Categorieën

Archief voor Friesland

Ruimtelijke kwaliteit

Aldous Huxley maakte omstreeks 1920 per automobiel een reis door Nederland. De Afsluitdijk was er toen nog niet. Toch raakte hij onder de indruk van een kwaliteit in het Hollandse landschap, die we zelf nogal eens geneigd zijn over het hoofd te zien. ‘Een reis door Nederland’, zo schreef Huxley, ’is een reis door de […]

Lees de rest

Lolle Nauta en de laatste mens

‘Er is na de Romantiek iets veranderd. Sartre – de 
kunstenaar – heeft de hel naar de aarde verplaatst, Malraux 
vecht voor een betwijfelde hemel op aarde en een Achterberg 
haalt de hele eschatologie naar zich toe en neemt de overwinning op de dood in eigen handen. Het is opmerkelijk, dat 
behalve van der Leeuw […]

Lees de rest

Op zoek naar een ethiek zonder God

‘Juist omdat echter met de bewustheid ook de nietigheid van het bestaan toeneemt, zal de mens, naarmate 
hij bewuster wordt, meer geneigd zijn hiervoor een 
compensatie te zoeken om het gat te dichten, dat hij 
zelf gegraven heeft. Juist omdat hij in tegenstelling tot 
een kind niet alleen zijn eigen wereld kent, maar er weet […]

Lees de rest

Nationalisme in de moderne ruimte

Nationalisme is een proces van in- en uitsluiting, waarbij het ervaren van een collectieve identiteit een centrale rol speel. Hoe ontstaat zo’n identiteit? Hoe komt het dat mensen bij een groep willen horen die zo groot is dat ze onmogelijk alle leden van die groep persoonlijk kunnen leren kennen: een regio, een natie, een geloofsgemeenschap. […]

Lees de rest

De regio als navel van Europa

‘Het nieuwe erin echter is dat dóór 
het alledaagse leven van de Brabantse dorpelingen heen een meer fantastisch ele
ment komt spelen, en dit geeft deze boeken een cachet waarin werkelijke menschen 
zich gemakkelijk vergrooten tot zinnebeeldige helden en waarin werkelijke dingen 
zich gemakkelijk onderwerpen aan tooverachtige verhoudingen.’ Aldus schreef Anton van Duinkerken over de romans […]

Lees de rest

Een New Yorker in Heerenveen

sies

(foto’s: Jurjen K. van der Hoek) Het was een volle bak gisteren in Tjepkema’s molen in Heerenveen waar de presentatie plaatsvond van het boek Sies Bleeker, libje yn liende tiid over Sies Bleeker, uitgegeven door uitgeverij Perio van Willem Winters. Een prachtig boekje met een indringend interview dat Eeltsje Hettinga vorig jaar met Sies heeft […]

Lees de rest

Modernisme en herinnering

  In het tijdschrift De Tsjerne (jaargang 1954) citeert Fokke Sierksma een Friese psychiater die zijn praktijk had in Groningen: ‘In Fries moat om geestelijk soun te wurden nei Grins farfarre.’ Tiny Mulder legde deze woorden voor aan Jan Wybenga, in een vraaggesprek dat is opgenomen in haar boek Hwer hast it wei? (1971). De […]

Lees de rest

De verrekijk in Friesland

  ‘Wil men aan de vele definities van cultuur er nog één toevoegen, dan zou men kunnen zeggen dat een cultuur het totaal is van aangeleerde gedragsvormen van een menselijke samenleving + de zintuiglijk waarneembare producten en de niet waarneembare voorstellingen die daarvan het resultaat zijn.’ Deze compacte en handzame definitie werd ooit geformuleerd door […]

Lees de rest

Het Friesland van mijn vader

  De komst van de tijd, zo luidt de titel van de Nederlandse vertaling van het boek Miette (1995) van de Franse schrijver Pierre Bergounioux (1949). In het boek wordt de levensloop geschetst van vier kinderen uit één boerengezin die terechtkomen in de stroomversnelling van de tijd. Het is het proces dat zich overal in […]

Lees de rest

De utopie van de open horizon

  ‘Vrijwel al onze steden hebben het in deze eeuwen vooral na 
de Tweede Wereldoorlog moeten zoeken in het overschrijden van 
de grachtengordels die de grenzen vormden, terwijl in voormalige 
veenkoloniën zoals Gorredijk en Drachten de uitbreiding is gevonden in het “invullen” van de ruimten tussen de vier armen 
van het kruis van water en […]

Lees de rest

Terug in Bolsward

Dit is Willem Haanstra, groot kenner van de historie van Bolsward. Hij heeft daar ook meerdere boeken over geschreven. Ik kwam hem gisteren tegen toen ik in Bolsward was voor de opening van de tentoonstelling Nieuwe verten. Willem Haanstra wees mij op het geboortehuis van Laurens ten Cate, waar ik op dat moment pal voor […]

Lees de rest

Woorden van wijsheid

Eergisteren was ik een dagje naar Amsterdam, waar ik onder meer op bezoek was bij Silvia Steiger die begin volgend jaar een grote tentoonstelling krijgt in Museum Belvédère in Oranjewoud. We praatten over van alles, maar vooral over de jaren zestig. Over de mensen die bij haar destijds over de vloer kwamen, in Hichtum waar […]

Lees de rest

Katholicisme, kitsch en camp

‘Het ligt in mijn bedoeling dat verhaal over die Plechtige Hoogmis nog verder te schrijven en – gesteund door de vele inzichten uit je boek Modernisme in Lourdes – onze diepere motieven nader te onderzoeken. Overigens Huib Schreurs is al weer enige jaren mede-eigenaar van een filosofische boekhandel in Amsterdam. Het zou mij niet verbazen […]

Lees de rest

Herinneringen aan Sies

Deze foto is een jaar geleden gemaakt. Het was een van mijn Friese topstukken voor het Fries Museum. De Grote Kerkstraat, waar Sies Bleeker zomaar langs kwam lopen. Sindsdien heb ik Sies niet zo vaak meer gezien, want zijn gezondheid ging hard achteruit. Eergisteren overleed hij. Gisteren belde Gitte Brugman van de Leeuwarder Courant voor […]

Lees de rest

Friesland tussen hoop en vrees

‘Het is derhalve zeer wel mogelijk dat enkele wensen zonder regionaal 
beleid en zonder de moderne communicatiemiddelen niet zouden zijn 
gerezen. Dit zou kunnen betekenen dat bij vergelijking van de situatie in 
Friesland in de tijd de welvaart – in de zin van verhouding tussen middelen en behoeften – hoger zou zijn dan bij vergelijking […]

Lees de rest

De hybridisering van de Friese ruimte

‘Creating an open Mienskip means bringing together people with different backgrounds, whether they are farmers and designers, artists or captains of industry. It means bringing people together from different areas around Europe; birdwatchers from Estonia with artists from the Netherlands, poets from Hungary with farmers from Malta. In this way, Lwd 2018’s cultural programme can […]

Lees de rest