Monument als ideologisch statement

Slide1

In 1950 schreef het Londense Institute of Contemporary Art een internationale prijsvraag uit voor een monument voor de onbekende politieke gevangene. De herkomst van de financiële middelen is nooit bekend gemaakt, maar naar alle waarschijnlijkheid stamde het geld en het idee van rechtse kringen in de Verenigde Staten. De onbekende politieke gevangene was bedoeld als tegenhanger  van de onbekende soldaat. Het gedenkteken diende zowel aan de Duitse concentratie- en vernietigingskampen als aan die van de politieke zuiveringen onder Stalin te herinneren. De prijsvraag stond open voor kunstenaars van elke nationaliteit, maar de communistische landen weigerden hun medewerking. De locatie van het gedenkteken werd opengelaten: de enige voorwaarde was dat het een grote stad zou zijn. Een andere voorwaarde was dat het monument abstract zou zijn; moderne kunst zou bij politieke vrijheid, en omgekeerd bij onvrijheid horen.

Op het eerste gezicht schijnt dot inderdaad het geval te zijn. In het Derde Rijk werd abstracte kunst als ‘entartet’ beschouwd en in de Sovjet Unie leek vooral hyperrealistische schilderijen van boerinnen tractoren te worden voortgebracht. Wat de opdrachtgever evenwel bewust over het hoofd zagen was de Russische experimentele kunst van het begin van de jaren twintig die door het regime werd gestimuleerd, omdat ervan werd verwacht dat zij zou bijdragen aan de schepping van de socialistische mens. Bovendien onderhielden ook in het Westen van Europa vele avant-garde kunstenaars nauwe banden met socialistische en anarchistische bewegingen. Uiteraard was niet elke abstracte kunstenaar beïnvloed door het anarchistische gedachtegoed. Deze dwarsverbanden tussen abstracte kunst en revolutionaire politieke ideeën werden door de opdrachtgevers van het monument voor de onbekende politieke gevangene genegeerd, omdat deze niet met hun eigen overtuigingen in overeenstemming te brengen waren. Enigszins gechargeerd gesteld: omdat het politiek opportuun was werd de geschiedenis van de moderne kunst herschreven.

In 1953 werden de inzendingen beoordeeld en werd de Engelsman Reginald Butler tot winnaar van de prijsvraag uitverkoren. Vrijwel onmiddellijk verkondigde de burgemeester van Berlijn, Ernst Reuter, dat het gedenkteken in zijn stad geplaatst zou kunnen worden. Hij wilde het op een heuvel bij de zonegrens plaatsen, als tegenwicht tegen het Treptower Ehremahl, een reusachtig monument, dat in het Oosten van Berlijn aan de overwinning van het Sovjet Leger herinnerde. Zowel de organisatoren als de kunstenaar stemden in. In hun ogen was Berlijn de voormalige hoofdstad van het Derde Rijk en vooruit geschoven post van het Westen, het symbool bij uitstek van de vitaliteit der democratie die tegen de repressie van zowel links als rechts bestand was.

Het monument is nooit gebouwd. In 1955 trok de geldschieter zich onopgehelderde redeneren terug en was het project zo goed als mislukt: in 1960 zou het definitief opgeven worden. Officieel heette het dat het ontwerp van Butler te duur zou zijn, maar naar alle waarschijnlijkheid was de ontspanning tussen Oost en West na de dood van Stalin in 1953 doorslaggevend. Het monument had aan de slachtoffers van de Nazi-kampen en de communistische  terreur als slachtoffers van niet-democratische systemen moeten herinneren. Het idee voor het monument paste zo naadloos in het politieke klimaat van de eerst naoorlogse jaren, waarin de bruine en rode dictaturen voor eeneiige tweelingen aangezien werden. Veel zeggend in dit verband is dat het monument aan de politieke gevangenen gewijd had moeten worden, terwijl het grootste deel der burgerslachtoffers van Nazi-Duitsland geen politieke gevangenen in de eigenlijk zin waren; dit gold veeleer voor de slachtoffers van de communistische terreur.

De veranderingen in de internationale politiek maakten niet alleen de fundamentele gelijkheid van Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie, die het monument had moeten verbeelden, minder geloofwaardig, maar in de ogen van de opdrachtgevers blijkbaar ook de herdenking van de Duitse terreur van de jaren 1943-1945 overbodig. In theorie had de ontspanning tussen Oost en West immers weinig met de herdenking van de slachtoffer van de Duitse concentratie- en vernietigingskampen te maken, maar het tijdstip waarop het project opgegeven werd, toont duidelijk de politieke doelstelling erachter, de herinnering aan de burgerslachtoffers der Nazi-dictatuur werd primair tegen de Sovjet-Unie gebruikt. Een monument is derhalve een historisch argument in een politiek-ideologisch debat.

Uit: Ries Roowaan Herdenken in Duitsland(1999)

40 Reacties »

 1. Aldus H.

  11 oktober 2015 op 00:23

  Farrage weer goed bezig. Ook zo eentje die immuun is voor die gevallen kwikbom.

  Leuk stikje mienskips duiding weer.

  Farage vs. Merkel en Hollande: Duitsland domineert de EU (ondertiteld)

  https://www.youtube.com/watch?v=pTfQses0D1E

  of

 2. Eddy Drost

  11 oktober 2015 op 08:16

  Zeg Keu,

  Heb jij weleens een foto gezien van Wiersma?

 3. NN

  11 oktober 2015 op 11:12

  Aldus H: dank voor de beide filmpjes. Er is niets tegen hun waarheden in te brengen, behalve drogredenen en emoties. Deze menselijke producten zijn echter niet strafbaar en dus geoorloofd.

 4. Keu

  11 oktober 2015 op 12:00

  @Eddy:
  Nee, ik heb geen idee wie het is. Huub heeft hier ooit een foto van een jongeman geplaatst van wie hij dacht dat het W. was, maar dat bleek ‘m achteraf toch niet te zijn. Tenminste, Huub heeft de foto weer verwijderd en dat zal dan zijn omdat het niet de juiste persoon was neem ik dan aan.

  Ik denk wel dat Huub weet wie het is, omdat hij, nadat hij een aantal verwoede pogingen had gedaan om de identiteit van W. te achterhalen, hier plotseling mee stopte, wat hij ongetwijfeld niet gedaan had als zijn nieuwsgierigheid niet op de een of andere manier bevredigd was geweest, maar dat hij deze kennis niet openbaar wil maken. En daar zal hij dan wel weer zijn redenen voor hebben.

  Nu valt er uit de teksten van W. ook nog wel iets op te maken, maar ook dan blijft het bij vermoedens en veronderstellingen. Geenstijl uitgebreid in de gaten houden zou iets op kunnen leveren, maar daar heb ik nog minder zin aan dan de bijdragen van W. hier te lezen.

 5. Eddy Drost

  11 oktober 2015 op 12:28

  Jelle en Jelle, twee handen op één buik.

 6. Huub Mous

  11 oktober 2015 op 13:05

  @ Keu

  Ik weet nog steeds niet wie Wiersma is. Mijn zoon Jurriaan, die nog altijd als webmaster van dit blog fingeert, heeft ooit zijn IP-adres geografisch gelokaliseerd. Toen kwam hij op een adres in de buurt van Dronten terecht. Zo kwam ik op de foto, die ik destijds op dit blog heb gepubliceerd, maar die onjuist beek te zien. Wiersma was het niet. Ook Cees Andriesse is niet Wiersma, zoals Philippus Breuker destijds vermoedde.

  Eddy Drost heb ik ooit een keer gesproken. Dat was vorig jaar in de buurt van de Prinsentuin. Hij zei mij toen, dat hij wist wie Wiersma is. Hij wil dat geheim echter niet openbaren. Zo blijft het raadsel in stand. Het probleem is natuurlijk, dat zodra de identiteit van Wiersma bekend wordt, wij nooit meer een spoor van hem zullen vernemen, zeker niet op dit weblog. Dat zou volgens mij een verarming zijn, ook al weet ik dat jij daar anders over denkt.

 7. Eddy Drost

  11 oktober 2015 op 13:14

  Ik denk dat mijn vorige bericht toch wel duidelijk genoeg is..

 8. Huub Mous

  11 oktober 2015 op 13:18

  @ Eddy Drost

  Mocht je denken dat Jelle Breuker Wiersma zou zijn, dan moet ik je uit de droom helpen. Ik kan dat zien aan het IP-adres. Jelle Breuker is niet Wiersma.

 9. Eddy Drost

  11 oktober 2015 op 13:27

  Hoe dom ben jij nu eigenlijk Huub? Gewoon lezen wat er staat!

 10. Keu

  11 oktober 2015 op 13:40

  O, zit dat zo.

  Maakt mij niet zoveel meer uit Huub, of W. hier wel of niet komt en hoe hij genoemd moet worden.

 11. Huub Mous

  11 oktober 2015 op 13:52

  @Eddy Drost

  ‘Ik denk dat mijn vorige bericht toch wel duidelijk genoeg is..’

 12. Huub Mous

  11 oktober 2015 op 13:56

  @ Keu

  We noemen W. gewoon W. ,hoe hij zichzelf ook noemt of in de toekomst ook gaat noemen.

  Er is nog één optie die nog nooit aan bod is geweest…

  IS EDDY DROST SOMS WIERSMA?

  Eddy Drost weet wie Wiersma is. Tenminste dat zegt hij zelf.
  Maar weet de linkerhand bij hem wat de rechter doet?

 13. Eddy Drost

  11 oktober 2015 op 13:58

  Keu,

  In feite heb je gelijk. Waar maken wij ons druk om, maar als ik in mijn complot 2018 verhaaltje schrijf de draak te steken met twee complotdenkers op dit blog en ik schrijf JW, dan verbaas ik mij er over dat de intellectuelen hier nog niet in de gaten hebben wat Wiersma zijn voornaam is. In mijn verhaaltje onder de naam Barack Obama verwijs ik zelfs expliciet naar dat verhaaltje en vermeld erbij dat het intelligente altijd in het simpele verborgen ligt. Maar nee hoor, men ziet het nog niet…

 14. Huub Mous

  11 oktober 2015 op 14:03

  Welja. Eddy Drost blijft spreken in raadselen. Nog even en hij verspreekt zich….

 15. eddy drost

  11 oktober 2015 op 14:08

  Ik kan het niet meer volgen. Jelle Wiersma. Is dat nu zo moeilijk?

 16. NN

  11 oktober 2015 op 14:09

  Geduld als onderdeel van discipline is de eerste vereiste om achter de identiteit van Aldus H te komen. Maar waarom zou je dit willen? Je eigen banaliteit stellen boven de vrijheid van ieder een pseudoniem te kiezen? Laat het volgende citaat maar eens tot u doordringen: “Mulisch verbleef in januari 1968 in het voormalige Hiltonhotel, na de revolutie omgedoopt tot Havana Libre, waar de guerrillero’s in- en uitliepen. Daar zag Mulisch de nieuwe mens. De nieuwe mens droeg een automatisch geweer”*. Zonder dit citaat had ik veel eerder Mulisch ontmaskerd: te vilein om als zodanig door de naar erkenning smachtende goedmens, de meeloper, te worden herkend.

  * Meindert Fennema in zijn nieuwste boek ‘ GOED FOUT’. Anders dan MF had en heb ik niets met diens communisme, marxisme en Groen Links. En ik verfoei zijn modieuze en luxeuze, dus gratuite, linkse studentverleden. Ook hij was een handophouder. Maar waardering heb ik voor zijn latere pogingen om te trachten tot reëlere standpunten te komen. Ook al blijft hij een niet bij mij passende linkse jongen. Het ‘linkse jongen’ is hier niet ten behoeve van mijzelf populariserend bedoeld, maar om uit te drukken hoe MF wil worden gezien.

 17. Huub Mous

  11 oktober 2015 op 14:19

  & Eddy Drost

  Namen zeggen me niets. Rugmummers wil ik zien.

  Er wonen in Friesland honderden Jelle Wiersma’s. Hier schieten we dus niks mee op. Volgens mij wil je alleen maar interessant doen door de schijn te wekken dat je er meer van af weet. Maar als het puntje bij paaltje komt, hul je jezelf in nevelen.

  Arm kind, ga in de zandbak spelen!

 18. Eddy Drost

  11 oktober 2015 op 14:32

  Ja,ja interessant doen… Jij weet veel Huub, maar je bent gewoon zo stom als een tafel. En de waardeloze klootzak woont in de VS en niet in Nederland. Dag Huub!

 19. Huub Mous

  11 oktober 2015 op 15:06

  ‘En de waardeloze klootzak woont in de VS en niet in Nederland.’

  Ah! We zijn toch al met al een stukje wijzer geworden. Wiersma woont in de VS. Nooit eerder aan gedacht. Dat zou in ieder geval verklaren dat zijn reacties als altijd ’s nachts geplaatst worden. Nu is de volgende vraag natuurlijk: Hoe weet Eddy Drost dit? Probeert hij weer interessant te doen, of weet hij werkelijk wie Wiersma is?

  Er vanuit gaande dat hij gelijk heeft en Wiersma inderdaad in de VS woont, dan neem ik aan dat hij Wiersma nog kent uit de tijd dat hij in Friesland woonde. Zijn Eddy Drost en Wiersma voormalige klasgenoten? Hebben ze het ooit me elkaar aan de stok gehad? Ooit samen LSD geslikt? Samen in groepstherapie gezeten? Afijn, er blijven nog tal van vragen open.

  Eddy Drost raakt wat geïrriteerd. Dat kan twee dingen betekenen.
  1) Hij heeft al teveel losgelaten en slaat zich zelf voor de kop.
  2) Hij wil nog meer loslaten, maar weet dat hij daarmee iets stoms doet.

  Ik heb sterk de indruk dat Eddy Drost aan Wiersma beloofd heeft zijn mond te houden over diens identiteit. Maar Eddy Drost voelt zich natuurlijk wel steeds belangrijker worden. Hij alleen immers weet wie Wiersma is en die unieke positie wil hij zolang mogelijk behouden. Maar dan moet iedereen het natuurlijk wel weten dat hij alleen het weet. Behalve Wiersma zelf dan natuurlijk.

  Ik ben bang dat we voorlopig niets meer van Eddy Drost horen. Van Wiersma ook niet trouwens

 20. Eddy Drost

  11 oktober 2015 op 15:23

  Nee Huub, je slaat de plank volledig mis. Ik heb Wiersma nog nooit ontmoet of zelfs maar mee gesproken. En ik voel mij helemaal niet belangrijk, maar de walgelijke Hanunkel gaat maar door met zijn anonieme negatieve stemmingmakerij. Waardeloze lafbek. Vandaar dat dan nu maar eens zijn volledige naam genoemd moet worden. Ga eens bij jezelf te rade Huub. Keer op keer wordt door hem geschreven dat kanker allang valt te genezen. Een faliekante leugen. Denkt u eens aan de kankerpatiënten die dit steeds weer lezen. Heeft u nu net als Jelle Wiersma geen enkel inlevingsvermogen? Als ik hier 10 punten publiceer die dat kankercomplot keihard onderuit halen, komt Wiersma met helemaal niets. Maar inderdaad het is beter dat u en ik definitief afscheid van elkaar nemen. Dag Huub!

 21. josse

  11 oktober 2015 op 15:45

  @Eddy/NN
  Jelle Feenstra is de hoofdpersoon in de 1e roman van Meindert Fennema, die eerder door NN wordt genoemd, en de naam Jelle door Eddy.

  De roman ‘Het slachthuis’ (2013, Prometheus) is een soort autofictie over en door Fennema, die in 1946 in Leeuwarden is geboren.

  In ‘Het slachthuis’ spreken de gezinsleden Fries, ze wonen in het Gooi. Het liedje Ramona van De Blue Diamonds (buren van Jelle) speelt een hoofdrol; de zuster van de muziekmakende broers, Saskia, is een vriendin van Jelle.

  Meindert Fennema schreef de biografie over Geert Wilders, Tovenaarsleerling. Persoonlijk heb ik in Fennema nooit een linkse professor gezien, wel een opportunistische communist. Of hij Jelle Wiersma is betwijfel ik – de stijl van ‘Het slachthuis’ is niet dezelfde als die van Wiersma.

 22. Huub Mous

  11 oktober 2015 op 15:59

  @ Eddy Drost

  Wiersma heeft wonderlijke ideeën over de medische wetenschap. Ik kan niet beoordelen of hij totale onzin uitslaat of dat er hier en daar toch waardevolle elementen in zitten. Eerlijk gezegd vond ik zijn beschouwingen over L-water ( Lourdeswater) best wel interessant. Het probleem is alleen: want zijn de bronnen van Wiersma? Ik bedoel niet zijn Lourdes-bronnen, maar zijn wetenschappelijke bronnen. Wiersma wekt de indruk meer tijd door te brengen met Googelen en het kijken naar YouTube-filmpjes dan het lezen van boeken of het bezoeken van een bibliotheek. Bovendien heeft hij een licht paranoïde inslag. Hij is erg gevoelig voor complottheorieën. Ik denk dat dit te naweeën zijn van de veelvuldig gebruik van drugs, waarschijnlijk LSD.

  Wiersma is niet dom, integendeel. Hij is bovengemiddeld intelligent. Maar hij is zeker niet briljant of geniaal, wat hij wellicht wèl van zich zelf denkt. Dat laatste is een symptoom van van lichte grootheidswaan. Ook dit kan duiden op een post-drugs-syndroom. Ik heb meerdere kunstenaars gekend die behept waren met een dergelijk syndroom. Het uit zich doorgaans in een ontremde denkactiviteit, een licht manisch gedragspatroon en een ogenschijnlijk hoge mate van originaliteit die bij nader inzien meestal is terug te vormen op een gekrenkt narcisme dat nog dateert uit de vroegste jeugdjaren. Wiersma lijkt mij – eerlijk gezegd- niet helemaal geestelijk gezond, hoewel hij zeker geen psychiatrisch patiënt is. Op een of andere manier trek ik altijd dit soort mensen aan. Wellicht omdat er bij mijzelf ook een steekje los zit.
  Hoe dan ook, iedereen is welkom op dit weblog, vooral gekken en dwazen die ons blijven verbazen. (Als er maar Gods zegen op rust).

 23. Eddy Drost

  11 oktober 2015 op 16:17

  @Huub,

  Mij hoort u niet zeggen dat Wiersma niet intelligent is. Zeker niet, maar de stelligheid waarmee sommige zaken door hem voorgesteld en uitgelegd worden is nooit op wat voor bewijs dan ook maar gestoeld. En het heeft er niets mee te maken dat ik in God geloof, ik ga nooit naar de kerk en bid niet. Alleen heb ik op een bepaald moment in mijn leven het woord God vervangen door het woord Leven. En het is juist deze gedachte waar Wiersma keer op keer een aanslag op pleegt. Ook kankerpatiënten willen graag blijven leven en ook mensen in nood die door Wiersma respectloos ” dobbernegers” worden genoemd willen graag blijven leven. De komende week worden er 600 vluchtelingen in Leeuwarden opgevangen. En Wiersma heeft het maar over hun intenties, vingers en hoofden afhakken. Denkt Wiersma nu echt dat deze mensen straks bij de bushalte naar Stiens staan?

  @Josse,

  Míjn excuses, maar het gaat volledig langs mij heen. Ik begrijp niet waar u het over heeft.

 24. josse

  11 oktober 2015 op 16:32

  @Eddy
  Je had het toch over Jelle (Wiersma)? – nou, ik plaats die Jelle in een kader. C’est tout!

 25. NN

  11 oktober 2015 op 16:49

  Door het schrijven van de naam Harry Mulisch (was het eigenlijk niet gewoon Harm?) heb ik mijzelf achteraf gezien een middel gegeven om dit vervolgstuk te schrijven.
  Mulisch werd zowel bewonderd als de gek aangestoken om zijn opzichtige kleding. Mijn herinnering zegt dat vooral als grijze muizen geklede lieden het woord dandy gebruikten. Hij zou zijn kleding uitsluitend in de (dure?) Amsterdamse PC. Hoofstraat kopen. Zijn motief ken ik niet, de paar keer dat ik op tv. getuige was van zijn bevraging hierover heeft hij zich in slimme nevelen gehuld. Zelf koop ik ook regelmatig kleding in de PC.Hooftstraat en mijn motieven ken ik wel. Het zijn drie nevengeschikte. 1. via de internationale merken ga ik op reis, de hele wereld over: ook als ik alleen maar kijk, voel en pas. Zoals je via de etiketten op wijnflessen, in mijn geval, op de interessantste plaatsen in Frankrijk belandt; 2. in tegenstelling tot Jort Kelders opmerkingen en suggesties in ‘Hoe heurt het eigenlijk?’ is kleding in de PC Hoofstraat niet echt duur, (Amsterdam is in feite ook op dit gebied een provinciestad), maar meestal wel van uitstekende en mooie kwaliteit. Belangrijk is ook dat deze kleding vaak meteen goed past en niet behoeft te worden vermaakt. 3. Met verzorgde kleding druk je respect voor de ander uit, waamee ook gezegd is dat ik slecht geklede mensen niet altijd meteen serieus neem. Geen respect voor jezelf, geen respect voor de ander.

  De schrijver Stan de Jong laat in zijn bepaald lezenswaardig boek (2014) ‘Mr. Hiddema – strafpleiter, dandy, dwarsligger’ Theo Hiddema hierover uitvoerig aan het woord. “Mijn zogenaamde dandyisme komt, in de kern, toch ook voort uit het feit dat ik als liberale eenling in een milieu van calvinistische krachten mijn weg zocht. En als jongen las ik op te jonge leeftijd te moeilijke boeken. De naturalisten. Van Oudhoorn. Tobias en de Dood”. Met calvinistische krachten doelt Hiddema waarschijnlijk op de plattelandsbevolking in het Noorden van Friesland en niet op zijn ouders. Volgens hem was zijn moeder een ontwikkelde en cultureel ingestelde vrouw, zijn vader een vrijzinnige, doortastende en alleszins rechtvaardige hereboer.
  “Niet alleen verfraai ik mijzelf, maar ook mijn directe omgeving. [ ] Mijn entourage heeft een uitstralende uitwerking. Ik voel me dan een verrijkt mens, vervuld van de schoonheid der dingen ben ik dan aan het genieten en dat brengt mij in de juiste stemming om bijvoorbeeld een pleidooi te schrijven. Esthetisch welbehagen zet aan tot extra bezieling. Bij het schrijven van een pleidooi even een blik op een fraai schilderij of een statig voorbijdrijvende zwaan in de gracht, ja, dan kan het zomaar geburen dat de cadans van de woorden mee gaat dansen op de maat van de zo extra opgedane bezieling”.
  Alleen al om zijn striemende openheid en eerlijkheid, zeker ook naar zichzelf, is het genoegen Hiddema’s levensweg te volgen. Van zijn eenzame, onbegrepen jeugd met een veroordeelde NSB-vader, te trots om te buigen, zijn juridische overwinningen en nederlagen tot de echt dure kledingzaak: Maison Degand in Brussel.”In Het Gooi heb je niks, dat is eenheidsworst. Harry Mulisch? Nee, die vond ik te Ollie B. Bommel-achtig, dat was wat al te woest gecombineerd, een beetje een wilde bras”.
  De elleboogman tegenover de recht-door-zeeër: ik heb nooit een karakterkeuze hoeven te maken.

 26. Hamoud

  11 oktober 2015 op 20:00

  Over Wiersma gesproken!!

  Ik zelf vind die man bijzonder en zeker sinds ik de volgende (deel) reactie van hem gelezen heb!. Probeer maar (nog) eens te lezen, liefdevol MENS is Wiersma!!

  ‘Huub man. Haal die kop van je nou eens uit die boeken en ga eens wat DOEN. Oftewel: stap eens uit die virtuele wereld die religie heet en ga nou eens echt ZIEN. Ga in de tuin zitten en KIJK eens naar wat je ziet. Of zie eens naar waar je kijkt.

  Geen boek, puur natuur. En kijk GOED. In detail. Zelfs een schutting of stenen muur, maakt niet uit: ook natuur, hoewel iets minder puur.
  Je moet helemaal niet zoeken naar God als moraalridder, je kunt eens beginnen met kijken naar zijn resultaat: de natuur.

  Het is niet belangrijk wie God is, kijk eerst nou maar eens naar zijn kunstwerken. Ga maar uit van het goede, want anders was er geen eens leven en bestond jij ook niet.

  Ik vind het doodzonde van de rekenkracht van je brein, want dat heb je wel. ‘

  20 aug 2015, Godzoekers & goddelozen in boeken

 27. Eddy Drost

  11 oktober 2015 op 20:25

  Hamoud,

  “Ga maar uit van het goede”. Jaja, Wiersma gaat uit van het goede..Wij zijn hier allemaal knettergek, Wiersma weet precies hoe het allemaal zit. Wetenschappers die hun hele werk in het teken zetten om een middel tegen kanker te vinden, vluchtelingen uit oorlogsgeweld, die met gevaar voor eigen leven in gammele bootjes stappen, zes miljoen joden die door de Duitsers zijn vermoord, Amerikanen die door Wiersma beschuldigd worden van het opzetten van IS waarvan barbaren hun eigen Amerikaanse landgenoten laten onthoofden, zijn allemaal overtuigd van het goede dat Wiersma hier dagelijks predikt.

  Sterker, wie aan Wiersma twijfelt, mag van Wiersma niet mee op de Ark van Wiersma. Ik wens u en Wiersma veel plezier tijdens uw tocht.

 28. Keu

  11 oktober 2015 op 21:26

  Ik denk niet dat Hamoud serieus is Eddy. Anders had hij wel een ander voorbeeld gekozen. Een anekdote uit het echte leven wellicht, waarin W. daadwerkelijk een liefdevol mens blijkt te zijn, want dit voorbeeld bewijst het tegendeel.

 29. Eddy Drost

  11 oktober 2015 op 22:00

  Keu,

  Wiersma heeft ook heel leuke bijdragen. Ik zal de laatste zijn die dat ontkend. Helaas wordt zijn naam geassocieerd met vuilspuiterij. Het is natuurlijk niet onmogelijk dat Wiersma niet alleen door Huub wordt gewaardeerd, maar ook door veel anderen. Hamoud neemt het in ieder geval voor hem op. Ik kan dat wel waarderen. We hebben allemaal onze eigen gedachten over de samenleving. Niets op tegen, maar het constant onterecht in de zeik zetten van hele volksstammen gaat in mijn ogen te ver. Hoeveel mensen uit de Friese samenleving die op de echte stoelen zitten reageren hier nu eigenlijk? Nooit iemand. Slingeren wij hier een molotovcocktail op de politiek, ch2018 of de media, dan komt er geen enkele reactie. Nou ja, Hein de Haan dan een keer, maar na een paar kwinkslagen zakte de arme man in een paar uur naar een onverkiesbare plaats voor de volgende raadsverkiezingen en moeten Henk en Jannewietske de schijn van een gelukkige relatie nog een paar jaar ophouden. Tel uit je winst..Maar voor de rest zitten ze te schateren van de lach als wij de aanval openen. Hoe serieus neemt men dit blog? Wat denk jij?

 30. Huub Mous

  11 oktober 2015 op 22:09

  @ Eddy Drost

  Ik ben dit blog niet begonnen om serieus te worden genomen. Sterker nog, als je in Friesland serieus wordt genomen, dan heb je een probleem.

 31. Eddy Drost

  11 oktober 2015 op 22:25

  @ Huub Mous,

  Dus al die wetenschappelijke beschouwingen van u moeten wij met een korrel zout nemen?

 32. Keu

  11 oktober 2015 op 22:36

  Ik weet niet of Huub W. nou toelaat omdat hij zijn reacties zo waardeert. Volgens mij heeft ook Huub de laatste maanden al niet meer gereageerd op W.’s ramblings (klopt toch Huub?).

  Serieus, nee. Ik denk dat dat sinds de Zaailand-stukken niet meer het geval is. Die zijn toch een tikkie in het nadeel van dit blog uitgevallen (klopt toch Huub?).

  Tuurlijk is het mooi dat Hamoud zulke liefdevolle dingen zegt, het siert Hamoud. Maar ja, Hamoud kan ook net zo makkelijk een pseudoniem van W. zijn.

  Wellicht kun jij (Huub) daar iets meer over vertellen. Details zijn wat mij betreft niet nodig.

 33. Huub Mous

  11 oktober 2015 op 22:54

  @ Edyy Drost

  Een pond zout graag.

  @ Keu

  Hamoud is geen W.

  Wat W. zelf betreft, ik zie hem als een soort schoothond. Af en toe springt hij erop en dan weer eraf. Eerlijk gezegd lees ik zijn stukken zelden.

 34. up and down lines

  11 oktober 2015 op 22:59

  https://youtu.be/UZ3ridHH5_o

 35. Keu

  11 oktober 2015 op 23:10

  Nou, mooie boel hier.

 36. Eddy Drost

  11 oktober 2015 op 23:11

  Ik ga morgen eerst een zandbak halen. Er zal altijd wel iets in mij een kind blijven. Dat ga ik niet ontkennen. Ik schaam mij er ook niet voor. Huub mag mij gerust een kind noemen. Ik zou mij pas schamen als ik een blog had waar ik derden anoniem de gelegenheid geef om anderen op een onterechte, zelfs schandalige, mensonterende wijze te schofferen. Ik blijf Huub’s teksten voor het slapen gaan lezen, maar kijk er daarna niet meer naar. Dat is vragen om ergernis.

  Keu, wij gaan dat liedje opnemen en alles op alles zetten om er een groot succes van te maken. Heb je al een idee over een clip?

 37. Keu

  11 oktober 2015 op 23:20

  Eddy, dat lied opnemen lijkt me heel leuk.

  Wat de clip betreft, het zal om een vluchtwagen moeten draaien aangezien dat het onderwerp van het lied is. Ik ga ervan uit dat als ik zing, ik ook in de clip moet verschijnen. Ik denk echter niet dat ik de chauffeur zou moeten spelen met mijn ouwe kop, maar misschien een soort commentator op de achterbank.

  Maar laten we het eerst maar opnemen, ik ken de tekst (nog niet uit mijn hoofd), maar niet de muziek. Dat moet wel lijkt me.

 38. Keu

  11 oktober 2015 op 23:28

  Met schoothondje bedoel je zeker zo’n agressieve verwende keffer die de baas is over zijn baasje. Een klus voor Cesar.

  O, Cesar is overleden lees ik net.
  Nee, toch niet. Een hoax blijkbaar.

 39. Eddy Drost

  11 oktober 2015 op 23:59

  We gaan eerst een simpele demo opnemen en dan verder kijken. Ja, een vluchtauto, maar een wilde achtervolging in beeld brengen gaat niet lukken. Zeker hier in Nederland niet. Als men in het buitenland dan naar de clip kijkt komt het wel heel amateuristisch over. Geen gezicht, die Nederlandse politiewagens. Waar ikzelf een beetje aan zit te denken is een roze Cadillac Cabriolet als vluchtauto op het Oldehoofsterkerkhof en daar achter iets hoger een Amerikaanse politieauto. Dat lukt wel. Jij wel achter het stuur. Bij zo’n clip hoef je natuurlijk niet life te zingen. Bad boy Eddy en nog iemand achterin. Komt altijd goed.

 40. Wiersma

  13 oktober 2015 op 02:49

  Nog even stikje Wiersma Weder Opstanding, (WWO) maar hoop dat ie strax echt in vrede kan rusten.

  Wiersma is zowiezo niet alleen. Wiersma is a legion. Weliswaar mini legion, je zou het ook een mini-mienskip kunnen noemen. Of mini-Borg. Niet alles wat Wiersma verkondigd(e) is per definitie zijn eigen mening. Maar wel een mening die op wetenschap en kennis en of ervaringsdeskundigen is gebaseerd. Wiersma beschikt over goede informanten uit het veld. Plus nog wat dingen die ik hier niet ga benoemen, maar noem het maar machines from the future.

  Mede daarom wist de groep Wiersma begin 2015 al dat o.a het woord ‘disruptive’ grote invloed zou hebben in 2015.

  Het woord ‘dirty’ zal overigens grote invloed hebben op/vanaf het jaar 2016 of eerder. Maar dat terzijde.

  @Hamoud: bedankt voor je steun. Ook al begrijp ik je (nog) niet helemaal, er gaat positieve energie van je uit. Plus kennis die ik ook niet altijd helemaal begrijp, dat heeft tijd nodig. Maar hoe dan ook: hou dat vast, dan doe ik dat ook 🙂

  @ Eddy en Keu: ik heb ernstig het idee dat de huidige ontwikkelingen een beetje langs jullie heengaan/ te snel gaan. De reden ervoor is dat jullie naar mijn mening de ware predators/enemies niet herkennen. Niet alles is liefde of liev of knuffelbaar. Nog afgezien van slecht lezen en interpreteren.
  Maar IK ben niet de enemy.

  Dat zien jullie anders. Het heeft ook echt geen zin om die zienswijze te veranderen. Kost veel te veel resources en tijd, evolutionair gezien niet slim dus. Jullie reacties kosten mij geen enkele energie, mijn reacties jullie wel. Als je het evolutionair bekijkt doen jullie dus iets niet goed. Je laat je lijden/leiden.
  Het kost tijd om dat proces om te draaien.

  Maar paar hints en tips: er zijn weet ik hoeveel ‘groepen’ islamieten, christenen, jews etc. En die zijn absoluut niet allemaal hetzelfde. Leer differentieren zou ik zeggen. Wat ik al veel vaker zei: een Pool is geen Italiaan, een Spanjaard geen Duitser, een Belg geen Griek ook al zijn ze allemaal ‘Europeaan’.

  Een van de dingen die je dus kunt doen om je niet door negatieve energie te laten (af)leiden maar om zelf postitieve energie te genereren. Daar zijn jullie nou mee bezig: maak er wat van.

  Alleen had ik gehoopt dat je niet met een fantasie nummer zouden aankomen, met roze vluchtauto’s op Oldehoofster kerkhof, maar met een nummer plus tekst over de situatie van vluchtelingen zélf. Dus meer realisme, het werkelijke nu, dan surrealisme. Maar goed: doe jullie ding. Ik hoop dat het lukt, en dat meen ik echt.

  @ Huub: ik waardeer je vrijheid van meningsuiting maar zo af en toe ben je wel een beetje hypocriet hoor… Pfff…
  En yep. De (voormalige) Wiersma Borg die kiest NIET voor de makkelijkste weg nee. Iets met zachte heelmeesters en zo.
  Ik zelf zou zeggen: wees blij met dit tegengeluid. De wereld (ver)stikt momenteel al in politieke correctheid, met ALLE verdeeldheid vandien.
  En Wiersma kijkt -tegen alle politieke correctheid – of cultural Marxisme – niet weg. Zoals een kip niet wegkijkt als er een vos aankomt, zoals een voorntje die niet wegkijkt als er een snoek aankomt. ‘Maar we zijn toch allemaal vissen’?
  Yeah right. Maar de een vreet de ander wél op.

  Maar alles bij elkaar opgeteld?
  Er is geen redden meer an. Aan de ene kant heb heb je de (niet als zodanig herkenbare) predators, aan de andere kant de in total state of denial verkerende media, politiek, en helaas een groot deel van de bevolking.

  Gaat er een oplossing komen denkt u?

  Maar ach joh, het is allemaal maar een mening.

  Ach, zo maar even een dingetje, sign of the times.

  http://langleveeuropa.nl/2015/10/nederland-onteigenen-aan-haar-inwoners-zo-doe-je-dat/

  Het gaat iedereen goed.

  Groet.

  PS: Ook leuk. Stikje mienskips duiding weer.

  Nigel Farage interview by Peter Vlemmix – Bureaucrats & Referenda

  https://www.youtube.com/watch?v=7PSFUJPtClk

  of

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)