Wie is eigenlijk babyboomer?

Het begint een gebed zonder eind te worden. De discussie over de babyboomers duurt nu al een week. Gisteren verscheen er weer een ingezonden brief in de Volkskrant en René Cuperus wijdde er zelfs een nieuwe column aan: Het testament van een babyboomer. Op de site van de Volkskrant zijn er in totaal al 170 reacties binnengekomen. Op mijn stuk 53 reacties. Op Marcel van Dam 38 en op Max Pam 79. Gisteren was ik even bij de opening van de tentoonstelling van Eddy Sikma bij de Friesland Bank in Leeuwarden. Door Jan en alleman werd ik aangesproken als babyboomer. Kennelijk lezen toch nog heel wat Friezen de Volkskrant. Ik heb altijd gedacht dat dit een kleine minderheid was. De LC heeft nog altijd de meeste abonnees, maar veel lezers van de LC stappen de laatste tijd over naar het Friesch Dagblad. Verder wordt de NRC aardig gelezen in Friesland, maar de Volkskrant?

De Volkskrant is volgens veel Friezen een linkse krant die vooral gelezen wordt door studenten en Randstedelingen. Friezen hebben dan ook een negatief beeld van de Volkskrantlezer. Die is volgens hen arrogant en in zichzelf gekeerd. De Volkskrant besteedt ook relatief weinig aandacht aan het noorden, in tegenstelling tot de NRC, die met Karin de Mik een uitstekende correspondent in Friesland heeft. In de tijd dat Wio Joustra nog noordelijk correspondent van de Volkskrant was, belde hij me nog wel eens. Maar sinds hij tot de hoofdredactie van de LC is toegetreden, zijn we om onverklaarbare redenen gebrouilleerd geraakt.

Geart de Vries vertelde mij gisteren dat hij zich erover verbaasd had, dat Omrop Fryslân de discussie over de babyboomers niet heeft opgepikt en in een regionaal kader heeft geplaatst. Maar ja, wat wil je ook, het proces van voortgaande debilisering heeft bij de Omrop zijn dieptepunt nog niet bereikt. Zelfs Omroep Limburg besteedde aandacht aan deze discussie door een interview met Hans Kraan over onze ervaringen tijdens de Maagdenhuisbezetting. Zijn er eigenlijk wel babyboomers in Friesland? Wis en waarachtig. Als je gisteren om je heen keek, daar bij die Friesland Bank, dan stikt het hier zelfs van de babyboomers. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers lag duidelijk boven de zestig. Zo’n happening bij de bank, daar komen ze ook in horden op af. Nu nog zonder rollator, maar straks mogen die ook mee naar binnen.

Er waren veel hapjes en drankjes zoals altijd. Veel oude bekenden ook. Het leek wel een open dag van het Friese Rosa Spierhuis. Vorige week hoorde ik dat Herma Bovenkerk in Koudum zo’n Rosa Spierhuis voor Friese kunstenaars wil beginnen. Een gat in de markt, lijkt mij. The babyboomers are coming! Ze trekken binnenkort allemaal van Drees en rammelen al aan de poorten van de bejaardentehuizen. Straks zijn alle babyboomers dement en mag ‘de generatie X’ hun luiers verschonen. Gisteren liepen ze nog kwiek rond, een blosje op de wangen na het derde glaasje wijn, keuvelend tussen al dat grijze bankiersvolk in grijze pakken en natuurlijk veel bewakingspersoneel. Op de achtergrond werd zelfs muzak gedraaid uit de jaren zestig, maar dat hoorde ik niet, want ik begin zelf al een beetje doof te worden. Dat is een van de zegeningen van het ouder worden. Het wordt vanzelf stil om je heen

Wie mag zich eigenlijk babyboomer noemen? Is Peter Karstkarel een babyboomer? Op het randje, denk ik. Hij is van 1945. Rein Hofstra? Zou kunnen. Weet ik niet zeker. Chris Vegter? Ik denk van niet. Iets te oud vermoedelijk. Wim van der Veer? Nee, die is zeker van voor de oorlog. Jentsje Popma? Idem dito. Ids Willemsma? Dat is een echte babyboomer. Hij is van 1949. Geke Westenberg? Op het randje. Zij is van 1952. Yke Lichthart? Dat is net geen babyboomer. Hij werd in de oorlog geboren en dat telt niet. In 1943 schijnt er ook een kleine geboortegolf te zijn geweest nadat Hitler de slag bij Stalingrad had verloren, maar dat noemen we geen babyboomers. In feite kun je alleen de lichting, die in de eerste jaren na de oorlog geboren is, tot de babyboomers rekenen. Sommigen leggen de grens in 1950 of 1955, en anderen zelfs in 1960. Maar dat gaat mij te ver. Babyboomers zijn babyboomers.

Eeen belangrijk kenmerk van de babyboomers is immers dat ze de jaren zestig bewust hebben meegemaakt. En die jaren zestig, dat is in Friesland een probleem. Die waren er wel, maar toch veel minder hectisch dan in de Randstad, met name in Amsterdam. De tentoonstelling Langharig Leeuwarden in het HCL was toch vooral een aandoenlijke parade van jeugdsentiment. ‘Friese roerige jaren zestig doen wat oubollig aan’, schreef Wio Joustra al in 1996 in de Volkskrant. De Friese babyboomers van destijds zijn nu brave huisvaders geworden. De grootste babyboomer van Leeuwarden, Piet van der Wal, kreeg vorige week zelfs ‘een gouden leeuwtje’, een soort erepenning van het gemeentebestuur. Eigenlijk is het een heel treurig gezicht als een rebel van weleer door de overheid gelauwerd wordt. Babyboomers worden oud, ook al willen ze het zelf niet weten. De grote opschoning is al begonnen. Al dat gekrakeel over babyboomers is in feite een achterhoedegevecht.

 

 

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)