Categorieën

Archief voor kunst

Een massief gevoel van nostalgie

‘Deze kapel van Le Corbusier is een teken en de mensen die het wel en wee van deze tijd ter harte gaat, vragen zich natuurlijk af, wat dit nu betekent. Daarover zou ik hier alleen dit willen zeggen: voor de christen – en onze maatschappij heet toch christelijke – moet het een steeds terugkerende gruwel […]

Lees de rest

Toen God van het toneel verdween

‘Op 17 mei 1965 gaf Reve in een prijsopgave in briefvorm aan dat hij hetzelfde bedrag wilde hebben voor de vertaling van Tiny Alice. Met de brief retourneerde Reve het exemplaar van het toneelstuk dat Oster hem had toegezonden. Het gaf de volgorde van onderhandelingen aan. De tekst werd uiteindelijk vertaald door Ernst van Altena. […]

Lees de rest

Jan Murk de Vries 1919 – 2015

Jan Murk in zijn atelier, 1989 Al jaren lees ik de Leeuwarder Courant niet meer. Zo was het bericht mij ontgaan dat Jan Murk de Vries op 9 mei j.l. is overleden. Hij had de gezegende leeftijd van 95 jaar. In 1989 werd Jan Murk zeventig. Bij die gelegenheid nam Wim Bors (die in 2010 […]

Lees de rest

Terreur en de psychische ruimte

Op een onduidelijke locatie die het midden houdt tussen een parkeerplaats voor vrachtwagens en een grensovergang is wat aan de hand. Gewapende mannen met ‘POLIZEI’ op hun uniform lopen nerveus heen en weer. Een paar donkere mannen liggen op de grond met hun armen gespreid. Anderen hebben een tas op hun rug. Ze zijn kennelijk […]

Lees de rest

Onder de straatstenen ligt het strand

De crisis van de jaren zestig was primair crisis in het bewustzijn van tijd. De tweedeling van de tijd, die eigen was aan het conventionele christendom, met zijn duidelijk onderscheid tussen tijdelijke en boventijdelijke, klapte opeens in elkaar, met als gevolg een kortstondige fase van een euforisch beleven van het volle heden. Maar de tweedelig […]

Lees de rest

Ik weet het niet

  Bovenstaande foto heb ik zelf genomen in januari 1965. Vijftig jaar geleden dus. Het was oorspronkelijk een kleurendia. Agfa, want dat merk filmrolletje kocht ik altijd, 21 DIN, 100 ASA. Onlangs heb ik de dia omgezet in een digitale versie middels een ingenieus apparaatje dat ik gekocht heb de Aldi. Wat je ziet zijn […]

Lees de rest

Ut pictura poesis

  ‘The inner structure of our intellect reflects the structure of our universe.’ Iain McGuilchrist, The Master and his Emissary. The Divided Brain and the Making of the Western World (2009) Ons brein is verdeeld in twee hemisferen maar de functionele taakverdelingen in het brein zijn veel minder strikt gescheiden dan in veel studies uit […]

Lees de rest

Parabels aan de vloedlijn

Dolph Kessler, uit de serie Around the Northsea, 2012. ‘Fotografie houdt in dat we kennis ontvangen over de wereld, mits we die accepteren zoals de camera hem registreert. Maar dit is het tegenovergestelde van het begrip, dat namelijk begint met de wereld niet te accepteren zoals hij er uit ziet. ‘ Susan Sontag, Plato’s Grot […]

Lees de rest

Ids here!

 

Lees de rest

De mythe van Ids Willemsma

‘De krant wilde de advertentie niet bij de an
dere familieberichten plaatsen. Ik protesteer
de en zei dat er wel eens mensen op die pagi
na staan, die tijdens hun leven echt ‘minne 
hounen’ waren. En Goya was een beste hond. 
Voor half geld hebben ze de advertentie toen 
tussen de tweedehands fietsen, brommers en 
naaimachines geplaatst. Een […]

Lees de rest

Modernisme en het Fries eigene

Voor het Fysk Festival van 1990 maakte Ids Willemsma een installatie bij paal 12 op het strand van Ameland. Daar werden op de eb- en vloedlijn twee kooiachtige constructies gebouwd, waarvan de ‘eb-kooi’ behangen werd met vijfhonderd klompen. Deze werden vervolgens per schip naar de twaalfmijlszone gevaren en daar te water gelaten. Zo voer een […]

Lees de rest

Een gezond Don Quichottisme

Gisteren ben ik bezig geweest met de voorbereiding van de bustocht op vrijdag a.s. langs de kunstwerken van Ids Willemsma in Friesland. Deze ‘Ronde van Ids’, die georganiseerd wordt door Museum Belvedère, is volgeboekt, zo heb ik begrepen. Voor mij wordt het een beetje een sentimental journey, niet zozeer omdat ik deze bustocht al eens […]

Lees de rest

Nostalgisch en toch modern

Vorige week vond ik een paar negatieven van foto’s terug die ik mij niet meer kon herinneren. Ik heb ze laten afdrukken en zo zag ik deze foto. Ik heb altijd gedacht dat er geen babyfoto’s van mij bestonden. Maar deze is er nog. Hij moet begin 1948 zijn gemaakt in de erker van mijn […]

Lees de rest

Een New Yorker in Heerenveen

sies

(foto’s: Jurjen K. van der Hoek) Het was een volle bak gisteren in Tjepkema’s molen in Heerenveen waar de presentatie plaatsvond van het boek Sies Bleeker, libje yn liende tiid over Sies Bleeker, uitgegeven door uitgeverij Perio van Willem Winters. Een prachtig boekje met een indringend interview dat Eeltsje Hettinga vorig jaar met Sies heeft […]

Lees de rest

Modernisme en herinnering

  In het tijdschrift De Tsjerne (jaargang 1954) citeert Fokke Sierksma een Friese psychiater die zijn praktijk had in Groningen: ‘In Fries moat om geestelijk soun te wurden nei Grins farfarre.’ Tiny Mulder legde deze woorden voor aan Jan Wybenga, in een vraaggesprek dat is opgenomen in haar boek Hwer hast it wei? (1971). De […]

Lees de rest

De moderne ruimte van André Volten

‘Toch zou ik willen, dring ik er op aan, bepleit ik, dat in een 
leven en een wereld waarin alles in specialismen en specialiteiten uit elkaar valt en de delen zich verder van elkaar verwijderen, de formulering, het aan de orde stellen, de intelligentie van de emotionaliteit, het alles betreffende, het alles aanrakende vanuit de […]

Lees de rest