Archief

Archief voor juni, 2016

Het vreemde verdwijnen van de erfzonde

‘In elk geval zijn wij zelf verwikkeld in een gebeuren, dat niet 
door deze of gene is uitgedacht en gepropageerd, maar dat ons, 
of wij het willen of niet, zonder meer overkomt. Wij hebben het 
niet zien aankomen; wij zijn er nog nauwelijks aan gewend; wij 
kunnen het echter niet tegenhouden; wij bemerken steeds duide
lijker, […]

Lees de rest

Kinderen in het puin

Düsseldorf, 1945

Lees de rest

Duitsland als geestelijk probleem

Het is voorjaar 1945. Duitsland ligt in puin. Hele steden zijn platgebombardeerd. De Duits bevolking is murw en apathisch en voelt zich voor een groot deel evenzeer slachtoffer als andere Europeanen. Alleen mogen Duitsers zich niet het slachtoffer voelen. Op de foto is het interieur van een ingestorte kerk te zien. Een iconisch beeld. Veel […]

Lees de rest

Alles is ijdelheid

Laatst vroeg iemand aan mij: ‘Waarom sta jij niet op Wikipedia?’ ‘Hoe zo?’, vroeg ik. Het schijnt dat je zelf een artikel over jezelf op Wikipedia kunt aanmaken. De enige voorwaarde is dat je daarbij betrouwbare bronnen gebruikt en die ook vermeldt.Eigenlijk vind ik dat niet kunnen. Je schrijft ook niet je eigen necrologie. Binnenkort […]

Lees de rest

Concept Art bij de Estafette

Begin jaren tachtig was Silvia Steiger via Akersloot in Castricum beland. Nog net voor haar vertrek uit Friesland exposeerde zij in 1979 in ‘t Coopmanshûs met het project Gras of observatie van een plek in de tuin. De vloer van de museumzaal was bij die gelegenheid bezaaid met registraties en notities van ‘gebeurtenissen’ die elke […]

Lees de rest

Jentsje Popma verdient een biografie

Jentsje Popma in 1957, bij het ontwerp voor het nieuwe gebouw van het telefoondistrict in Leeuwarden (foto: Sjoerd Andringa) ‘Popma groeide op in Leeuwarden in een 
gezin dat worstelde met de crisisomstandigheden. In 1939 werd hij toegelaten tot de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten. 
Daar maakte hij ook het bombardement van 
Rotterdam mee. Die ervaring […]

Lees de rest

Le Roy in Groningen

Lewenborg, Groningen. woensdag 8 juni  2016

Lees de rest

Wind en wolken

Vanmiddag zat ik in de tuin en dronk een glas trappistenbier Ik keek naar de lucht en zag Bob Dylan in de wolken Hij had een zonnebril op Mijn glas was leeg Ik keek opnieuw Dylan was weg Blowin’ in the wind

Lees de rest

Spoken onder het bed

Uit: Gitte Brugman, Het Leeuwardengevoel, 2008.

Lees de rest

Déjà vu

‘Het onderwerp dat ik bij kop heb gepakt is zo groot, gevoelig en complex, dat – alle ambities ten spijt – bescheidenheid op zijn plaats is. Ik ben bijvoorbeeld grotendeels weggebleven bij de theologie. Mijn conclusie raakt aan wat 
bekendstaat als ‘publieke theologie’: de realisatie van geloof in 
de praktijken van alledag. Ik heb er […]

Lees de rest

Infobesitas

Uit: Kunsttijdschrift ‘De Nieuwe’, januari 2015

Lees de rest

Garden party

Grienedyk, Offringawier, 5 juni 2016 ZIE OOK: DICHTER IN TUINBROEK

Lees de rest

Verborgen verhalen

‘ In 2011 verscheen het boek ‘Tegen de tijdsgeest’. In dit boek kijken de drie auteurs terug op de psychose die hen rond hun twintigste trof en doen zij verslag van hun opname en behandeling. Wat deze drie auteurs gemeen hebben is dat ze zowel voor als tijdens en na hun psychose veel hebben geschreven. […]

Lees de rest

Jentsje Popma in de jaren vijftig

Het nieuwe centrum was in feite vanaf de eerste dag een succes. Vijf maanden na de opening hadden al meer dan 8000 bezoekers de weg naar de Prinsentuin weten te vinden, waarbij de zomerse toeristen gemakshalve werden meegerekend. Maar ook in de wintermaanden bleef het centrum belangstelling trekken. Die bruisende activiteit stond in schril contrast […]

Lees de rest

Recensie

ZIE OOK: HIER

Lees de rest

De aanwinst

Alma Tadema is minder bekend dan 
Jeroen Bosch. ‘Dat klopt, maar als je Alma Tadema 
een keer in beeld hebt, kom je er niet 
meer van af. Hij is verslavend in zijn 
beeldtaal. Voor de filmwereld is hij 
grote een inspiratiebron. Hij heeft de 
oudheid verbeeld zoals latere cineasten 
de films Ben-Hur en Gladiator hebben […]

Lees de rest