee en godsbesef. We hebben er in onze evolutie alle belang bij om niet blind onze genen te dienen, dat zien we aan de werkelijkheid van alledag. Nu is het erg moeilijk zo niet onmogelijk om een instinct te veranderen. In kommervolle omstandigheden of gewoon als het een beetje tegenzit, is een beroep op een god gauw gedaan. Ook al weet je rationeel dat dit geen zin heeft en dat je als mens de menselijke gevolgen van wat er gebeurt moet dragen of te boven komen. Er is altijd een stemmetje dat zegt ‘waarschijnlijk geen zin’. We streven als mens voortdurend naar meer kennis over de natuurwetten en dat streven verlost ons hoop ik van malle ideeën over dogma’s, beloningen of straffen, ons verstrekt door uiterst discutabele godspersonen. Een indiaans opperhoofd zag de mens als een wezen waarin twee wolven wonen: een kwade en een goede wolf. Welke wolf zal overleven? ‘De wolf die je het meest en het best voedt’.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)