Archief

Archief voor april, 2016

Het verhaal van de os en de kip

De os en de kip, februari 2005 ‘Het was inderdaad een wonderlijke beestenboel, die winteravond, begin 2005. Mous had een kleurige kippenkop op, zelf had ik een opgeruimde ossenkop aangeschaft, attributen die we ’s middags in de feestneuswinkel aan de Voorstreek in Leeuwarden hadden gekocht. Achteraf misschien een beetje te gortig, maar op dat moment […]

Lees de rest

Het beste van twee werelden

Lees de rest

Vestdijk, geloof en wetenschap

‘De astrologie is in alle opzichten geheel 
verschillend van de exacte natuurwetenschappen: in fundering, denkwijze, bewijsvoering, en niet alleen in de uiterlijke methodiek, zoals 
de schrijver ’t wil doen voorkomen.’ Bij de exacte wetenschappen berusten theorie en hypothese op waarneming en experiment, bij de 
astrologie is het juist omgekeerd: ‘toetsing aan de feiten is hier […]

Lees de rest

Vestdijk: Freud of Jung?

‘Already in 1927 he had maintained that ‘Wotan 
and not the God of the Christians is the God of, the Germans’. If there be any doubt as to the nature of this side of 
Jung’s racial theory, consider his comment ‘on Hitler’s 
’religion’. “Like Mohammedanism, it teaches the virtue of 
the sword … Hitler’s first […]

Lees de rest

Een wonderlijke samenloop

Wim Brands was een zeer goed interviewer en zijn plotseling dood is een groot verlies voor de boekenwereld. Het feit dat zijn overlijden juist nu plaatsvindt betekent voor mij een wonderlijke samenloop van omstandigheden. Vorige week ontving Wim Brands het recensie-exemplaar van mijn nieuwe boek De Fries die in de toekomst sprong. (zie ook: De […]

Lees de rest

Vestdijk en de toekomst van de seks

‘Wanneer men afziet van grove uitspattingen en gewoonteprostitutie (tempelprostitutie), waarin deze sacrale promiscuïteit gemakkelijk ontaarden kan, is het immers het beleven van de liefde in gemeenschap, dat hier beslissend is geworden: men maakt elkaar gelukkig, men maakt zoveel mogelijk mensen gelukkig! Vooral rondom de sociaal-religieuze ideologieën, die in hoofdzaak op de gelijkheidsgedachte berusten, moet men […]

Lees de rest

Een mail die niet meer beantwoord werd

Leeuwarden 11 maart 2016 Beste Wim Brands, Het is al weer ruim een jaar geleden dat wij op een wonderlijke manier met elkaar in contact  kwamen. Het resulteerde in een lang telefonisch gesprek, waarin van alles voorbijkwam wat eerder op mijn weblog was verschenen en sindsdien op jouw verzoek is verwijderd. Bij die gelegenheid hadden […]

Lees de rest

Besprek yn FERS2

Lees verder HIER

Lees de rest

Vestdijk in Casablanca

Casablanca, Zeedijk 26, in 1960 ( foto Beeldbank Stadsarchief Amsterdam) ‘Aan de roman De dokter en het lichte meisje, die begin maart 1951 
gereedkwam, zijn verschillende anekdotes verbonden. Om stof te 
verzamelen en indrukken op te doen, bezocht Vestdijk o.a. samen 
met Henriëtte’van Eyk de Walletjes en de Zeedijk. Zij schrijft in 
haar herinneringen over […]

Lees de rest

De maitiid is te rûken!

Lees de rest

Vestdijk & het probleem van de theodicee

‘In Gestel zijn nog wel wat menschen ontslagen, maar te weinig, en voor de generaal liikt 
de kans mij gering, al schijnt hij zelf moeite te doen. Sanders2laat je groeten. Ik onderhoud n.l. het contact met die lieden, en nu dat ze mijn lezingen over de poëzie hebben 
afgewerkt (een tiental belangstellenden; Brugmans las voor), […]

Lees de rest

Le Roy in BBK magazine

Lees verder: hier  

Lees de rest