Archief

Archief voor juni, 2017

On the eve of destruction

In het noorden van het land, vooral in Friesland, staan tientallen beelden van Jaap van der Meij (1923–1999). Betonnen kolossen vaak geplaatst toen kunst in opdracht van wezenlijke betekenis was voor de samenleving. Van der Meij maakte in de jaren zestig en zeventig met name in Noord-Nederland monumentale betonnen beelden, volgens een uniek productieproces. Hij […]

Lees de rest

Topografische observaties

Dolph Kessler in gesprek met Kris Callens, vanmiddag in het Fries Museum. Zie: hier

Lees de rest

2007

Het is dinsdag 15 mei 2007. Marijke loopt in de straten van Bayonne, de hoofdstad van Frans Baskenland, waar we de Notre-Dame bezochten en logeerden in Hotel Javier. We waren op weg naar Santiago de Compostela. De volgende dag zouden we naar Pamplona afreizen, waar we eerst een bezoek brachten aan het bisschoppelijk paleis om […]

Lees de rest

2006

blauwverlaat.jpg

Het is mei 2006. Marijke zit even buiten op het terras ergens in het zuiden van Griekenland. Het was bloedheet. Alleen de honden en de barbaren waren buiten, zoals de Romeinen vroeger zeiden. We maakten een rondreis door Griekenland die drie weken zou duren. Vooral de boottocht vanuit Venetië maakte grote indruk. Twee dagen voeren […]

Lees de rest

2005

westdorpe20050001.jpg

Eind september in Westdorpe in Zeeuws Vlaanderen. Een idyllisch tafereel, zo aan de witte wijn op een terras aan het water. Ik opende daar een tentoonstelling van Friese kunstenaars, die Wim Bors had georganiseerd. Jarenlang waren Marijke en ik al met Wim en Lucie bevriend. Wim zou in november 2010 overlijden. Ik mocht toen spreken […]

Lees de rest

2004

‘Tenzij je gelooft in een en leven na de dood hebben de 
doden niets aan onze rouw. Rouwen is een noodzake
lijke maar egocentrische bezigheid. In de joodse tradi
tie wordt de duur ervan dan ook beperkt tot een jaar. Een pervers neveneffect van het christendom is dat 
wij pijn als een deugd zien. Wie het onderscheid […]

Lees de rest

2003

Het is juni 2003. Marijke verlaat het pontje over het Harinxmakanaal. We hadden die dag de pontjesroute gefietst, via Grou en Earnewoude. Marijke kijkt opgewekt en treedt zo te zien vol goede moed de toekomst tegemoet. Daar was ook alle reden toe. Dat was dat jaar wel eens anders gewest. Ik was pas sinds een […]

Lees de rest

2002

Het is juli 2002. Even uitblazen in de tuin met een glas campari. Dat deden Marijke en ik vaak in die tijd. Er lagen een paar bewogen maanden achter ons. Eind mei was ik met FRyXOS naar Toulouse afgereisd. Daar was een internationaal taalfestival: het Forum des Langues du Monde. FRyXOS (een contaminatie van Frysk […]

Lees de rest

2001

hindeloopen 20010001.jpg

Het is eind september. Marijke zit op het terras van het strandpaviljoen nabij Hindeloopen. We waren  op de terugweg van de herdenking van de slag bij Warns.  Tussen alle vlaggen hing daar dat jaar ook een Friese vlag, waarvan de pompeblêden vervangen waren door het silhouet van Mickey Mouse. Dat was een idee van Marga […]

Lees de rest

1999

‘In ons brein schijnt een bijzonder gebied te bestaan dat je het poëtisch geheugen zou kunnen noemen en dat registreert wat ons heeft betoverd, ontroerd, wat ons leven mooi heeft gemaakt. ‘ Dat schrijft Milan Kundera in zijn boek De ondraaglijke lichtheid van het bestaan. De tijd is zo met ons bewustzijn verweven, dat wij […]

Lees de rest

1998

Ooit heb ik iemand horen beweren, dat in het verlangen om de eindigheid van het leven te overwinnen  de oorsprong ligt van de religie, de filosofie en de kunst. Dat mag dan zo zijn, maar de confrontatie met de dood activeert niet alleen het verlangen om de eindigheid van het leven te overwinnen, maar ook […]

Lees de rest

1997

Er gebeurde heel wat in 1997. Zo meende ik er goed aan te doen om te solliciteren naar de vacante directeursfunctie bij mijn eigen organisatie. Dat soort dingen moet je dus nooit doen. Ze moeten je vragen, anders benoemen ze iemand anders. Iemand die ze vooraf al in beeld hadden. Dat gebeurde nu dus ook. […]

Lees de rest

1996

We schrijven 23 december 1996. Het puzzelnummer van Praktikabel – een kunstenaarsperiodiek dat van 1992 tot 2002 heeft bestaan. – werd gepresenteerd op de Grote Praktikabel Puzzel Soirée die plaatsvond in het Fryslànhûs. Hierbij konden de aanwezige abonnees 
meedoen aan een puzzelwedstrijd, waarbij naar keuze de puzzel van Lode Pemmelaar of Ramon van de Werken […]

Lees de rest

1995

Het is mei 1995. Marijke en ik waren op vakantie in Zuid-Engeland. Jurriaan en Renate waren mee. Renate heeft de foto genomen denk ik. Er is geen kasteel dat we daar niet bezocht hebben. Ook Londen hebben we uitgebreid kunnen bezichtigen. Sightseeing in the nineties. Engeland was groen en mooi. De tijden werden gekenmerkt door […]

Lees de rest

1994

Marijke op de boot naar Terschelling. Het is ergens in 1994. Ze was mee op het schoolreisje van de Oldenije. Dat deed ze elk jaar. De leerkrachten stonden erop dat ze meeging, want Marijke kon goed orde houden. Ze was streng tegen belhamels, hield de meute bij elkaar en als het moest eronder. Op een […]

Lees de rest

1993

 Ik zie twee mensen op het strand Vlak bij het water, hand in hand De zon zakt, ze zwijgen van geluk Ik ken haar net, want dat ben jij Ze lacht naar hem, hij lijkt op mij Maar dat kan niet, want ik maak alles stuk Ik kan die jongen toch nooit zijn Die rust, […]

Lees de rest