Elke dag, doe de benen wijd !

Slide1

Woensdagavond 29 april j.l. Locatie: de raadzaal van het gemeentehuis van Burgum. Als u goed kijkt, kunt u helemaal links een deel van mijn gestalte zien. Ik was daar aanwezig om te luisteren naar een presentatie van Ton F. Van Dijk over de stand van zaken bij de voorbereidingen van de manifestatie Lwd 2018. Ik moet zeggen: het ging hem gemakkelijk af. Easy goingness, dat is de man wel toevertrouwd. Wat hij te zeggen had, dat is wat anders. Eigenlijk is Ton F. van Dijk een beetje een domme man. Hij blaat de ideologie na die tegenwoordig gemeengoed is geworden. Cultuur is goed voor de economie. Wat cultuur inhoudelijk betekent, dat dondert niet. Als het maar geld oplevert.

Zo hield hij een bevlogen verhaal over de elf fonteinen die straks zullen verrijzen in de elf steden van Friesland. Het wordt een megasucces, want dit trekt een menigte aan bezoekers, aldus Ton F. van Dijk. Neem nu Harlingen. Daar zal niemand minder dan Marina Abramović een prachtfontein laten verrijzen. Het wordt een beeld van een naakte vrouw die uit al haar lichaamsopeningen rood water spuit.

Ik kon het niet langer aanhoren en stond op. ‘Wat heeft een menstruerende naakte vrouw met ‘iepen mienskip’ te maken?’ vroeg ik.

‘Ik heb niets gezegd over menstruatie,’ zei Ton F. van Dijk.

Nee, dat is waar, maar weet deze man eigenlijk wel waar het hier in Friesland over gaat? Op 23 februari j.l. schreef de kunstenaar Wilco Berga in de Leeuwarder Courant:

Alle respect voor Abramović die haar sporen zeer heeft verdiend – we hadden het minder kunnen treffen. Maar een fontein bij zee als icoon van de stad? Het is bijna een belediging aan het adres van Harlingen, dat volgens bepaalde mensen in zijn huidige staat blijkbaar nog niks is en nog niks heeft’.

Wilco Berga wist toen niet – en wellicht nu ook nog niet – dat Harlingen straks een fontein krijgt van een menstruerende vrouw. Iepen mienskip in Harlingen? Open kut, zal je bedoelen.

‘Elke dag, doe de benen wijd!’ Dat is het motto van Lwd 2018.

16 Reacties »

 1. eddy drost

  6 mei 2015 op 00:54

  Ik schreef het hier al eerder. CH 2018 dreigt een zwakbegaafden circus te worden. Friezen zijn over het algemeen een nuchter volk.
  Te denken dat de Mienskip zich in een figuranten rol voor de kar van deze zwakbegaafden laat spannen getuigd van een enorme minachting en onderschatting van de Fryske bevolking.

  De Frysk-vreemden die nu aan de touwtjes trekken in de Blokhuispoort hebben geen enkele affiniteit met de Fryske Mienskip, anders dan dat de Mienskip in grote getalen ingezet zal worden als vrijwilliger die het vuile werk mogen opknappen.

  Een menstruerende fontein in Harlingen? Onacceptabele ongein.
  Anders dan dat kan het niet omschreven worden.

  Het is de hoogste tijd dat de politiek wakker wordt en aan de noodrem trekt. Zo niet gaan wij een fiasco tegemoet en zal de roep vanuit de Fryske bevolking om CH 2018 te boycotten alleen maar luider worden.
  Ik heb inmiddels al ergens een logo voor een boycot LWD 2018 voorbij zien komen.

  ’t roer moat om, foardat alles om giet.

 2. elvis

  6 mei 2015 op 05:08

  Doosje zeeppoeder in de fontein en dan schuimbekt ze tijdens het menstrueren. Rozerood. Want dat vinden wij in Harlingen nog mooier.

 3. eddy drost

  6 mei 2015 op 10:47

  Op zich is de keuze om de menstruerende fontein in Harlingen te plaatsen wel verstandig. Is het geen succes kan ie direct de Afvaloven in.

 4. Oane

  6 mei 2015 op 11:44

  CH 18 wordt inderdaad “kut met peren”.
  En Eddy doet met zijn opmerking de zwakbegaafden te kort, want dit kan alleen maar volledig gestoorden worden toegeschreven.

 5. Tonnie

  6 mei 2015 op 11:47

  Franeker heeft de fontein zelfs opgenomen in het Economisch Actieplan 2015-2018. Het is ‘kut met peren’ hier in Friesland op gebied van cultuur en economie. Sneu.

 6. GPA

  6 mei 2015 op 13:41

  Ik mis ús ROMMERT, waar is ‘ie gebleven ?

 7. Huub Mous

  6 mei 2015 op 14:42

  Dat is ook toevallig, ik zag Rommert net nog bij de Jumbo.

 8. eddy drost

  6 mei 2015 op 17:49

  De Mienskip en CH Leeuwarden.

  Uit het programma van het organiseerde committee blijkt dat het eigenlijk niets anders wordt dan een buitenlands feestje op Fryske grond.

  De Mienskip staat letterlijk aan de zijlijn.

  Ter illustratie van wat ons te wachten staat verwijs ik naar de website ch2018.nl

  Bovenaan wordt op de website een beroep gedaan op vrijwilligers om zich in te zetten voor een muzikaal treffen in Oranjewoud eind mei 2015.

  En dit is precies wat van de Mienskip verwacht wordt in 2018. Een reflecterend hesje aan, de zaak opbouwen, koffie inschenken, op de jassen van de bezoekers passen en noem maar op.
  Uiteraard moet dit werk ook gebeuren, maar mag er dan ook wat tegenover staan?

  Waar is aandacht voor de Fryske taal, de bakermat van de Fryske identieit, in het programma terug te vinden?

  Wordt er bijvoorbeeld een Frysk literatuur
  evenement georganiseerd waar Frysktalige schrijvers zoals Hylke Speerstra, Eeltje Hettinga, Elmar Kuiper, etc. hun liefde voor het Frysk kunnen etaleren?

  Wordt er bijvoorbeeld een Frysk troubadours festival georganiseerd waar bewezen namen als Piter Wilkes, Gurbe Douwstra, Adri de Boer, etc. voor een Frysktalig optreden kunnen zorgdragen?

  Wordt er bijvoorbeeld een fantastische tentoonstelling georganiseerd waar werken van in Friesland wonende kunstenaars worden getoond?

  Zo ja, ik kan het niet terug vinden in de programmering.
  Maken deze mensen geen deel uit van de Fryske Culturele samenleving in 2018?

  Nee, de Friezen mogen in een figuranten rol opdraven. Niet Friezen, maar mensen van buitenaf bepalen wat wel, dan niet goed is voor de Fryske Mienskip.

  Toekijken en koffie inschenken. Daar komt het op neer

  Wij Friezen kunnen zelf blijkbaar niets.

  Het initiatief van Jannewietske de Vries om Leeuwarden tot Culturele Hoofdstad te laten verkiezen kan alleen maar toegejuichd worden. Het verdient alle lof, maar de uitvoering ervan mag de Friezen inmiddels grote zorgen baren.

  CH2018 is door toedoen van de PvdA echter gedevalueerd tot een “ons kent ons” onderonsje.

  Overal Iepen Feansters behalve in de Blokhuispoort en in het voormalige College..

  Het is nu afwachten hoe het nieuwe College van Fryslân omgaat met CH 2018. Worden de Friezen er nog bij betrokken of niet?

  Het vertrek van de PvdA uit het bestuur van de provincie wordt omschreven als een verademing voor de democratie.

  Terecht! Jannewietske en vrienden hebben het over zichzelf afgeroepen.

  Ik wil dan ook eindigen met een paar vragen aan onze nieuwe politieke leider Sander de Rouwe.

  Geachte heer de Rouwe,

  Wordt het nieuwe College niet alleen een verademing voor de Fryske democratie, maar ook voor de Fryske samenleving?

  Doen wij Friezen ook inhoudelijk mee aan CH2018 of alleen een reflecterend hesje aan?

  Niet alleen ik, maar naar ik mag
  aannemen, alle Friezen zijn heel nieuwsgierig of bij u de Feansters wel open staan en u ook oog heeft voor de inwoners van onze provincie?

  Vriendelijke groeten,
  Eddy Drost

 9. Tonnie

  6 mei 2015 op 18:53

  Eddy, dat Friese gepeupel geloven we ook wel, of… we zouden uit de Mienskip echt met vernieuwende ideeën moeten komen. Ideeën die echt grensoverstijgend zijn. De grutto volgen: m’n reet. Een donker nacht creëren: m’n reet. Kut fonteinen: m’n reet. Gameland: beelschermen… m’n reet. Een kunstkwelder op Skylge: m’n reet. Een club2018: m’n reet en ga zomaar door. Het is 15 in een dozijn. Slaapverwekkend. Overal worden ook zelf initiatieven ontwikkeld. Halbertsma in Grou bijvoorbeeld. Maar waarom en voor wie? En in welke context? We doen maar wat hier op de schrale Friese klei. Ook in 2018. Wedden?

 10. eddy drost

  6 mei 2015 op 19:23

  De pogingen in Grou om strohuizen te gaan bouwen is een leuk initiatief. Ik heb inmiddels begrepen dat voor het voormalige Halbertsma terrein een andere bestemming is aangewezen en hoe het nu met de strohuizen gaat weet ik eerlijk gezegd niet.

  Ik ben het met u eens, veel van de ideeën is gerommel in de marge. Ik heb met mijn voorbeelden alleen willen aangeven dat Fryske kunstenaars, schrijvers en muzikanten best wel wat aandacht in 2018 mogen hebben.

  Er zijn ongetwijfeld dingen te bedenken die wel grensoverschrijdend zijn, maar wat heeft het voor zin deze kenbaar te maken als een zichzelf tot geniale elite uitgeroepen groep zwakbegaafden hier over gaat oordelen.

 11. eddy drost

  6 mei 2015 op 19:40

  @Tonnie

  Maar blijft dat alleen kritiek op de organisatie een beetje ongeloofwaardig is als jezelf niet met betere ideeën komt.

  Wellicht kunnen we een soort schaduw committee ch2018 in het leven roepen en onder de bezielende leiding van Huub Mous eens bij elkaar gaan zitten aan de stamtafel in het Frysk Museum om wat van gedachten te wisselen….Lijkt mij hartstikke leuk. En ik ben ervan overtuigd dat er dan wel interessante ideeën worden ontwikkeld.

 12. Tonnie

  6 mei 2015 op 21:23

  Prima idee Eddy, ik doe mee. Iets briljants organiseren, FM mag, maar is ook weer te voorspelbaar. Het moet ORIGINEEL zijn. Droogvalsessie op het wad, zoiets…?

 13. eddy drost

  6 mei 2015 op 22:04

  Tonnie, ik bedoel alleen maar om in het Frysk Museum eens van gedachten te wisselen over ideeën omtrent het programma voor 2018. Niet meer en niet en niet minder. Om daar de Waddenzee voor te laten droogvallen lijkt míj wat overdreven 🙂

 14. Jurjen58

  7 mei 2015 op 18:53

  Wat een genot te lezen dat er nog echte friezen zijn die nuchter kunnen blijven nadenken! De politiek in Fryslan is immers al jaren het spoor bijster! Wel vallen langzaam de PvdA gelederden uitelkaar, te beginnen met het politieke gelegenheids stel Henkie en Jannewietske. Wanneer oh wanneer gaat de raad van Leeuwarden eens zijn hoofdtaak uitvoeren en controleren namens het volk, ja dat zijn wij, wat dit bestuur aan het uitvreten is. De slag bij Warns hebben de hollanders verloren, maar met de slag ch2018 winnen ze alles weer terug. Ze komen uit Parijs, Australie, Haarlem, hebben met de friezen geen enkele andere binding dan het vullen van hun bankrekening! En wij, onze staten en raden? Wij laten het allemaal, alsof er geen verkiezingen zullen zijn straks, wij lammeren in gele hesjes! Boycot deze bo bo activiteit, protesteer tegen de lawaai festivals, geluids terreur en andere vormen van cultuur moord. Misschien moeten we de Overval weer naspelen en de gegijzelden uit de blokhuispoort ontzetten, want geen zinnig mensch werkt mee aan deze idioterie zonder gechanteerd te worden!

 15. Wiersma

  8 mei 2015 op 03:36

  Kijk. Wat leuke links.

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/05/drachten_pislink_over_is_kunst.html

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/05/nederland_op_rand_van_morele_a.html

 16. Haitze K.

  8 mei 2015 op 17:10

  Was LWD 2018 niet dat vliegtuig dat op mysterieuze wijze boven de Indische Oceaan verdween?

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)