Archief

Archief voor februari, 2015

Boycot Leeuwarden 2018 !

De missie van Lwd/Fryslân 2018 is dat men zich als stad en regio wil profileren als een uitzonderlijk gebied, waar nog een sociale samenhang bestaat die zich weerspiegelt in een historisch verankerde en fijnmazige geografische structuur. Het ‘mienskip-denken’ zou diep zijn ingedaald in Friesland. Met elkaar en voor elkaar, dat is het devies, maar nu […]

Lees de rest

Iepen mienskip? Mijn rug op!

‘The term Mienskip is derived from times when the struggle against water led people to join forces, sharing talents with the goal of building terps and dykes for the common good. Mienskip has brought a heritage of new land that typifies the northerly and western regions of the Netherlands and has made our country a […]

Lees de rest

Nee dank u, zonder suiker graag

De grote leider in Jo Smit’s verhaal Sûnder sûker (1956) is een geheimzinnig persoon die nooit anders dan als ‘Hy’ wordt aangeduid. Hij  drinkt altijd brandewijn met suiker en als de overwinning behaald is, wordt dat een algemene regel, de norm. Maar de ik-figuur komt daartegen in verzet. Tot aan zijn arrestatie houdt hij eraan […]

Lees de rest

De zelfhaat van Friezen en Joden

‘Ik skreau in stik dêr’t 
ik yn útiensette dat de keunstner him yn it foarste plak 
to bikroadzjen hie om syn keunst, net om it folk. Dat as 
er it bêste joech hwat er hie, dat fansels mei it folk 
forboun wêze soe, net mei it folk fan hjoed-de-dei 
faeks, mar dan mei it folk […]

Lees de rest

Wim kom terug. We hebben je nodig!

‘Ha die Huub, nu wel even een stukje schrijven over de geslaagde nieuwbouw, de meer dan 100.000 bezoekers enz. Lijkt me redelijk, toch? Gisteren was ik in het Stedelijk, begint in een verder lege zaal ineens een suppoost met zijn armen te zwaaien, te springen en onbegrijpelijke zinnen uit te stoten, ik schrok me dood. […]

Lees de rest

Officier van Justitie Huub Mous

Bericht in Leeuwarder Courant van vandaag Zie ook mijn blog: Mousen in het nieuws

Lees de rest

Ferd Crone, doe wat. Stap op!

Wat is er toch met de culture instellingen van Leeuwarden aan de hand? De een na de andere directeur verlaat het zinkend schip. Eerst Renée Waale weg bij Keunstwurk. En nu Saskia Bak weg bij het Fries Museum, zoals gisteren bekend werd. Je zou zeggen dat er een schitterende toekomst gloort aan de Ljouwerter horizon, […]

Lees de rest

Paul Panhuysen in Friesland

Bovenstaand raam is vervaardigd door Paul Panhuysen in 1964. Het maakt deel uit van een reeks monumentale kunstwerken die zich bevinden in een kantoorgebouw aan het Zaailand, waarin voorheen de Provinciale Waterleiding gevestigd was. Nu zit daar de Sector Civiel en Belastingrecht. Toen Panhuysen in 2012 bekroond werd met de Gerrit Bennerprijs, had hij dit […]

Lees de rest

Paul Panhuysen 1934 – 2015

‘Een kunstenaar moet leven in zijn werk en wanneer hij zijn werk integer doet, kan het hem mogelijk zijn in zijn overige leven een bijzonder maatschappelijk mens te zijn. Zijn werkelijkheid is alleen van belang, wanneer hij de werkelijkheid, die hij om zich heen waarneemt, toetst aan de werkelijkheid die hij persoonlijk ervaart. Het spanningsveld […]

Lees de rest

De Fries die in de toekomst sprong

De televisie wordt steeds meer een collectief reservoir van herinneringen. Het nationale geheugen ligt bewaard in televisiebeelden die zorgvuldig worden geconserveerd in het Nederlands Instituut voor beeld en geluid dat zich als taak stelt het beheren en toegankelijk maken van het audiovisueel erfgoed in Nederland. In dat opzicht is de Friese geschiedenis pas twintig jaar […]

Lees de rest