God is dood. Leve de Romantiek !

wwUntitled

‘Ieder mens kan zijn jongste dag door zedelijk leven zelf oproepen. Onder ons duurt het duizendjarig Rijk bestendig. De besten onder ons, die reeds bij hun leven de geestenwereld bereikten – sterven slechts schijnbaar; zij laten zich slechts schijnbaar sterven – zo verschijnen ook de goede geesten, die van hun zijde tot gemeenschap met de stoffelijke wereld kwamen – niet om ons niet te storen. Wie hier niet tot volmaking komt, bereikt die misschien ginds – of moet opnieuw een aardse loopbaan beginnen. Zou er ook ginds een dood kunnen zijn, welks resultaat (dan weer) een aardse geboorte zou wezen?’

Novalis (1772-1801)

Populaire muziek is de voortzetting van de Romantiek met populistische middelen. De teksten van Duitse schlagers bestaan doorgaans uit een aaneenschakeling van romantische clichés die ooit in de werken van grote dichters tot de hoge cultuur hebben behoord. Populaire muziek is in die zin ‘gezonken cultuurgoed’, of beter gezegd: ‘gekelderde Romantiek’. Toch heeft juist deze muziek het wonderlijke vermogen om onbestemde gevoelens op te roepen die een sluimerend bestaan kunnen leiden bij het grote publiek. Zo wordt beweerd dat de Berlijnse Muur in 1989 niet zo snel gevallen was als heel Duitsland niet in de ban was geweest van een eenvoudig liedje dat wekenlang op de radio te horen was.

Stimmen im Wind van Juliane Werding bracht aan beide zijden van de muur een stroom van emoties op gang die een uitweg zocht in de actualiteit: ‘Sei nicht traurich Susann, es fängt alles erst an!’ Mooier nog was die ene, raadselachtige zin die in dit liedje zomaar voorbij komt: ‘Menschen die sich lieben sterben nie.’ Dat is een bijna religieuze gedachte die is terug te vinden in de vroege Romantiek uit ‘het land van denkers en dichters’. Het land van Goethe en Schiller, en niet te vergeten… het land van Novalis. Novalis was een pseudoniem, een woord dat niet voort niets ‘nieuw land’ betekent. Novalis ging buitengaats, op zoek naar nieuw land dat was aangeslibd nadat de goden waren verdwenen. God is dood. Leve de Romantiek !

Als de hemel het laat afweten, zoek je het heil in de grond, de bodem, de aarde, de geschiedenis…. Het meest gewone wordt dan opeens de schemerig van het sublieme. De Duitse Romantiek is de voedingsbodem geweest van de hedendaagse massacultuur. Deze Duitse Romantiek fungeert nog altijd als hofleverancier voor de populaire muziek in het algemeen en de Duitse schlager in het bijzonder. De Duitse Romantiek heeft de liefde verabsoluteerd, zodanig dat de poëtische bewoordingen van deze romantische dichters uiteindelijk een lege huls konden worden, een pasmunt voor popteksten, een afgekookt cliché. In de zoveelste variant wordt poëzie iets pijnlijks. Poëzie wordt dan troosteloze banaliteit.

‘Love, love, love…. There’s nothing you can do that can’t be done.
Nothing you can sing that can’t be sung,’

Dat zongen de Beatles in 1967. Het is feel-good-poëzie, instant-romantiek die universeel toepasbaar is, terwijl het helemaal niets, maar dan ook niets te zeggen heeft. En dat terwijl het oorspronkelijk toch zo goed was bedoeld. Romantiek was sentiment dat nog niet als sentimenteel werd ervaren. Het was puur gevoel, maar gevoelens kunnen niet ‘echt puur’ zijn want alles is reproduceerbaar en daarmee in potentie onecht. Novalis schreef:

‘Wat men liefheeft vindt men overal, en ziet overal gelijkenissen. Hoe groter de liefde, des te wijder en rijker is deze wereld van gelijkenissen. Mijn geliefde is de abbreviatuur van het Universum, het Universum de elongatuur van mijn geliefde.’

Novalis was een popmuzikant avant la lettre. Hij meende zijn eigen gevoel te kunnen ervaren als het meest authentieke dat men zich denken kan, terwijl hij ondertussen de deuren wagenwijd opzette voor een tsunami van romantische clichés. Dat is precies de tragiek van de Romantiek. Het meest echte is helemaal niet echt, al was het maar omdat men in de veronderstelling verkeert dat ‘het echte’ inderdaad als ‘echt’ te ervaren is.

De Romantiek, die de oprechtheid hoog in het vaandel heeft gehesen, werd uiteindelijk het voorportaal van de ironie. Dat wil zeggen: Romantiek is het niet menen wat je in alle eerlijkheid meent te bedoelen. Novalis heeft zichzelf een rad voor de ogen gedraaid, maar we geloven hem nog altijd graag. Zijn woorden kunnen ook nu nog grenzen laten vervagen en zelfs muren doen omvallen. Op zijn minst in Duitsland….. Menschen die sich lieben sterben nie…

15 Reacties »

 1. jeugdherinnering

  6 oktober 2015 op 00:42

  ….so sorry…
  https://youtu.be/n3tdLu5gyxE

 2. Aldus H.

  6 oktober 2015 op 02:22

  Huub. Ik ga nog even door met mijn informatie voorziening van het ‘nu’.

  Inmiddels doet – tot mijn stomme verbazing- de main stream media redelijk hun werk, maar er zijn nog een paar dingetjes.

  Wat dus NIET in de msm komt.

  Immers. Een x aantal vragen zijn en blijven nog steeds onbeantwoord:

  -Waarom ineens nu een tsunami van asielzoekers?
  – zijn het wel allemaal vluchtelingen?
  – is een vluchteling hetzelfde als een asielzoeker?
  – waarom heeft het merendeel wel een (universitair) diploma bij zich maar geen paspoort?
  – gaat die multiculturele maatschappij lukken?
  – wat voor impact heeft dit op mienskip anno 2018?
  – wie maakt al die wetten mogelijk van vrij transit?

  En wat ook niet in het nieuws komt is: de stroom vluchtelingen nu zaten al in kampen in Turkije. Ze WAREN dus al save. (!!!)
  Ze vluchten dus voor iets heel anders… of misschien vluchten ze niet eens meer voor gevaar: ze komen op de honing af. Lees: welvaart, gratis geld.

  Maar voornamelijk: wie zit er achter deze tsunami?
  Want toeval? Welnee. U bent al in oorlog, alleen weet u dat nog niet. Niet voor niks wil ik nieuw land.
  Iets van twee honden vechten om een been en derde.. afijn.

  Ik ga weer eens wat heel raars zeggen. Stront, komt u maar over mij heen.

  Als BV Frl nou slim is, en zich NIET laat leiden door emoties, de media en de zieligheids industrie, en vooruit durft te rekenen, en het geopolitieke spel snapt, dan zou ik zo weinig mogelijk *asiel*zoekers opnemen.

  Kijk. Er is verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker.
  Een vluchteling is iemand die vlucht. Tijdelijk dus. Opnemen. Alle liefde.
  Maar een asielzoeker? Zonder paspoort? Wie zegt niet dat dit een gelukszoeker is die MISbruik maakt van de Syrische kwestie?
  Een MISbruiker dus.

  Wil BV Frl misbruikers opnemen? Asiel verlenen? Wat vindt u zelf? En vergeet hoogopgeleid. En vergeet integratie als moslim.

  U haalt het paard van Troje 2.0 binnen. Maar ja, GoedVolk he?
  Zo naief als de neten, zoiets als de Inca’s destijds maar dan anders.
  Tuberculose, kom der maar in. Want daar testen we even niet op.

  Als BV Frl slim is, dan rekent ze even wat jaartjes vooruit. Dan wordt Frl save haven voor gevluchte NL ers.

  Dus op een bizarre manier kan Frl de rijkste provincie van NL worden. Van grachtengordel naar Koudum, Akkrum of Appelscha.

  Rijke oudjes willen helemaal geen integratie: die willen rust en veiligheid en stabiliteit. Dit alles valt nu weg in de grote steden. Maar ook niet te ver weg van de (klein)kinderen. Oplossing?

  Juustem.

  Trap in godsnaam niet in de val van de zieligheids industrie.
  Een échte vluchteling opnemen? Ja hoor, Yes. Helemaal voor.

  Maar die 80% die dat niet zijn? Nee.
  Daar haalt u trojaanse paarden mee naar binnen.

  Kijk. 15 jaar geleden. Nota bene uw kwaliteitskrant.
  Nrc.
  Het multiculturele drama.

  “Zo energiek als Nederland `de sociale kwestie’ van weleer te lijf ging, zo gelaten wordt nu gereageerd op het achterblijven van hele generaties allochtonen en op de vorming van een etnische onderklasse. Waarom denken we het ons te kunnen veroorloven generaties immigranten te zien mislukken en een verondersteld reservoir aan talent onbenut te laten? En waaraan ontlenen we het vertrouwen dat alles wel op zijn pootjes terecht zal komen? De maatschappelijke vrede wordt ernstig bedreigd, meent Paul Scheffer.”

  http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Multicultureel/scheffer.html

  (en eigenlijk zocht ik wat anders maar kon even niet vinden dus deze maar)
  En had u deze al gelezen?
  Gewoon ook weer msn hoor.

  http://nieuws.tpo.nl/2015/10/05/geheime-documenten-gelekt-naar-bild-duitse-regering-gaat-uit-van-15-miljoen-vluchtelingen/

  Maar goed. Het ware probleem is natuurlijk het BEDRIJF Amerika, en dat komt al helemaal niet aan de orde.
  Kwestie van terugrekenen, maar ja joh, dat lukt niemand meer, totaal gekaapt door emotie en andere chaos. Wordt vervolgd.

  Niks geen romantieks aan trouwens.
  En wat heb je aan geschiedenis als je er niks mee doet?

 3. Eddy Drost

  6 oktober 2015 op 08:57

  Schaam je Huub.

 4. stimmen

  6 oktober 2015 op 09:12

  im _ in _

 5. Hamoud

  6 oktober 2015 op 19:18

  Wiersma!

  ‘Ik doe mijn best om meer te weten te komen van laten we zeggen het midden oosten. (hierna M-O) Ik ben zelf geen historicus en opgegroeid in het westen en daar leerden we weinig over het leven, cultuur en religie in die regio’. 2 oktober

  Waarom krijg je bijna geen werkelijk, nuttig echt informatie over het zo geheten midden oosten(WEST ASIË!!)? Ik laat het aan Truthout over om je kort en bondig antwoord te geven. 13 oktober 2013 een interview betiteld, Syria and our educational system:

  FALCONE(intervewer): I have noticed a lot of teachers using an article from The Washington Post that has gone viral: “9 Questions About Syria You Were Too Embarrassed to Ask” by Max Fisher. The author admits the piece has a limited scope of information. Do Westerners get a cheapened version of Near East affairs in our educational system? Richard Falk

  Richard FALK: I think it is less the limited amount of information than the filters that information about the Middle East must pass through before being fairly addressed in the mainstream media. In more intellectual and geopolitical terms, the perceptions of the region are distorted by a combination of Orientalism AND THE PRIORITIES OF THE STATE OF ISRAEL!!

  (R. Falk is an American professor emeritus of international law at Princeton University.)

  En verder wie zijn deze DEKUNDIGEN daarover eigenlijk?!Lawrence Davidson, a history professor at West Chester University in Pennsylvania:

  DAVIDSON: … Most of the time, teachers who talk about the Middle East do not know the history, culture or present context of the problems they are discussing. So they go to the media, which quote government or academic “experts” (who often are no such thing) or journalists who, by virtue of working for the media, are supposed to know what they are talking about. In the end they know little or nothing beyond a standard line that reflects the perceptions of the US government and its special-interest supporters. That is what the students get. Indeed, that is what we all get”.

  nog een DOOD gezellig stukje maar wel in algemenere kader:

  ‘Ik weet nog dat ik op school leerde over Egyptenaren, Grieken en Romeinen. Het jaar daarna worden terloops de ‘duister’ midden eeuwen genoemd en toen zaten we opeens midden in de Renaissance. Het was alsof we vanaf de val van het Romeinse rijk direct naar het ontstaan van het Renaissance bijna een millennium later gingen en dat daar niets tussen zat. Er blijkt in die tijd echter wel veel gebeurd te zijn en in deze periode verschoof het centrum van geleerdheid oostwaarts naar Bagdad.’ Micheal Willers ALGEBRA p82

 6. Aldus H.

  6 oktober 2015 op 21:21

  Nog maar even een paar belangrijke stikjes mienskips duiding dan maar.

  De media hebben het nagenoeg alleen maar over het GEVOLG van het hele vluchtelingen probleem, maar niet over de OORZAAK.

  (hetzelfde model als bij de medische industrie. En gek genoeg: het tegenovergestelde van de NL waterbouw. Wateroverlast? Bouw dijken. )

  Mijn mening is dat als je de oorzaak weghaalt, het probleem dan ook is opgelost: vechtende en vluchtende mensen en chaos overal.

  In deel 1 laten we even John Perkins aan het woord: confessions of an economic hitman. Hij werkte jaren voor het BEDRIJF Amerika totdat hij spijt kreeg. En we hebben het hier over een insider.
  Leuke animatie:

  http://www.youtube.com/watch?v=m-dsiufhMu0

  En nog een aardig interview waarin hij het e.e.a. uit de doeken doet HOE dat ‘bedrijf’ werkt.

  Hitman: Kill the Death Economy! | Interview with John Perkins

 7. Aldus H.

  6 oktober 2015 op 21:29

  En CNN verspreekt zich: who funded ISIS? Juustem: De americano’s zelf. Net zoals ze eerst (zelf) Al Qaida financieerden en opleidden. Gewoon ook op CNN te zien geweest: Hillary Clinton gaf dit zelf toe. ‘Foutje’ zei ze. Yeah right.

  http://achterdesamenleving.nl/cnn-verspreekt-zich-vs-werkt-samen-met-is/

  En wat vindt Poetin daarvan?

  U wordt geleerd dat Poetin ‘het kwaad’ is. Wel, dat zou maar zo eens heel anders kunnen liggen.

  Kijk en luister naar zijn idee over wat er in Syrie en omstreken aan de hand is. Who created ISIS. En wat zijn die ISIS leden?

  Huurlingen. Net als in Libie, Oekraine etc. Zijn ook gewoon openbare filmpjes van hoor dat ze dat zelf zeggen.
  Alleen al in Syrie zijn er al minstens 5 groepen die tegen elkaar vechten: syrische leger, het vrije syrische leger, ISIS, Al Qaida, Hamas en wellicht nog een paar.

  Maar luister maar eens naar Poetin. Die man praat geen peop.
  Komt niet gisteren uit een ei.

  http://www.forbiddenknowledge.tv/videos/geopolitics-synthetic-terror–interventionist-bs/putin-who-created-isis.html

 8. Keu

  6 oktober 2015 op 23:19

  Waarom heb je dat nou weer weggehaald.
  Nou ja, doet er ook niet toe. Weg is weg.

  http://www.jeejar.nl/UWV.htm

 9. Keu

  6 oktober 2015 op 23:44

  Even voor de goede orde, Hammoud is toch geen echt persoon maar een pseudoniem van W.?

  (Die vraag is niet gericht tot W. of H. maar tot Huub.)

 10. Keu

  7 oktober 2015 op 00:04

  Dat ik je ontvriend heb op FB is niet omdat ik geen vrienden meer wil zijn. Als ik zin heb bekijk ik je weblog en ik denk ook aan je. Ik hou van je zou je kunnen zeggen, maar dat gaat me nu net iets te ver.

 11. Aldus H.

  7 oktober 2015 op 04:23

  @ Keu: Keu jong, je bent het prototype van iemand waarbij het model van verdeel en heersch en in feite mindcontrol KEIHARD werkt.
  En dan ben je verdomme nog wel kunstenaar ook!
  Daar verwacht je van: die ‘zien’ dingen die normale mensen niet zo opvallen en dat ‘zien’ vertalen ze dan in kunst. Zodat andere mensen dat dan ook zien.

  Maar zo niet bij jou.

  ‘Dat ik je ontvriend heb op FB is niet omdat ik geen vrienden meer wil zijn.’ (voor de goede orde: dit ging over Huub)

  Wel. Eigenlijk zou deze spreuk ooit op je grafsteen moeten komen te staan. Want deze uitspraak is episch in onnozelheid en breindoodheid. ‘Ik wil geen vriend meer van je zijn maar niet omdat ik geen vriend meer van je wil zijn’. Zoiets.
  ‘Ik lust geen zuurkool, maar niet omdat ik zuurkool niet lekker vind. ‘

  Je kan der helemaal niks met. Daar trek je tegen 2018 echt geen miljoen bezoekers mee die een miljard gaan uitgeven.

  En verder komt het over als: vingers in de oren en keihard tralala en ist weg? ist weg roepen?

  KEIHARD WEGKIJKEN!

  Is dit gvd de ‘kunstscene’ van BV Frl!?
  En ondertussen ook nog eens keihard in de val trappen van die verdeel en heersch politiek en ELKAAR gaan afvallen.

  Want: gekwetste egootjes , dat soort dingen en niet in staat om het grote plaatje te overzien.

  Oh man oh man oh man. Hoe fucking tragisch en stupide wil je het hebben.

  Plus: geen énkel idee wat er zich in de wereld afspeelt, en maar denken dat de gebakjes oneindig tot aan de hemel reiken.
  Till the end of times. Yeah right.

  Komt dit ooit goed?
  Als ik als buitenstaander BV Frl NU een rapportcijfer zou moeten geven? een MIN tien!
  Tragischer kan het eigenlijk niet.

  Ik wil niet voor niks (een) nieuw land.
  Weg van al die tragiek. Weg van alle discussies die gaan over het gevolg ipv over de oorzaak. Weg van alle wegkijkers, systeemzombies, juichaapjes en wegkijkend narcistisch GoedVolk.

  Vreet elkaar maar op: u heeft mijn zegen.
  Vernietig elkaar maar: u heeft mijn zegen. U bent het waard.
  Evolutionair gezien bent u echter allang opgevreten. Alleen weet u dat nog niet. Want droomwereld, wensdenken, geen idee wie predator, enemy or prey.

  IK wil echter wat anders. Dat is binnen uw nep systeem echter niet meer te realiseren. En ik durf te wedden: er zijn (véél) meer mensen die denken/vinden als ik. Iets in de geest van: fuck the system. Geen redden meer an: kom, we beginnen iets nieuws.

  Lieve mensen. Om u te helpen uw idealen waar te maken wil ik u graag aanmoedigen om het volgende te doen:
  Blijf stemmen! Liefst PvdA natuurlijk, voor meer sociaal en zo , en méér EU. Want immers nooit meer oorlog, dat is EU. TTIP, kom der maar in. Méér windmolens, want we moeten de aarde redden, want global warming. UW schuld trouwens, maar dat terzijde. Méér asielzoekers want allemaal zielig en trouwens allemaal hoog opgeleid, dus goed voor de economische groei en dus ook voor u.
  Win win! Wat wil een mens nog meer.
  We zijn allemaal mens en dus allemaal gelijk.

  All animals are equal!

  https://www.youtube.com/watch?v=P1wTKJekvb4
  of anders:

 12. Aldus H.

  7 oktober 2015 op 05:45

  En nee Keu, ik zat er op te wachten hoor, maar Hamoud is geen alter ego van W. Sterker nog: W heeft geen enkel idee wie Hamoud is, waar ie woont, van afkomstig is, uit welk land, welke nationaliteit, leeftijd, of religie al dan niet.

  Als Hamoud al nep zou zijn, doet ie het verdomd goed. Hij maakt SOMS dezelfde zins constructie fouten als W’s vriend. Met name betreffende de woorden: de, het, dit, dat, een, er, die, dat.
  Wat mij betreft bewijst dat de authenticiteit.
  Voorbeeld: ‘je hebt gelijk er in’, of ‘je (beter: daar) hebt er gelijk in’.
  Of: “staat gewoon er bij’. Ipv: ‘staat er gewoon bij’.

  Ik denk zelf dat we blij mogen zijn met de aanwezigheid van Hamoud. Ik denk dat we nogal wat van hem kunnen leren.
  Hoe dan ook: Hamoud is niet gisteren uit een ei gekomen, das wel duidelijk. Of de humor, cynisme en kritiek van Hamoud en Aldus en andere westerlingen hier overeenkomen/matchen moeten we nog even afwachten.

  Maar @Hamoud: hartelijk welkom! Als wij als stomme westerlingen hier dingen zeggen die totaal niet kloppen, met name midden oosten kwesties, laat je het ons dan even weten?

  Ik/we doen het niet met opzet, maar wellicht zijn we compleet verkeerd voorgelicht/geschoold/media slaaf, dus vandaar.

  En kijk jongens.
  Een prachtig verslag/foto reportage van een Canadese hipster die een low budget hitch hike reis maakt door diverse arabische landen. Lees ook de comments.

  http://imgur.com/gallery/tM4g8

  Ps: nog een naspraakje: waarom geen muziek in vluchtelingen opvang. Doe muziek draaien! Mensen vervelen zich helemaal te pletter, en er is geen betere sociale lijm als muziek!
  Wel de juiste muziek draaien; er is dus immens behoefte aan een goeie multiculturele DJ!

  Overigens: hetzelfde geldt voor koeien in de stal. Zet een radiootje aan. Beetje top 40 muziek. Worden ze rustiger van, relaxter, en geven nog meer melk ook!

 13. Keu

  7 oktober 2015 op 22:28

  Maar het is niet goed voor me om elke keer weer met je weblog geconfronteerd te worden. Vandaar dat FB-gedoe.

 14. Aldus H.

  8 oktober 2015 op 00:26

  Keu: ik had gisteren geloof ik een borreltje teveel op, liet me iets teveel meeslepen door emotie, niet slim, niet netjes, en wens mijn excuus aan te bieden wat ik tegen/over je zei.

  Dus hierbij.

 15. Keu

  8 oktober 2015 op 01:36

  Wat moet ik daar nou weer mee.

  Ga gewoon je gang W., dat zul je toch wel doen.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)