Categorieën

Archief voor internet

Filosofie van de grachtengordel

De virtuele ruimte, een van de ruimtes die ten grondslag liggen aan de ruimte-tijd-cultuur van de andere moderne tijd, werpt op een nieuwe manier de vraag op naar de betekenis van de begrippen ‘ruimte’, 
’tijd’, ‘zelf’ en het verband ertussen, want over de definitie daarvan 
oordelen niet meer alleen subjecten maar ook de nieuwe technologieën, […]

Lees de rest

Het woord is stroom geworden

‘Ik maak een dossier aan met speculaties, gesprekken 
die ik heb opgevangen, verhaalideeën en kernachtige uitdrukkingen.
 Dag in dag uit neem ik mijn materiaal door, plaats ik het op mijn mentale net. Ik leg verbanden, en rangschik mijn verzameling. Ik kan 
er redelijk van op aan dat de scènes en hoofdstukken van mijn roman 
zich […]

Lees de rest

Eerlijk schrijven over jezelf is een illusie

‘Sociale media faciliteren het lekken van intiem kapitaal enorm. Omdat het je zo gemakkelijk wordt gemaakt, en omdat je alleen bent. Het publiek is anoniem. Je hebt misschien wel een paar duizend volgers, maar jij zit daar 
in je eentje met je glaasje wijn en je 
merkt er dus niks van. Je voelt die aanwezigheid […]

Lees de rest

Weblog als zorg voor het zelf

Soms is het lastig als je een weblog hebt. Als je iemand voor het eerst ontmoet bijvoorbeeld die zegt dat hij of zij elke dag trouw je weblog leest. Ik sta dan altijd even met mijn mond vol tanden. ‘Jeetje, wat weet die allemaal van mij?’ Beetje domme vraag natuurlijk. Als je blogt word je […]

Lees de rest

Voorbij het echte leven

‘Een pijnigende voorstelling, dat vanaf een bepaald punt 
in de tijd de geschiedenis ophield reëel te zijn. Zonder het 
te merken heeft de hele mensheid plotseling de realiteit 
verlaten; alles wat sindsdien is gebeurd is absoluut niet 
waar, maar we kunnen het niet merken. Onze taak is nu 
dit punt te ontdekken, en zolang we […]

Lees de rest

De schoonheid van het echte leven

Volgende maand is het vijf jaar geleden dat ik met mijn weblog ben begonnen. Destijds had ik geen benul in welke werelden je allemaal met een weblog kunt belanden. Vaak had ik het gevoel dat ik een eigen medium had gecreëerd. Diverse keren werd ik benaderd door journalisten van de echte media die iets wilden […]

Lees de rest

De God van cyberspace

‘After all, anyone who has studied the history of technology knows that technological change is always a Faustian bargain: Technology gives and technology takes away, and not always in equal measure. A new technology sometimes creates more than it destroys. Sometimes, it destroys more than it creates. But it is never one-sided.’ Neil Postman, Informing […]

Lees de rest

Potlatch en de spelende mens

n veel primitieve samenlevingen was het de gift, die mensen samenbond, zodanig zelfs dat vijandige stammen respect voor elkaar konden opbrengen en in vrede konden samenleven. In het ritueel van de potlatch: de excessieve gift, een antropologisch fenomeen dat door Marcel Mauss in al zijn facetten beschreven is. Oorspronkelijk werd de potlatch gehouden om de […]

Lees de rest

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Ooit heb ik mij voorgenomen om het boek De civitate Dei van Augustinus te herlezen vanuit de optiek van cyberspace. De stad Gods zou dan de virtuele ruimte zijn, dis zich langzaam over de aarde uitspreidt en zich er uiteindelijk mee verenigt. Cyberspace als antithese van de werkelijkheid, die uiteindelijk opgaat in een nieuwe synthese […]

Lees de rest

De geboorte van de weblogmens

Morgen is het al weer twee jaar geleden dat ik met dit weblog begon. Ik had toen niet kunnen vermoeden dat het dagelijks schrijven van een log een verslaving kan worden. Het was destijds voor mij een soort vluchtroute om mezelf op andere gedachten te brengen. Een weblog is een dagboek waarin iedereen mag meelezen. […]

Lees de rest

Hoe dom zijn kunstenaars?

Wat maakt een beeld tot een beeld? Die vraag houdt tegenwoordig menig kunstcriticus bezig in een wereld die overspoeld wordt met beelden. Er zijn zoveel beelden dat het beeld zelf lijkt te verdwijnen. In de hedendaagse plaatjesmaatschappij wordt het beeld steeds meer van zijn authentieke waarde ontdaan. Beelden zijn op allerlei manieren te manipuleren. Ze […]

Lees de rest

De tomtomisering van de cultuur

Het digitale archief van de Leeuwarder Courant is gisteren open gesteld. Ik kon het niet laten om meteen maar even te klikken om te zien hoeveel treffers mijn naam oplevert. Sinds 1752 wordt mijn naam 460 keer genoemd. Vijf treffers dateren van voor 1977 die gaan dus niet over mij. Verder zijn er zo een […]

Lees de rest

Over cyberspace en de dood van God

“Niet de inhoud van afzonderlijke statements en beelden breng netwerkkunst voort, maar de uitwisselingen tussen de verschillende soorten input in cyberspace. Preciezer gezegd: cyberspace is het geheel van alle veelvormige interacties die in netwerken plaatsvinden. Cyberspace is een geestelijke ruimte die ontstaat tussen de acterende deelnemers, die zelf alle hun eigen, individuele doelstellingen kunnen hebben. […]

Lees de rest

Mijn eerste verjaardag

verjaardag.JPG

Vanochtend om kwart voor negen werd ik gebeld door Andries Veldman van Liwwarders.nl. Hij wilde weten of de reacties op mijn log van eergisteren (Waar Liembug is, is ruzie) inderdaad van Jaap de Hoop Scheffer afkomstig waren. Ik moest hem helaas teleurstellen. Achter het pseudoniem JdHS gaat een persoon schuil die wel meer onder een […]

Lees de rest

Het einde van het boek

Het boek is een verzameling van beschreven en bedrukte vellen, in een band gebonden of ingenaaid. Zo staat het tenminste in het woordenboek. Deze definitie laat weinig ruimte voor misverstand. Het kunstwerk en het boek kennen beide een lange traditie. Ze ontmoeten en kruisen elkaar niet alleen in de fraai verluchte codex in de middeleeuwen, […]

Lees de rest

Paranoia

Bovenstaand plaatje geeft een beeld van het gebruik van Google tijdens één etmaal in de hele wereld. Zie ook http://labs.google.com/papers/sawzall-20030814.gif. Elk oplichtend puntje is één compuiter waarop Google wordt ingetypt. Het is een dag en een nacht in het jaar 2003. Nu zou het beeld nog veel complexer zijn. De wereld wordt omspannen door één […]

Lees de rest