Archief

Archief voor april, 2014

Om gek van te worden

‘Piet was gewoon, net als iedereen met een zelfde achtergrond, op zoek naar God. De, terechte, conclusie, dat iemand iets dat groter is dan hemzelf, niet kan doorgronden, is iets dat hem ten gronde heeft gericht. Dat de Nederlandse televisie daar bovenop zat en het bracht als een klucht over ‘ de psycholoog die het […]

Lees de rest

De Wifi-psychose

Nu ik doorhad hoe het zat, zag ik de ravage die internet overal had teweegbracht. Lotgenoten met het Inzicht keken meewarig naar mij, ze begrijpen mijn situatie. Op internet gonsde het van de beelden en teksten die direct of indirect naar mij verwezen. Ik moest nu boeten voor mijn 
vrijpostigheid. Iedereen zag aan me dat […]

Lees de rest

Method in madness

‘Als u van het Ene, omdat het niets van die dingen is, geen vastomlijnd idee kunt krijgen, neem die dingen dan toch maar als basis voor uw denken en kijk van
uit die positie; en kijk dan zonder uw denken naar buiten te richten. Want het 
Ene ligt niet op een bepaalde plaats, waarmee het de […]

Lees de rest

Friesland tussen hoop en vrees

‘Het is derhalve zeer wel mogelijk dat enkele wensen zonder regionaal 
beleid en zonder de moderne communicatiemiddelen niet zouden zijn 
gerezen. Dit zou kunnen betekenen dat bij vergelijking van de situatie in 
Friesland in de tijd de welvaart – in de zin van verhouding tussen middelen en behoeften – hoger zou zijn dan bij vergelijking […]

Lees de rest

GelreDome

Een selfie van mezelf. Gistermiddag in Elden, aan de rand van Arnhem. Op de achtergrond het GelreDome. Mijn oudste zus Mariet woont in de achtertuin van dit stadion. Het rommelt bij Vitesse, maar daar heb ik gisteren niets van gemerkt. We spraken over alles. Over vroeger. Over nu. Over heden verleden en toekomst. Ik mocht […]

Lees de rest

Psychose, mystiek en filosofie

  Sommige Plannen schreeuwen erom luid en duidelijk bekend gemaakt te worden, opdat de gehele mensheid er de vruchten van kan plukken. Wanneer we de mystieke waanzin als privé-moment van openbaring opvatten dan kunnen we het Plan beschouwen als diens publieke uitwerking, verwoording en teschriftstelling. Psychoplanatici die de openbaarheid zoeken, veranderen in fanatieke verkondigers van […]

Lees de rest

Psychose en profetie

“Mijn Franse leraar was mijn gezant op weg naar het Vaticaan. Het kruis van Lotharingen, waarover hij gesproken had, was een eigen leven gaan leiden. Dat kruis, zo herinner ik mij nu, heb ik ook getekend op de eerste bladzijde van mijn manuscript. Als een ware Hubertus, die tijdens de jacht tot inkeer kwam, zo […]

Lees de rest

Ontwaken uit het leven

Dit leidde tot uitvoerige uitweidingen: “De notities volgden elkaar op in een kortademige staccatostijl, maar ook lyrisch en bloemrijk, nu eens stilstaand bij het beeld van een witte piano op de top van de Mont Blanc, en dan weer uitweidend over de lichamelijkheid van de taal, waarin het woord vlees kan worden en omgekeerd…Mijn boek […]

Lees de rest