Als haren op mijn hoofd

Slide1aa

Lang geleden – ik zat nog in een van de hoogste klassen van de lagere school – speelde ik wel eens thuis bij een klasgenoot met wie ik destijds bevriend was. Hij woonde op een bovenwoning in de Beethovenstraat. Later begonnen zijn ouders een apotheek in Slotervaart en ook daar kwam ik wel eens over de vloer. Ze hadden een caravan waarmee ze zo nu en dan naar een camping in Zandvoort gingen. Ik kan me herinneren dat ik wel eens mee mocht. We voetbalden dan op het strand en sliepen in een kleine tent. Dat was mijn eerste kampeer-ervaring. Het moet ergens in 1959 zijn geweest. De jaren vijftig liepen op hun eind. We keken woensdagmiddag tv en kochten nog een grote zak patat met mayonaise voor een kwartje.

Op die vrije woensdagmiddag at wel eens mee daar in de Beethovenstraat. Dan gingen we daarna voetballen op het Bachplein. Tijdens de maaltijd was de vader des huizes ook thuis. Hij zei nooit zo veel, maar op een keer stelde hij zomaar een vraag onder het eten. ‘Hoeveel haren heeft een mens gemiddeld op zijn hoofd? “ Iedereen aan tafel deed een gok. Duizend? Tienduizend? Twintigduizend? Vijftigduizend? Honderdduizend? Zesenzestigduizendvierhonderdachtennegentig?……

Het ging maar door, maar niemand wist bij benadering het juiste aantal te raden. Ik had nog geen mond open gedaan. Dat begon op te vallen, zodat de vader uiteindelijk aan mij vroeg: “En wat denk jij d’r van?’ Ik had mijn rechterhand al die tijd boven op mijn kruin gehouden en antwoordde’: “Ik ben ze aan het tellen.”

Daarmee kwam het gezelschapsspel abrupt tot een eind. Iedereen barstte in lachen uit en niemand was meer geïnteresseerd in het exacte aantal haren op zijn hoofd. Men verbaasde zich over mijn absurde tellen en vroeg zich af hoe lang ik hiermee door zou kunnen gaan. Wat doe je eigenlijk als je aan het tellen bent? Ten eerste, het moet een eindige reeks zijn die je telt. Het tellen van een oneindige reeks is onbegonnen werk. Een reeks die grenst aan het oneindige is ook geen doen. Het aantal moet dus te overzien zijn. Maar hoe kun je zien dat je iets kunt overzien? Dat moet je toch eerst op een of andere wijze iets gedaan hebben dat in de verte lijkt op tellen.

Ooit schreef ik een verhaal over de eigenaardigheden van het Oneindige, waarin ik wilde aantonen dat als je maar lang genoeg doorgaat met tellen vroeg of laat tot de conclusie moet komen dat het Oneindige niet bestaat. Om dat te bewijzen ging ik mijn gedachten tellen terwijl ik aan het denken was. Daar kun je heel lang mee doorgaan, maar op een gegeven moment stuit je dan op iets eigenaardigs. Je weet niet meer precies of je aan het denken bent of aan het tellen. Wat is een gedachte en wat is het tellen van een gedachte? Die twee gaan in elkaar overlopen, zodat de grens verdwijnt tussen denken en tellen. Maar wat is dan nog tellen? Tellen is geen denken. En als je denkt dat je telt, dan tel je niet meer.

Dus probeerde ik de exacte grens vast te stellen waar het tellen van mijn gedachten ophield en waar het denken dat ik aan het tellen was begonnen. Op dat punt passeerde ik een grens tussen wat je de eerste en de tweede getalklasse van mijn gedachten zou kunnen noemen. Toen ik die grens eenmaal exact had vastgesteld, begon ik mijn gedachten van de tweede getalklasse te tellen, totdat ik wederom op een grens stuitte. Dat was de grens tussen mijn gedachten, dat ik aan het tellen was, en de derde getalklasse van mijn gedachten, namelijk: de gedachten, waarin ik dacht, dat ik dacht, dat ik aan het tellen was. Daarna begon ik de getalklassen van mijn gedachten zelf te tellen, totdat ik andermaal op een grens stuitte. En zo ging ik maar door. Telkens weer stuitte ik op een nieuwe reeks aftelbare klassen van gedachten over gedachten over gedachten, et cetera, et cetera, et cetera….

Zo kwam ik  in de buurt van de topologische figuur die ook wel ‘de band van Möbius’ wordt genoemd – het centrale thema van de graficus M.C. Escher. Maar die Möbius-band is slechts een beeld, een metafoor voor iets waar je met je eigen gedachten in feite niet bij kunt komen. Kortom, de poging om aan te tonen dat het Oneindige niet bestaat berust op een illusie. De laatste brug die je wilt slaan tussen een eindige, aftelbare reeks en het Oneindige – wat dat verder ook moge zijn – breekt altijd af voordat je de laatste oever bereikt.

Toen ik er nog eens goed over nadacht moest ik uiteindelijk concluderen dat de tweede getalklasse van mijn gedachten niet bestaat, om over de derde, de vierde, de vijfde getalklasse et cetera… maar te zwijgen. Ik was in een spiegelpaleis beland, waarin mijn gedachten zich steeds weer spiegelden in mijn eigen gedachten. Het was een fascinerende gedachtegang die mij uiteindelijk in extase bracht. Ik brak door de spiegel en vanaf dat moment greep de angst om me heen. Ik zag God diep in mijzelf. Ik zag het Oneindige in het diepst van mijn gedachten.

Tenminste, zo leek het. Maar wat ik zag dat was ikzelf. Er kwam geen eind aan mezelf. Waarom was ik ooit begonnen aan deze hopeloze onderneming? Als je over de mogelijkheid van het Oneindige gaat nadenken, moet je eigenlijk acuut stoppen met denken, anders gaat er iets mis met het denken zelf. Ik had mezelf voor de gek gehouden en had spijt als haren op mijn hoofd.

Dat deed me denken aan een verhaal van Guy de Maupassant. In Parijs woonde een man met de langste baard van de wereld. Op een dag in de Jardin du Luxembourg kwam een jongetje naar hem toe en vroeg: “Slaapt u nou met uw baard boven of onder de dekens, mijnheer?” De oude man streek eens door zijn baard en moest het antwoord schuldig blijven. ’s Avonds in bed lag hij uren te woelen. Boven, onder, boven, onder, boven, onder ….?  Hij kwam er niet uit en deed geen oog meer dicht. Ook de nachten daarna kon hij niet meer slapen. Om de rust in zijn hoofd weer terug te krijgen, moest hij uiteindelijk naar de kapper. De baard ging eraf en het gepieker hield op.

Niet denken dus, dat is de moraal van dit verhaal. Het Oneindige moet je met rust halen. Je kunt er niets  mee en je moet zeker niet de illusie koesteren dat je het ooit in beeld krijgt. Zo koestert ook een mysticus de illusie dat hij de kloof tussen het eindige en het Oneindige kan overbruggen, maar in feite raakt hij verstrikt in een proces van projectie en spiegeling. Een mysticus ziet zijn eigen spiegelbeeld zich oneindig verdubbelen in twee spiegels, de een voor hem, de ander achter hem. het Oneindige meent hij op deze wijze in beeld te krijgen. Maar het is en blijft een illusie, evenals mijn vermetele poging destijds tot mislukken was gedoemd. Ik probeerde iets te bewijzen met een metafoor, anders gezegd: een gelijkenis, waarin het ongelijke niet expliciet is gemaakt.

Tellen is iets wat je deels onbewust doet. Wat er precies in je brein gebeurt als je bezig bent met tellen is een groot mysterie, waar ons kenvermogen geen toegang toe heeft. Er zijn dikke boeken over geschreven. Dat wel, maar uiteindelijk loopt elke poging tot verklaring dood in een tautologie. De argumentatie die je nodig hebt als ultieme verklaring roept het beeld op van een kind dat telkens probeert om een bal op te pakken, maar op het moment suprême –  als het zich bukt – de bal met zijn voet weer wegschopt. Je kunt niet met je eigen tanden je eigen tanden opeten. Telkens weer verstrik je jezelf in een cirkelredenering.

Als we de eindeloze regressie in het verklaren van het tellen willen vermijden, moet er zoiets bestaan als een onmiddellijke niet-cognitieve verhouding van het bewustzijn tot zichzelf. Maar wat is dat dan? Er is iets in het brein dat het tellen constitueert als mogelijkheid, maar hoe dat precies in elkaar zit dringt niet tot ons bewustzijn door en onttrekt zich ook aan elke bewuste reflectie. Ik zeg dit nu even op zijn boerenfluitjes. Maar je kunt het ook veel preciezer formuleren. Sartre deed dat in zijn boek L’être et le néant (1943) dat in het Nederlands werd vertaald als Het zijn en het niet.

cigarettesimages

Als ik de sigaretten in deze koker tel, heb ik de indruk dat een objectieve eigenschap van die verzameling sigaretten wordt 
onthuld: het zijn er twaalf. Deze eigenschap verschijnt aan mijn bewust
zijn als een in de wereld bestaande eigenschap. Het is heel goed mogelijk 
dat ik er geen thetisch bewustzijn van heb ze te tellen. Ik ‘ken me niet als 
tellende’. Het bewijs daarvan is dat kinderen die in staat zijn spontaan een 
optelsom te maken, vervolgens niet kunnen uitleggen hoe ze het hebben 
aangepakt; de tests van Piaget waaruit dat blijkt, vormen een uitstekende 
weerlegging van Alains uitspraak: Weten is weten dat men weet.

En toch, 
op het moment waarop die sigaretten zich aan mij onthullen als twaalf, 
heb ik een niet-thetisch bewustzijn van mijn tellen. Als ik word ondervraagd, als iemand mij de vraag stelt: ‘Wat bent u daar aan het doen?’, zal 
ik onmiddellijk antwoorden: ‘Ik ben aan het tellen’ en dit antwoord slaat 
niet alleen op het instantane bewustzijn dat ik door reflectie kan bereiken, maar ook op alle bewustzijnen die zijn voorbijgegaan zonder te zijn bereflecteerd, die voor altijd onbereflecteerd zijn in mijn onmiddellijke 
verleden. Zo heeft de reflectie geen enkel primaat ten opzichte van het bereflecteerde bewustzijn: het is niet de reflectie die het bewustzijn aan zichzelf openbaart. Integendeel, het niet-reflexieve bewustzijn maakt de 
reflectie mogelijk: er is een prereflexief cogito dat de voorwaarde is voor het cartesiaanse cogito , tegelijkertijd is het niet-theische bewustzijn dat ik tel de voorwaarde voor mijn optellen.

Hoe zou, als het anders was, het 
optellen het verenigende thema van mijn bewustzijnen kunnen zijn? Wil 
dat thema zijn stempel drukken op een hele reeks verenigende en herkennende syntheses, dan moet het tegenwoordig zijn bij zichzelf, niet als een 
ding, maar als een operationele intentie die slechts kan bestaan als ‘onthuld-onthullend’, om een uitdrukking van Heidegger te gebruiken. Tellen vereist dus bewustzijn te tellen. Vooruit, zal men zeggen, maar dat is een cirkelredenering. Want moet 
ik niet daadwerkelijk tellen om er bewustzijn van te kunnen hebben dat ik tel? Dat is waar. Toch is er geen sprake van een cirkelredenering of, zo 
men wil, het is de aard van het bewustzijn’ als cirkel’ te bestaan. Dit kan 
in de volgende bewoordingen worden geformuleerd: elk bewust bestaan bestaat als iets dat zich ervan bewust is te bestaan.

20 Reacties »

 1. Aldus H.

  16 december 2015 op 03:51

  Goed. Ik heb laatst al een aardige rekensom gemaakt – vond ik zelf dan- over de toename van man-made CO2 en het gevolg hiervan.

  De bruto formule was iets van X= (Y + X2) / 2 = X.
  En die continu teruggekoppeld. Als in een fractal, een loop.
  Waarbij Y vaste waarde 16 is (uw bijdrage aan CO2 in lucht, 16 moleculen CO2 op 1 miljoen moleculen lucht in 2015)
  Waarvan de helft van het totaal vervolgens weer wordt opgenomen door de natuur.

  Dus:
  Jaar 1= X = (16 + 8) / 2 = 12.
  Jaar 2 = X = (16 +12) /2 = 14
  Jaar 3 = X = (16 + 14) /2 = 15
  Jaar 4 = X = (16 + 15) /2 = 15,5

  Enzovoorts.

  Maar dan. Kent u het verhaal van de Hondsgrot bij Napels?
  Of van sommige wijnkelders?
  Als mensen daar in gaan, dan overleven ze het. Maar honden of katten zijn in no time dood.

  Hoe kan dit? Maar wat zegt het subliminaal gezien eigenlijk nog veel meer? En wat heeft dit met 100 miljard dollar te maken?

  Het zou een aardige Litmus test kunnen zijn, maar ik geef het antwoord zelf alvast maar.

  Zowel in die grot bij Napels overleefde mensen, en stierven honden omdat er een laag CO2 op de bodem hing. (= onzichtbaar gas) Hoe dik die laag precies was, staat nergens vermeld maar zal ergens tussen de 50 a 150 cm zijn geweest.
  De hond stierf dus door zuurstof gebrek, de mens niet want die kon nog gewoon zuurstof ademen. Lange tijd is dit een mysterie geweest, want het kwam ook in wijnkelders voor. Toen men nog geen idee had wat CO2 was.

  Kroegeigenaren nu die een bier/wijn kelder hebben die begrijpen wat ik bedoel.

  Maar dan nu het andere rekensommetje. CO2 is zwaarder dan lucht. Daarom juist, hoopt het zich op in grotten en kelders. Maar die laagdikte wil maar niet echt boven de 1 meter uitkomen.

  Zou je derhalve de conclusie kunnen trekken dat dat de gehele atmosfeer in CO2 gemeten niet dikker is dan slechts 1 meter?
  Zegge: één meter?

  Door de wind verwaait CO2 uiteraard maar in stilstaande lucht maar 1 meter.

  Maar nu de 100 miljard dollar grap/rekensom.

  Laten we zeggen dat als het nooit meer zou waaien, de aarde boven de grond bedekt zou zijn met een laag van 1 meter CO2.
  Een miljoen particles CO2 per miljoen particles CO2 dus. (100%)

  99,96% van 1 miljoen daarvan is echter nature-made.
  99,96 cm dus in laagdikte CO2 gemeten.
  In particles gemeten: 400. Oftewel: 400 ppm.

  Slechts 4% van die 400 particles is echter man made.
  4% van 400 particles is dus 16 particles.
  Oftewel: 16 particles op die miljoen totaal aan lucht is uw ‘schuld’.
  In millimeters laagdikte gemeten: 1,6 millimeter laagdikte op 1 meter CO2 in atmosfeer is ‘uw schuld’.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucht

  Echter, en nu komt het pas echt: die 16 particles/ 1,6 millimeter laagdikte CO2 is 100% van uw bestaan qua energie!

  Oftewel: uw elektriciteit, uw auto, uw verwarming, uw internet, uw bedrijf, uw voedselvoorziening, uw licht, uw baan, in feite ‘uw alles’ als het aankomt op uw bestaan.

  De overheden willen echter 20% beknotten op energie.
  Dat betekent nog weer eens 20% van die 16 particles CO2,
  of 1,6 millimeter CO2 laagdikte.

  Wat er in Parijs COP21 besloten is, is dat er dus 100 miljard dollar jaarlijks van UW geld wordt besteed om jaarlijks 3,2 particles CO2 te besparen per miljoen moleculen lucht of 0,32 millimeter laagdikte CO2.

  Begint u een beetje de totale Idiocracy van dit ‘gevaar’ te beseffen?
  Nog afgezien dat CO2 hooguit 0,1% warmte kan vasthouden aangezien lachgas (N2O) een 310 keer erger ‘broeikasgas is.

  Dus netto kun je 3,2 particles en 0,32 millimeter laagdikte ook nog eens door een factor 300 delen om op werkelijke waarden te komen.

  En die NL jongen die bedacht heeft om plastic uit zee te willen vissen, (een écht probleem) die moet voor zijn eigen funding zorgen.
  Begrijpt u het nog?

  100 miljard voor een totaal NIET bestaand probleem (behalve vervuiling dan, maar daar gaat CC niet over) en NUL budget voor een wél bestaand probleem.

  Lieve schatten. Hoe moreel u ook bent, u kunt NIET zonder energie!
  God weet dat heus wel. Intelligentie en voortschrijdend inzicht gaat in fasen. Ook dat weet God heus wel.

  Maar nu. Het grote gevaar van deze immense geldverspilling om een niet bestaand probleem aan te pakken, gaat ten koste van kapitaal om ECHTE problemen op te lossen.
  Zoals onderzoek naar Thorium en dat soort dingen.

  Over 50-200 jaar lachen ze de mensheid anno nu keihard uit.
  ‘Achterlijke idioten’ is ws nog een koosnaampje voor wat ze dan van ons vinden. Totaal geen idee van prioriteiten.

  Als ik God was he? Wat zou ik doen? Ik zou er gewoon weer even een ijstijd overheen gooien om de mensheid weer even bij de les te krijgen. Hup, de zon ff een standje lager, geregeld.

  Het mag duidelijk zijn dat democratie net als communisme, fascisme, stalinisme, oligarchie tot immense corruptie en overheids misbruik leidt. Met een ijstijd: terug naar de survivors dus, de stammen.

  Maar goed. Wie nou eens écht kijkt, ziet dat er letterlijk ALLE kapitaal wegvloeit uit de middenstand en lagere klasse.

  Toeval? Welnee.
  CO2 is het probleem niet.
  U bent het probleem. U bent die useless eater. U bent met teveel. U vervuilt teveel. U maakt dingen op. De boerderij is te groot.

  Mede daarom zijn er oorlogen. Mede daarom zal er NOOIT een echte oplossing komen voor zware ziekten. Mede daarom schieten de prijzen voor medicijnen sky-high de lucht in zodat ze (en de gehele zorg) onbetaalbaar worden. Mede daarom TTIP.

  Nou ja. Nog een link. Kon die van de NASA niet meer vinden waar het ging om NO2 uitstoot, eveneens een bijprodukt van koolstof verbranding.Die is namelijk tussen 2005 en 2014 met iets van 20% gedaald. Dat is wat mij betreft een veel betere indicator aangezien deze een 100% indicator is van man-made burnig fossile fuels.

  Of de mens bespaard al veel brandstof (economische crisis?) OF er is sindsdien sprake van een veel schonere verbranding.

  Nou ja, zo maar wat rekensommetjes en gedachten.

  http://www.naturalnews.com/052179_global_warming_science_fraud_globalist_control_agenda.html

 2. Eddy Drost

  16 december 2015 op 17:49

  Knettergek….Wie? Wie de schoen past maakt de veter vast!

 3. Cees Andriesse

  16 december 2015 op 20:57

  Als ik tel, Huub, bijvoorbeeld hoeveel nieuwjaarskaarten ik nu aan familie en vrienden geschreven heb, dan wijs ik ze stuk voor stuk met mijn vinger aan. Bij mij is daar niets onbewuste aan. Het aardige van mijn wetenschap (die men wel exact noemt) is dat al dat ingewikkelde in mijn hersenen er geen rol in speelt. Ik heb het nooit in mijn hoofd gehaald meer dan tien of twintig dingen uit te tellen. Wat veel groter is onttrekt zich aan dingen die ik kan ervaren. Is ons niet geleerd dat dit veel grotere als (1/x) geschreven kan worden, en dat je de variabele grootheid x dan klein en steeds kleiner moet denken? Je hoeft niet te tellen. Denk maar wat. Of droom maar wat.

 4. Keu

  16 december 2015 op 21:12

  Ik weet hoe je kunt winnen in een casino.

 5. Eddy Drost

  16 december 2015 op 21:39

  Keu,

  Gefeliciteerd.

 6. Keu

  16 december 2015 op 21:59

  Dank je Eddy. Het gaat om roulette trouwens, had ik er niet bij verteld.

 7. Snelle Jelle

  16 december 2015 op 23:10

  Wat heb je nou aan zo’n debat. Ze zeggen gewoon dat zij het niet meer zullen doen: de zaak belazeren.
  Maar, het zijn ook altijd dezelfden die zo nodig 130 km en meer op de snelweg moeten rijden: van die jochies met petjes op in hun donkere Golfjes of BMW’s of van die VVD-ers in hun bolides.

 8. Keu

  16 december 2015 op 23:22

  Uit zichzelf zullen ze niet opstappen, dat is wel duidelijk. En er komen altijd wel weer nieuwen bij om de zaak te belazeren, mocht er toch eens eentje ten onder gaan.

 9. Edith S.

  16 december 2015 op 23:27

  Mijn naamgenoot, een ambitieuze minister zal wel weer suggereren dat de oppositie of de pers of de werklozen of de bijstandsmoeders of de straatventers samen spannen om het kabinet in diskrediet te brengen.
  Ja, en onder dat kabinet valt dus ook die PvdA die niet meestemt en zijn bek houdt! Wat heb je eigenlijk aan zo’n club.
  Laat ze toch met zij allen lekker op de Floriade gaan schoffelen!

 10. Eddy Drost

  16 december 2015 op 23:28

  Keu,

  Rekenkundig is het inderdaad mogelijk om in het casino te winnen. Je moet er dan wel verder voor kunnen tellen dan twintig. Maar liefst tot 36 en je mag niet wegdromen. De nul telt in het casino ook mee. Je kunt alleen winnen als je oneindig lang op rood of zwart of even- of oneven getallen inzet. Dus bijvoorbeeld rood of een even getal. Je kan dan maximaal ongeveer 60 keer de verkeerde kant opgaan en dus flink verliezen. Uiteindelijk trekt het weer gelijk en kom je in de winst en dat kan na vele heen en weer schommelingen ook tot ongeveer plus 60 keer oplopen. Het vergt financiële reserve, tijd en bovendien moet je steeds aan dezelfde tafel spelen. Dit kan in het slechtste geval dus weken, zelfs maanden gaan duren. Stel dat je steeds 1000 inzet, kom je op een karig “loon” uit. Maar ja, als je geluk hebt dan loopt ie direct de goede kant op en dan snel naar huis. Maar je kan dus ook eerst 60.000 verliezen.
  Ik raad je dan ook aan steeds 10.000 per ronde in te zetten. Als je dan in de plus komt heb je er nog wat aan. Je hebt alleen zes ton nodig.

  Keu, dit even kopiëren en morgen naar de bank. Succes!

 11. Ollie B. Bommel

  16 december 2015 op 23:36

  Voor E 5 miljoen wil ik Justitie ook best wat vertellen.
  Deze Heren houden dat toch netjes onder de pet.
  Zelfs mijn maten vertrouwen daarop.

 12. Keu

  17 december 2015 op 00:07

  Ik vertrouw niet op geluk in het spel Eddy.

 13. Keu

  17 december 2015 op 00:11

  Maar niet wegdromen is absoluut belangrijk.

 14. Eddy Drost

  17 december 2015 op 00:18

  Keu,

  Mijn uitleg heeft niets met geluk in het spel te maken. Gewoon een kwestie van rekenen. Als je kop of munt gooit zal je ook zien dat je bijvoorbeeld 60 keer vaker kop hebt dan munt, maar hij komt altijd weer terug en loopt dan ook soms tot 60 keer in de plus bij munt. Probeer het maar op een regenachtige middag.

 15. Keu

  17 december 2015 op 00:25

  Ja dat weet ik Eddy. Maar ik ben geen gokker.

 16. Keu

  17 december 2015 op 00:28

  Dit blog heeft ook wel wat van een casino. Allemaal sjagerijnige bejaarden. Huub voorop uiteraard, met het grootste woord.

 17. Eddy Drost

  17 december 2015 op 00:32

  Had Huub hier maar het grootste woord….

 18. Aldus H.

  17 december 2015 op 00:50

  Goed. Ik doe het wel weer, want alles loopt weer eens compleet uit de hand.

  Roulette.
  Kun je in theorie altijd winnen? Ja.
  Hoe? Quitte or double.

  De simpele uitleg:

  Je zet in op een van deze velden: rood, zwart, even of oneven.
  50/50 dus.

  Als je verliest verdubbel je je inzet.
  En je begint weer van voren af aan als je wint.

  Dus bijv: je zet 100 euro in op zwart.
  Je verliest.
  Je zet 200 euro in op zwart. Je verliest weer.
  Je zet 400 euro in op zwart. Je verliest weer.
  Je zet 800 euro in op zwart. Je verliest weer.
  Je zet 1600 euro in op zwart. Je verliest weer.
  Je zet 3200 euro in op zwart. Je verliest weer.
  Je zet 6400 euro in op zwart. Je wint!

  Enzovoorts.
  Waar het op neerkomt is: je wint uiteindelijk alleen je eerste inleg terug.

  Nadelen: het is vooral theoretisch.

  -Het casino zal je niet toestaan om met een ‘systeem’ te spelen.
  – Je hebt immense hoeveelheden backup geld nodig , misschien wel een miljoen om uiteindelijk je eerste inzet weer terug te verdienen,
  – er zijn grenzen aan maximum inzet.

  Maar goed, je kunt 4 partijen tegelijk spelen. Door op rood, zwart. even en oneven in te zetten.

  Leuk bedacht, maar in de praktijk werkt het niet.

  Je kunt véél beter een handeltje in Global warming beginnen, dat levert triljarden op en je hoeft er geen flikker voor te kunnen, te weten of te doen.

  Dat verhaal deel 2 volgt hieronder.

  Succes in het casino!

 19. Aldus H.

  17 december 2015 op 01:43

  Oke. Ik ga het nog eens op een andere manier berekenen.
  Die zogenaamde global warming.
  Rekent u allen even mee? Het is niet echt ingewikkeld hoor, moeder mavo 3 niveau of zo.

  Nu vanuit ‘laagdikten van de atmosfeer’.
  Om u een idee te geven hoe achterlijk klein het CO2 percentage is en dat dit in no way de aarde significant kan opwarmen.

  Komt ie.

  Aangenomen (reken eenheid) laagdikte van de gehele atmosfeer: 50.000 meter of 50 kilometer.

  Waarvan:
  Stikstof: ~80% van de atmosfeer. Laagdikte: 40.000 meter oftewel 40 kilometer.
  Zuurstof: ~ 20% van de atmosfeer. Laagdikte: 10.000 meter oftewel 10 kilometer.

  Restgassen waaronder CO2, metnaan, CFK’s, N2O, NO2, Ozon, argon etc = ~1% oftewel 500 meter.

  Methaan: = moerasgas, koeiescheten, aardgas etc.
  van 775 in 1750 naar 1775 parts per billion nu. = 0,000001775 parts. In procenten 0,0001775% van alle lucht.
  In laagdikte in meters is dat: 0,08875 meter oftewel 8,8 centimeter.

  CO2: totaal; 400 parts per million. (400 ppm, = 0,0004) of 0,04%
  totale laagdikte CO2 = 0,0004 * 50.000 meter = 20 meter.

  Waarvan:
  Nature made: 96% = 384 ppm . Laagdikte in meters: 19,2 meter.

  Man made: 4% = 16 ppm (4% van 400ppm) . Laagdikte: 0,8 meter (80 centimeter dus)

  Samengevat: UW bijdrage aan CO2 in lucht, zeg maar dat wat ‘global warming ‘ veroorzaakt, is een laagje van 80 centimeter CO2 in lucht van 50 kilometer! (zeggen ‘zij’ dan)

  Maar Lachgas (N2O) is een 310 maal sterker broeikasgas dan CO2. Als N2O 100% warmte zou kunnen vasthouden dan kan CO2 maar 1/310 deel daarvan vasthouden.

  Je zou kunnen stellen het laagje van 80 cm nog eens door 310 gedeeld zou kunnen worden.
  Je komt dan uit op een netto effectief laagje van 0,0025 meter = 2,5805 millimeter.

  Wat nog stééds veel te hoog is aangezien geen enkel gas 100% warmte kan vasthouden maar hooguit misschien maar 5%. (was die 100% maar zo,dan zou je gelijk een 100% super isolator hebben. Kon je je huis verwarmen met een theelichtje!)

  Nogmaals: UW bijdrage ‘global warming’ is een laagje CO2 van 80 centimeter lucht. Op een laag van 50 kilometer!
  En dit laagje zou de aarde op kunnen warmen denkt u? Met wel 2 graden Celsius?

  Wat denkt u zelf. Dat dit een investering waard is van 100 miljard dollar per jaar?

  Ik las ook ergens dat er in zijn geheel 3200 miljard, oftwel 3,2 TRILJARD dollar wordt geinvesteerd om 20% te bezuinigen op energie. Om dat laagje van 80 centimeter terug te dringen naar 64 centimeter…. 🙁

  En dat zou dan voorkomen dat de aarde verder opwarmt?
  16 centimeter CO2? Op 50 kilometer atmosfeer?? WTF??

  Echt. Wat denkt u nou zélf! Dit is far beyond élke vorm van dystopie, Orwell, Brave New World of Idiocracy.

  ————————————

  En nog eens een dingetje. Tenenkrullend hoe men elkaar nablaat op dat internet.
  CO2 is een STERK broeikas gas! Yeah Right. N2O is al 310 maal sterker.

  Als CO2 nou eens een mens of machine was van 100 kilo. En hij zou 1/310 de van zijn eigen gewicht kunnen tillen.
  Hoeveel kan hij dan wel niet tillen?

  1/310 * 100 kg = 0,3225 kilogram, is dus 322 gram…

  Zou u een vent van 100 kilo die maar liefst 300 gram kan tillen een ‘sterke man’ noemen?

  Zou u een kraan kopen van 100 Kg die slechts 300 gram kan liften?
  Zou u een kraan kopen van 100.000 Kg (100 ton) die slechts 300 kilo kan tillen? Zou u dat een ‘sterke kraan’ noemen? Of een onverkoopbaar wanproduct?

  Zou u een vrachtboot kopen van 100 ton die slechts 300 kilo aan laadvermogen heeft?
  2 a 3 skutsjes wegen tesamen ongeveer 100 ton… 100 kg per skutsje…
  Je zal maar net een dikke schipper hebben, kun je net 2 turfjes, drie kippen en een pak vla vervoeren.
  Anders zinkt het schip of breekt het in tweeen…

  Je zal maar een auto hebben van 1000 kg die 1/310 de van zijn eigen gewicht in KM’s kan rijden.
  Hoe hard kan je auto maximaal?
  3,22 km per uur….. Zou u dit een auto met een ‘sterke motor’ vinden?

  Je zal maar een koe hebben die 1/310 van zijn eigen gewicht in melk zou geven. Hoeveel liter geeft een koe van 800 kilo dan? Ehm, 2,5 liter melk. Boer binnen week failliet.

  Anders gezegd: ziet u de totale belachelijkheid in van ‘CO2 is een sterk broeikasgas’?
  CO2 is een totale kneus als het gaat om broeigasgas, maar het is een REUS als het gaat om GROEIKASgas!

  Oh ja, en het woord ‘CO2 is giftig’ lees je ook overal. Om de propaganda nog verder op te stoken.
  Niks giftigs an, het heeft dan alleen alle zuurstof verdrongen. Net als water. Dat is ook zwaar ‘giftig’ als je maar lang genoeg onderwater blijft.

  CO2 is een régelgas. Het regelt zelfs UW ademhaling….

  Waarmee ik absoluut niet wil zeggen dat u zich maar het schompes moet stoken, maar er worden om de verkeerde redenen totaal verkeerde conclusies getrokken en derhalve verkeerde beslissingen genomen.
  Die ZO immens veel geld kosten, dat als er straks echt stront aan de knikker is, al het geld op is. Net als in de zorg nu al.

  Wat je dan krijgt is: nep oplossingen die niet werken PLUS een immense economische terugval in alle welvaart. Terug naar de middeleeuwen.
  ( en dat is dan ook precies de bedoeling)

  U kunt dat enorm gaan toejuichen, omdat U het nu misschien nu (nog) goed gaat, en in de veronderstelling dat u op basis van false science ‘goed gedaan heeft’ en uw emotie/angst de overhand heeft, maar uw kinderen zullen u haten.

  Waarom? Omdat u zich heeft in laten pakken en niet de moeite heeft genomen om zélf eens even feiten te checken. U was te lui. Te goedgelovig. Enige wat u deed was eens in de vier jaar een hokje rood te kruisen. En dan ook nog op een partij die mede verantwoordelijk was voor de economische decline. U denkt écht dat je nog steeds dat je in deze tijd van globalisering niks hoeft bij te leren omdat je immers nu eenmaal ooit een diploma hebt behaald. Ooit. Vroeger. Toen échte wetenschap nog zo gewoon was.

  Maar vroeger is nu niet meer.

  Wat denkt u zelf. Of wat is uw gevoel. Gaan uw kinderen het beter krijgen dan u?

  Nou ja, zomaar weer wat een linkje over die zogenaamde 97% concensus.

  http://www.naturalnews.com/052317_climate_change_scientific_consensus_fraudulent_science_survey.html

  Nou ja, zo maar weer eens.

 20. Keu

  17 december 2015 op 09:43

  Wiersma denkt het weer te weten. Nou, mooi niet.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)