Archief

Archief voor september, 2015

Zwagerman en het geloof in de kunst

Geachte Huub Mous, Vandaag ontving ik uw boek ‘De kleur van Friesland’ dat zeer imposant oogt en dat ik, voor wat betreft de hedendaagse kunst (waar ik nu eenmaal het meest in geïnteresseerd ben) zeker zal gaan lezen! Hartelijk dank voor toezending! Vriendelijke groet, Joost Zwagerman Dit mailtje ontving op 16 mei 2008. Ik heb […]

Lees de rest

Romantiek en nationaalsocialisme

‘De gekozen bewoordingen suggereren een religieuze oorsprong voor Moritz’ esthetische ideeën. Vaak heeft men daar de nadruk op gelegd. Het lijkt te gaan om geseculariseerde versies van zaken die ook in het quiëtisme een cruciale rol spelen. De 
belangeloze liefde voor de kunst en het zich wegcijferen voor de volmaaktheid van 
het kunstwerk – vul […]

Lees de rest

Joost Zwagerman 1963-2015

Reactie op mijn weblog van 22 september 2009: Ondergetekende, de stadsdichter van Alkmaar, gunt Leeuwarden een stadsperformer van formaat. Lang leve Koos Dalstra als Leeuwardens stadsperformer ! Joost Zwagerman

Lees de rest

De Friese taal en het nationalisme

Links: Johann Gottfried von Herder. Rechts: Anne-Louis Girodet-Trioson, Ossian begroet de zielen van krijgers in het Walhalla, ‘Het fundamentele belang van de taal voor het denken, de ‘genetische’ methode, de 
’toverstaf’ (Novalis) van de analogie, de ‘poëtische’ benadering van de geschiedenis 
als eschatologie, het dialectische schema van geïdealiseerd verleden, gekritiseerd he
den en een toekomst die […]

Lees de rest

Wie is er bang voor vernietiging?

In oktober 2000 werd er in Kunstruimte Wagemans in Beetsterzwaag een aanslag gepleegd op het schilderij Birkenau 1 van Ronald Ophuis. Het schilderij werd zwaar beschadigd. Op dit grote doek was een schokkend tafereel te zien. In een barak werd een vrouw aangerand door een man in een concentratiekamp-pak. Kort tevoren had Kees ’t Hart […]

Lees de rest

De morele verblinding in Hitler-Duitsland

Richard Oelze, Die Erwartung, 1936 ‘Volgens een uitspraak van Baudelaire is het de truc van de duivel om ons wijs te maken dat hij niet bestaat. Dat dateert dan uit de zo beschaafde burgerlijke 19de eeuw. In de vorige eeuw werd het zijn tactiek als grote emancipator van de massa op te treden en Onze […]

Lees de rest

Eros, Thanatos en het kwaad

‘Niloes werd geobsedeerd door het ‘joodse probleem’ en was bang voor een samenzwering, die, zo was zijn overtuiging, er niet alleen op uit was de wereld 
te veroveren maar het ook gemunt had op zijn persoon. In zijn huis had hij een afgegrendelde kist staan, ‘Het Museum van de Antichrist’. In die kist lagen in […]

Lees de rest

De droom van de gevangene

Moritz von Schwind, De droom van de gevangene, 1837 ‘En de kerk zelf – is zij niet het katholieke gekkenhuis als uiteindelijk ideaal? De aarde in het algemeen als gekkenhuis? –de religieuze mens, zoals de kerk hem wil, is een typische décadent; het tijdstip waarop een religieuze crisis een volk in haar greep krijgt wordt […]

Lees de rest

De blinde vlek voor de Antichrist

De mythe van de Antichrist is al tweeduizend jaar oud. De Antichrist zou de schuld zijn geweest zijn van de val van Rome. Hij stak de kop op in de ondergangsstemmingen bij het naderen van de eerste millenniumwisseling. Op het einde van de middeleeuwen was hij er weer in de tijd van de Reformatie. Luther […]

Lees de rest