Archief

Archief voor juni, 2016

Ca sent la bière de Londres à Berlin

index11

C’est plein de « Godferdomme » C’est plein d’Amsterdam C’est plein de mains d’hommes Aux croupes des femmes C’est plein de mémères Qui ont depuis toujours Un sein pour la bière Un sein pour l’amour Jacques Brel, La Bière

Lees de rest

Het groeiend taboe op de wij-vorm

‘Overal in de lucht is de adelaar thuis. Op de hele aarde heeft de nobele mens zijn vaderland.’ Die woorden van Euripides lijken op de huid van de moderne mens geschreven. De hele aarde is onze woonplaats. We zijn kosmopoliet geworden in de tijden van Verlichting en moderniteit. Maar is dat ook zo? Het heimwee […]

Lees de rest

Verlies van inhoud

‘ ‘t Kan gebeuren dat een ontwikkeld mens er langzamerhand en ongemerkt toe gekomen is zijn geloof terug te dringen in een of andere uithoek van zijn hersenen,
 waar hij het eerst na diep nadenken weer ontdekt.
 En zelfs al bewaart hij dan nog altijd een tedere herinnering aan wat niet meer is, had kunnen […]

Lees de rest

De dag dat de paus in New York was

‘De laatste resten van een primitieve, voorwetenschappelijke 
visie, waarbij de natuurlijke werkelijkheid ontvankelijk werd geacht voor een beïnvloeding door allerlei krachten én machten vanuit een bovennatuurlijke werkelijkheid, zijn bezig te verdwijnen. Dit feit zal in de naaste toekomst grote gevolgen hebben 
voor, de wijze waarop het kerkelijke sacramentele handelen wordt geïnterpreteerd en beleefd. De zestiende-eeuwse […]

Lees de rest

Over christendom en wereldbeelden

Een conclusie uit deze gegevens, als zouden erg veel of zelfs de meeste bekeerlingen in het rechts-katholieke kamp terecht zijn gekomen, lijkt voor de hand te liggen, maar kan toch maar heel voorzichtig cm onder veel voorbehoud worden getrokken. Er waren immers ook anderen. Ik noem twee voorbeelden. De theoloog 
F.H. van de Pol is […]

Lees de rest

De volgende foto

Amsterdam, 12 september 1971  

Lees de rest

Een schok van herkenning

  ‘Only those who have experienced the shock of transitoriness, the anxiety in which they were aware of their finitude, the threat of non-being, can understand what the notion of God means.’ Paul Tillich ‘Een zittende jongeling’, een bronzen sculptuur van ruim een meter hoog, werd in 1918 vervaardigd in door Wilhelm Lehmbruck. Menigeen zal […]

Lees de rest

BREXIT, c’est la guerre!

Lees de rest

Afscheid van een nachtvlinder

Als het waar is – wat Kandinsky ooit heeft beweerd – dat kunst moet voortkomen uit een innerlijke noodzaak, dan is dat zeker van toepassing op het oeuvre dat Antonia Talamini ons heeft nagelaten. Ze maakte kunst omdat ze niet anders kon. Omdat het moest. Het moest van niemand anders dan van haarzelf, dat wil […]

Lees de rest

God in De Moanne

Lees verder: HIER

Lees de rest

Henk staat nog altijd op scherp

Gisterochtend werd ik gebeld door Henk te Biesebeek van Omrop Fryslân. ‘Zit jij daar nog altijd?’ vroeg ik. Ja Henk zat er nog. Zo’n drie jaar geleden, bij het afscheid van Gryt van Duinen bij de Omrop, had ik Henk gevraagd of hij nog op scherp stond. Dat leek me wel nodig in deze tijd […]

Lees de rest

Afscheid van Antonia

Lees de rest

Het licht van de zwarte zon

Fred Landsman, zonder titel, 1989, pastel op papier (collectie Provincie Fryslân) Mijn essay Adieu, à Dieu, dat ik augustus 2001 had geschreven, werd afgekeurd door de redactie van De Vrije Fries. Mijn betoog was niet wetenschappelijk genoeg. Ik voelde mij letterlijk op mijn ziel getrapt, temeer omdat ik later vernam dat de redactie inmiddels was […]

Lees de rest

Depressies in tijden van terreur

Melancholie is een natuurlijke geestestoestand van de mens. In die zin is er niets onnatuurlijks aan een depressie. Integendeel, het is zelfs gezond om zo af en toe flink ‘depri’ te zijn. Toch zijn we het natuurlijke fenomeen depressie als een ziekte gaan zien, als een kwaad dat uit alle macht bestreden moet worden. Als […]

Lees de rest

De koningin van Fryslân was jarig vandaag

Gryt van Duinen (zie ook: Efkes werom yn Simmer 2000)

Lees de rest

Kind van de secularisering

‘Ik ben een kind van de secularisering, maar zie het belang van geloof, 
hoop én liefde voor de kwaliteit van het westers 
samenleven. Ze zijn bij wijze van spreken te 
belangrijk om aan de theologen over te laten. 
Het soort beschouwing dat ik heb willen geven heeft een idiosyncratisch karakter. Zoals gezegd hoorde ik bij […]

Lees de rest