De islam en de droom der rede

Slide122222

‘Mohammed (571-632 nC), de stichter van de derde en waarschijnlijk laatste, semitische, monotheïstische godsdienst, heeft met zijn islam zowel de meest concretistische als ook de meest agressieve masculinistische godsdienstige projectie van deze drie in het leven geroepen. In korte tijd kreeg zijn simpele en extreem sekse-fascistische leer een ongelooflijke populariteit onder de mannen van de primitieve woestijnstammen tot wie hij zich in eerst instantie richtte. De islam leerde hen, dat wie zich aan wat uiterlijke rituelen en taboes houdt, uit de dood het eeuwige leven verwerft in een patriarchaal georganiseerd, zeer aards paradijs, compleet met aangename spijs en drank, zachte bedden en – voor de heren – lieftallige minnaressen. Het tegen vrouwen gerichte sekse-fascisme werd dor de islam zowel gesanctioneerd als bevorderd. Aangezien moslims beschikken over de enige waarheid en het absolute gelijk, biedt de islam voorts het excuus om ‘in naam van Allah’ heilige oorlog te voeren, te moorden en te martelen, te koloniseren en de geestelijke vrijheid van vrouwen en van andersdenkende mannen zo nodig met terreur te beknotten. Tot de dag van vandaag worden wij geconfronteerd met de aantrekkingskracht van deze variant van het fascisme op talloze mannen en met de heilloze gevolgen van deze leer.’

Als u denkt dat deze passage afkomstig is uit een betoog van Geert Wilders, waarvoor hij zich nadien voor de rechter heeft moeten verantwoorden, dan heeft u het mis. Deze passage is afkomstig uit het boek De droom der rede van Dr. C.I. Dessaur, ook wel bekend geworden onder haar pseudoniem Andreas Burnier. Het boek verscheen in 1984. Dat was een tijd dat Nederland nog niet gebukt ging onder wat later wel ‘het multiculturele drama’s’ is genoemd. Theo van Gogh maakte nog gewoon speelfilms en Pim Fortuyn hield zich alleen nog met de ov-jaarkaart bezig. In de 33 jaar daarna is Nederland behoorlijk veranderd. Het oordeel dat de islam een variant van het fascisme is, kun je tegenwoordig niet zomaar hardop zeggen, laat staan zwart op wit in een gedrukte tekst de wereld insturen.

Voor alle duidelijkheid, ik ben geen kenner van de islam, maar ik meen er toch genoeg van te weten om te kunnen constateren dat bovenstaande tekst een karikatuur is. De islam heeft een probleem, dat in het DNA van deze religie lijkt ingebakken, maar om nu te zeggen dat de islam gelijkstaat aan fascisme gaat mij te ver. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Dessaur in haar boek De droom der rede ook een genadeloos oordeel velt over het monotheïstische christendom, dat volgens haar evenzeer extreem paternalistisch is, al blijft het woord ‘fascistisch’ of ‘fascistoïde’ daarbij achterwege. Dessaur was geobsedeerd door het rationalistisch, technocratische wereldbeeld dat de sporen van masculiene eenzijdigheid draagt. Ze ging in haar boek tekeer tegen de systematische, seksistische onderdrukking die masculiene culturen aan de dag leggen.

Die onderdrukking was voor haar een negatieve graadmeter voor beschaving. Ook Pim Fortuyn heeft zich nadien in die zin uitgelaten. In de mate waarin een land of cultuur homoseksualiteit onderdrukt kon je volgens hem in negatieve zin de mate van beschaving afmeten. Ik denk dat hij daarin gelijk had, al is er ook nog zoiets als een historische component. In de jaren vijftig zagen de meeste psychiaters in Nederland homoseksualiteit nog als een ziekte die te genezen was. Wij weten inmiddels beter. Ik denk ook dat over honderd of tweehonderd jaar iedereen op de wereldbol homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld zal vinden, al durf ik daar mijn hand niet voor in het vuur te steken. Wetenschap en vooruitgang zullen hun werk doen, maar de achterlijkheid van het denken heeft diepe wortels in de troebele lagen van de ziel.

Over het Jodendom – voorover dit in haar boek De droom der rede ter sprake komt – is Dessaur in haar oordeel opvallend mild. Kennelijk had zij, als Joodse (androgyne) vrouw, er moeite mee om het woord ‘fascistisch’ met het Jodendom in verband te brengen. Eens temeer levert zij daarmee het bewijs dat de woorden ‘fascistisch’ en ‘fascistoïde’ na de Tweede Wereldoorlog onmogelijke woorden zijn geworden. Het huidige beleid van Israël in ‘de bezette Palestijnse gebieden’ levert daar het wrange bewijs van. Ook de politieke praktijken van Joden kunnen aanleiding geven om het woord ‘fascistisch’ of ‘fascistoïde’ in de mond te nemen.

Maar nogmaals, de tijden zijn veranderd. Zondagavond was Annejet van der Zijl te gast in het programma Zomergasten. Zij liet een fragment zien van een gesprek van Theo van Gogh met Pim Fortuyn. Het was niet de eerste keer dat zij beiden in Zomergasten voorbijkwamen. Eerder al had Hans Teeuwen een fragment laten zien van een ander ‘prettig gesprek’ tussen beide kemphanen. Theo van Gogh en Pim Fortuyn zijn twee dwarsliggers uit een tijd dat je in Nederland nog mocht zeggen wat je denkt en schrijven wat je dacht. Die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Vaak wordt beweerd dat er een verschil bestaat tussen de reguliere islam en het fundamentalisme van de geradicaliseerde islam. Dat verschil is er inderdaad, maar daarmee is het probleem niet van tafel. De terecht bepleite tolerantie voor de islam is tot op zekere hoogte ook een tolerantie voor het irrationele. Maar de grenzen, die door het heldere denken zijn gesteld, zijn ook de grenzen van de ‘de droom der rede’.

22 Reacties »

 1. Wiersma

  25 augustus 2015 op 03:16

  Wel. In feite ging de heilige oorlog helemaal niet tegen de medemens maar tegen jezelf. Iemand heeft weer eens totaal verkeerd gelezen/geinterpreteerd met rampzalige gevolgen dus. Sla dat er maar weer eens uit.

  Niet voor niks lopen vrouwen in burka daar. Dat is om de mannen daar te ‘helpen’ met hun eigen ‘strijd’, hun eigen ‘heilige oorlog’.
  Het ging om innerlijke strijd. En niet om uiterlijke.

  Religie maakt meer kapot dan alle verkeersslachtoffers, drugsgebruikers en alcoholisten bij elkaar.
  Religie scheelt maar zo 70 procent punten op je intelligentie, tolerantie en inlevingsvermogen schat ik.
  Misschien ook wel 90%.

  Maar goed. ‘Toevallig’ ontvang ik ook allemaal zomergasten.
  Zo’n 3-5 keer per week. Varierend van wetenschappers, kunstenaars, fabrieks arbeiders, HTS’ers, TU, mensen uit de horeca, zorg, bouw, motorclubs, vastgoed sector en weet ik wat al niet.
  Een ervan is een allochtoon, vluchteling, whatever.
  In meerdere landen gewoond, oorlogen meegemaakt etc.
  Islamitisch opgevoed, maar gek genoeg moet ie dus niets van de Islam hebben. Wil ook absoluut geen relatie met een allochtoon.

  Dus ja. En wie dacht: die Wiersma, das toch een internet troll zonder echt leven: wel… misschien zit het toch allemaal net even wat anders.

  Maar goed. Ik krijg nogal wat te horen zo over andere culturen, gewoontes en gebruiken zeg maar.
  Alleen hier al zou je zo een boek kunnen schrijven.

  Trouwens, nu ik dit zo schrijf: WAAR IS DAT BOEK!?

  Het grote allochtonen, vluchtelingen boek?

  ENIG idee wat er gebeurt met minderjarige meisjes in bepaalde islamitische ‘culturen’?
  Als ze 7 jaar ‘oud’ zijn worden hun schaamlippen ingesneden en aan elkaar genaaid, zodat ze vergroeien zodat ze nog ‘maagd’ zijn.

  Die heilige oorlog tegen het zelf is behoorlijk uit de klauw gelopen.
  Heeft Allah het ooit zo bedoeld?

  Waar blijft dat zelfbenoemde GoedVolk nu?
  En wat denkt u. Dat dit soort culturen ‘kansenpareltjes’ oplevert?
  Welnee. Die zijn voor de rest van hun leven in feite knettergestoord.
  Of anders: zwaar beschadigd in hun jeugd.
  Over ‘bij de eerste afslag het spoor al bijster’ gesproken.

  500 jaar achterlopen maar wel beschikking over Kalasjnikovs.
  Gaat dat fout? Ja tuurlijk gaat dat fout. Duh.

  Maar doen sommigen hun best om dat middeleeuwse juk af te werpen? Nou en of!
  Respect ervoor.
  Gaat het wel eens mis?
  Oh zeker.
  Is dat erg?
  Nee.

  En nog even een onderbelicht dingetje: humor. Allochtonen hebben wel degelijk humor. Hoor je nooit wat over, is/wordt ondergesneeuwd, komt niet aan de orde. Maar hier valt degelijk winst te behalen.

  Maar zijn er ook kudt allochtonen? Nou reken maar.
  Humor loze scooterkloodtzakjes die iemand in de bek spugen gewoon omdat het kan. Kansenpareltjes uit prachtwijken?

  Wat denk u zelf?

 2. Wiersma

  25 augustus 2015 op 04:21

  Oh jongens, dit had ik nog niet gezien, maar gewoon nieuws van vandaag.

  Wat mij betreft nu al het meest iconische en tevens hilarische filmpje over mienskip. EVER. Fries versus asielzoeker.
  Asielzoeker wil een beetje water en Fries zegt: no.
  I kill you moddefukker!

  Maar WAAROM zegt die Fries dat?

  ‘Een gitzwarte tragikomedie’.
  Lees, kijk en huivert op:

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/08/eerste_klas_tragikomedie_gesponsord_door_eu.html

  Wel, vandaar dus ook dat idee van ‘nieuw land’.

  In werkelijkheid zou een Fries nooit iemand een slokje water weigeren en om die vraag iemand met de dood bedreigen. Dat kan alleen als het systeem stuk is. En als iets stuk is zijn er twee mogelijkheden: je repareert het of je koopt wat nieuws.
  Wat mij betreft heeft repareren geen zin meer, tijd voor nieuwkoop.
  Geen auto Allah Rutte, maar New Friesland.

 3. NN

  25 augustus 2015 op 10:16

  Mous schrijft: “Vaak wordt beweerd dat er een verschil bestaat tussen de reguliere islam en het fundamentalisme van de geradicaliseerde islam”. Het is een academische waarheid als een koe. Toets op Google de woorden ‘onderzoek Ruud Koopmans’ in en je leest dat op zijn minst twee derde van de moslims in Europa, degenen die volgens de morele goedelingen de reguliere islam aanhangen, het fascistische IS/IS steunt en de door en door fascistische sharia wil invoeren.

  Verder wil ik opmerken dat Annejet van der Zijl op diverse momenten weer de haar vertrouwde dubieuze rol speelde. Door Van Gogh en Fortuyn te laten verschijnen en te verklaren dat Van Gogh vaak bij haar en haar man over de vloer kwam, kun je niet anders concluderen dat zij met de beide mannen sympathiseert. Nu Van Gogh en Fortuyn meer dan onder welk ander kenmerk ook bekend staan als islamkritici, kun je eveneens, in ieder geval voorlopig, concluderen dat Van der Zijl geen adept is van de vredelievende fascistische ideologie. Tot nu toe is er met haar optreden niets aan de hand, het is zelfs moedig in dit land van goedelingen, of om met De Gaulle te spreken, in dit land van gevoelige zielen. Haar dubieuze rol werd zichtbaar toen de ondervrager (…de Jong(e?) haar een standpunt over Wilders wilde ontlokken. Afwerende gezichtsmimiek en een paar overeenkomstige woorden waren het antwoord. Dit terwijl hét kenmerk van Wilders ook islamkritiek is. Ach, wiet weet was dit laatste een doorgestoken kaart, van …de Jong(e) weet ik in ieder geval dat ook hij tot de gevoelige zielen behoort en de kans zich niet laat ontnemen om zijn zielsgenoten te bedienen. Hij heeft in dit opzicht gescoord. Lang leve …de Jong(e)!

  Mous, jou wil ik danken voor de moed om dit niet geheel islamvriendelijke stuk te publiceren. Je schrijft immers met zoveel woorden dat islamkritiek niet meer normaal is. Ik weet dit door enkele (telefonische) bedreigingen maar al te goed: vandaar NN. Waarom wordt dit fascistische verschijnsel nooit door een gevoelige ziel publiekelijk verworpen? Scoringsdrift allah (met dank aan Wiersma) …de Jong(e)?

 4. Eddy Drost

  25 augustus 2015 op 12:35

  Strikt genomen moslimextremisten fascisten noemen lijkt mij onjuist. Fascisme is van oorsprong een nationalistisch gebeuren met één sterke leider. Dat is met geradicaliseerde islamieten niet het geval. Zij zijn niet aan grenzen gebonden ( wonen bijna overal op de wereld, ook in Nederland ) en hebben meerdere leiders. De term islamofascisme is dan ook terecht omstreden.

 5. NN

  25 augustus 2015 op 13:23

  Drost: ga terug naar school: alla is de onbetwiste leider, mohammed zijn uitvoerder.

 6. Cees Andriesse

  25 augustus 2015 op 14:21

  Laat ook ik weer eens reageren op de vaak zo interessante notities van Huub Mous, nu over de extreme gedachtenwereld van Andreas Burnier die ze in 1984 in “De droom der rede” gepubliceerd heeft (maar op naam stelde van de Nijmeegse criminologe dr C.I. Dessaur, haar alter ego).

  In mijn boekje uit 1987 (“Een boudoir op Terschelling”) heb ik me over dat extreme van Andreas ernstig opgewonden. Ik heb ook het voorrecht gehad er naderhand met haar over te kunnen praten (op een literair feestje waar ze gezelschap was van een bloedmooie jonge vrouw), maar ze heeft er geen aanstoot aan genomen (en me zelfs aangeraden Hamsum te lezen). Maar op blz 84/85 van mijn Boudoir staat:

  “Heks, denk ik, je bent mijn verscheurde moeder. Ik sleep je met me mee zoals ik mijn moeder met me meesleep … Niets beschermt me tegen je zweepslagen. Je praat maar wat en toch heb ik je groezelige boek, “De droom der rede”, steeds bij me. Je scheldt op trouweloze en hardvochtige mannen, je wilt ze wurgen in de duistere grotten van het gnosticisme, je gaat ze zieden in de hete luchtspiegelingen van intersubjectieve bovenzintuiglijke kennis, en uiteindelijk droom je van iets dat de rede te boven gaat. De droom der rede noem je dat, met een onterechte en onjuist beschreven illustratie. De reden van je droom is mannenhaat. Maar zoals ik mijn moeder niet afschrijf kan ik jou niet afschrijven. “De reden der droom” is de titel van mijn kritiek op “De droom der rede” die ik niet kan schrijven. Ik heb niet meer dan boze aantekeningen […]

  “Je orakelt dat mens en wereld van oorsprong en in wezen geestelijk-morele entiteiten zijn, die in het huidige stadium van de ontwikkeling van ons bewustzijn zich primair als materieel, tactisch en concreet aan ons voordoen.Vroeger zou die visie sterker hebben geleefd en in de toekomst zal die sterker terugkomen. Maar reeds in 484 maakte Fan Chen de volgende vergelijking: De geest is voor het lichaam wat de scherpte is voor een mes – we hebben nooit gehoord dat de scherpte blijft bestaan als het mes wordt vernietigd […]

  “Dromen zijn ongeordende neurologische gebeurtenissen die om de twee tot drie uur in elke slaap voorkomen en gepaard gaan met elektrische golven van lage spanning en met snelle bewegingen van het oog. Een interpretatie van deze gebeurtenissen is dat ze de neuronen ontdoen van onnodige of ongewenste informatie, die het uitgeschakelde (slapende) bewustzijn niet kan verwerken. Het is gewoon een droom te vergeten, ongewoon haar te onthouden – dat beslist het bewustzijn. En biologische gissing die hieraan wordt toegevoegd is: vergeten is het verwerpen van een storing die niet bij onze bewuste toestand past, onthouden is het aanvaarden van de storing als mogelijk passende informatie.

  “Plato zag dromen als begeerten die ontwaken tijdens de slaap, wanneer het overige deel van de geest, dat redelijk en zacht is en over het andere deel heerst, is ingesluimerd. Jij heks, die zo ambivalent om Plato heen draait, zou zijn vroege begrip van dromen net zo goed serieus kunnen nemen als dat van Jung. Voor hem verwijten ze naar het wilde beest in ons, volgepropt met voedsel en drank. Maar dat komt je niet uit! Voor jou is het zo dat het eerste waarvan we iets weten onze ziel is. Onzin! Je maakt een onderscheid tussen fysica en transfysica en verwijst naar Capra. Ook dat is onzin! Je probeert reïncarnatie te bewijzen. Ach kom, je gelooft het zelf niet! Laat ik er mee stoppen. Ik ben een man. Ik zal dit allemaal wel vanuit een vervormd bewustzijn schrijven …”

 7. Eddy Drost

  25 augustus 2015 op 14:22

  NN,

  Dat u Benito Mussolini en Adolf Hitler vergelijkt met Allah en Mohammed is onjuist.
  Terug naar school?
  Wat heeft een niet al te snuggere daar te zoeken?

 8. NN

  25 augustus 2015 op 16:40

  alla is dan wel een geestelijke, slavendrijvende dictator – beter is te schrijven van een schim die door naar slavernij hunkerende mensen is geconstrueerd-, wat zijn expansieneigingen betreft past hij uitstekend bij zijn wereldse broeders, ook doorvoed met fascisme: Mussolini (Noord en Midden Afrika), Hitler (grote delen van Europa) , Stalin (Oost-Europa), Ma Zedong (Korea, Taiwan), de Japanse keizer tijdens WOII (heel Zuid-Oost Azië plus aangrenzende oceaan), Soekarno (Nieuw Guinea). Poetin (Abchazië, Ossetië, de Krim). En de Europese Unie, maar dan vooral ‘binnenlands’ gericht en zonder wapengekletter (massa-emigratie van Europa vijandiggezinde moslims). Maar vrind a hoort niet thuis bij onfrisse jongens als Pol Pot, Pinochet en Videla. Ik wil met genoegen u tegemoetkomen: wij hebben beiden de absolute waarheid in pacht.

  alla geen fascist?. Lees nou eindelijk eens de koran en de hadith. Ik ben u goedgezind en help u op weg. Alleen al de soera’s 8:15, 9:5, 48:16 bevelen iedere moslim ongelovigen (ieder die niet moslim is) te bestrijden en te onderwerpen.

 9. Eddy Drost

  25 augustus 2015 op 17:22

  In de Heilige Koran komt de naam van Jezus ongeveer 25 keer voor en de naam van Mohammed slechts 5 keer. Over Jezus niets dan lof, alleen word hij niet erkend als de directe zoon van God. Maria, de moeder van Jezus, komt zelfs boven de 30 keer in de Heilige Koran voor en wordt over haar met de meeste eer gesproken. Veel mensen oordelen over de Islam zonder het Heilige Geschrift te hebben gelezen. Even snel wat passages bij elkaar snuffelen is niet voldoende om de hele Heilige Koran in zijn hele context te beoordelen, laat staan te veroordelen. Er wordt ook vermeldt dat Jezus en Mohammed elkaar in de Zevende Hemel hebben ontmoet. Voor gelovigen het hoogsthaalbaar. De Islamieten hanteren de naam Allah en de Christenen hebben het over God, maar ze hebben het wel over één en dezelfde. Uw beledigingen aan God en mensen die in God geloven zijn ten hemel schrijende en doen gelovigen verdriet. Ik hoor daar ook bij. God vergelijken met Mussolini of Hitler getuigt van een enorme minachting van miljarden mensen. Het doelbewust foutief schrijven van Allah en bovendien met kleine letter ( alla ) is zo typerend voor uw zo bekrompen zielige geest. Onvoorstelbaar.

 10. NN

  25 augustus 2015 op 19:09

  Mijn schrijfwijze alla of a doet inhoudelijk in geen opzicht onder voor de schrijfwijze van hem ( het moet naar het wezen van de islam een man zijn geweest) die Allah bedacht. De schrijfwijze wordt bepaald door het niet of wel erkennen van de schim. In het negatieve geval (het mijne) is het woord functieloos, zij het dat ik het (minimaal) moet gebruiken om mijn mening over een ideologie kenbaar te maken. Anderen hebben het over een godsdienst. In het positieve geval is het woord tot een Heilig Woord verheven met alleen maar slechte gevolgen voor de bedenker en diens volgers: slavernij. En helaas in maatschappelijke zin ook deels voor mij. U wilt of kunt kennelijk niet accepteren dat mensen als ik in geen opzicht minder zijn dan ideologieaanhangers. Ik verwijs naar uw kwalificatie ‘bekrompen zielige geest’. Is hier sprake van hoogmoed? Zo ja, is het dan vreemd dat ik (en anderen) moeite heb om ideologieaanhangers te respecteren en geneigd zijn om laatdunkend over hen te denken? Actie = reactie.

 11. Eddy Drost

  25 augustus 2015 op 19:21

  Ik zeg niet dat u minder bent, u bent het die denkt meer cq beter te zijn. God beledigen en gelovigen beledigen ( zijn onbetrouwbaar etc, etc, etc.) Meer wil ik er niet meer over kwijt. Ik ga fietsen en wellicht heeft u nog wat in de grote tuin te doen. Prettige avond.

 12. NN

  25 augustus 2015 op 20:31

  Ik heb hier wel eens geschreven dat ik nauwelijks romans lees. Van een talenstudie heb ik echter onthouden dat die romans waarin de hoofdpersoon in het niets verdwijnt tot de ondermaatse romans moeten worden gerekend. Voor films geldt het zelfde. De hoofdpersoon – een der- dienen niet plotseling niet meer een mening te hebben, te overlijden of de plaat te poetsen. In de kunst geldt een dergelijke dichte deur als een zwaktebod. Als uitzondering op de meeste literaire aannames deel ik deze.

 13. Eddy Drost

  25 augustus 2015 op 21:07

  Dat u nauwelijks leest geloof ik direct. Dat ik geen zin heb om met iemand die bij herhaling God beledigd, alle gelovigen, christenen cq islamieten, over één kam scheert, wil bakkeleien is volstrekt normaal. Dat u onder NN schrijft terwijl iedereen hier wel weet u bent is bovendien lachwekkend. Dat u eerder bedreigd bent vanwege anti Islamitische uitlatingen is lariekoek en getuigd pas van hoogmoedswaanzin. Dat u niet in God gelooft respecteer ik, maar uw beledigingen kan ik niet waarderen. Dat ik wel in God geloof maakt mij in uw ogen een fascist. Tenslotte, van uw studies heb ik geen hoge pet op. De groeten aan de universitair geschoolde weerkundige.

 14. Cees Andriesse

  25 augustus 2015 op 21:21

  Huub, in welke discussie ben ik terecht gekomen toen ik met citaten uit eerder werk van mij wilde reageren op je stuk over “De droom der rede”? Het is alsof Eddy Drost en NN het over iets anders hebben! Nadat jij tolerantie voor de islam bepleit hebt, die tot op zekere hoogte ook tolerantie van het irrationele inhoudt, stel je toch grenzen aan de droom der rede. Natuurlijk. Wie zou het daar niet mee eens zijn? Dat is ook de inhoud van mijn reactie geweest. Maar de reacties van Eddy Drost en NN die er op volgen zijn knap verwarrend. De heren beweren van alles en nog wat over de islam en het fascisme en zijn zo ver gegaan elkaar uit te schelden. Logisch, zou ik zeggen, want aan een wetenschappelijke analyse van die begrippen komen ze niet toe. Maar laat ik NN toch maar de prijs geven, want die heeft het tenslotte over het herkennen van een schim. Daar wordt iets essentieels mee gezegd.

 15. Eddy Drost

  25 augustus 2015 op 21:46

  NN,

  Gefeliciteerd met de prijs! Een universitair geschoolde stelt u enigszins in het gelijk. Blijkbaar kan deze universitair geschoolde wetenschappelijk bewijzen dat God en alle gelovigen fascisten zijn.

 16. Huub Mous

  25 augustus 2015 op 21:47

  Beste Cees, don’t worry. Iets wat je zegt roept soms beelden op waar je geen flauw benul van had toen je dacht wat je zei. Dat wil niet zeggen dat je moet ophouden met te zeggen wat je denkt. Misschien is de helderheid die je zoekt door te reageren op wat een ander zegt een illusie, die je in stand houdt door steeds maar weer te zeggen wat je zelf denkt.

 17. Cees Andriesse

  25 augustus 2015 op 21:50

  Beste Eddy, dat kan hij natuurlijk niet, en volgens mij weet u dat ook wel.

 18. Eddy Drost

  25 augustus 2015 op 22:33

  Beste Cees,

  Ik zou daar inderdaad met verbazing van kennis hebben genomen…:-)

 19. NN

  25 augustus 2015 op 22:45

  Andriesse: ik meen niet te hebben gescholden. Ik heb alla in het perspectief gezet van fascistische dictators, zonder te verklaren dat Eddie Drost een fascist is, zoals hij beweert. Ik begrijp dat het u niet zint dat ik niet, zoals u, mij gericht heb op ‘De droom der rede’. Moet het mij niet aanstaan dat u zich niet, zoals ik, met Annejet van der Zijl heeft beziggehouden? Bovendien heb ik rode draad van Mous, de islam, gevolgd. Anders dan gedurende enige tijd in haar hoogtijdagen, twintig, dertig jaar geleden, heb ik niets meer met Dessaur. Haar lesbische en feminiene meningen, standpunten, veronderstellingen en standpunten werden algauw bekende kost en verveelden mij. In die tijd heb ik mij ook van Edward Schillebeeckx (schrijf je dat zo?) afgewend. Zijn liberaal religieuze stellingnames overtuigden mij toch niet.
  Mous: je laatste zin is cryptisch.

 20. Cees Andriesse

  25 augustus 2015 op 23:15

  Beste onbekende, moet ik zeggen waarom de Annejet van der Zijl van zondagavond me minder dan de Andreas Burnier van de jaren tachtig heeft kunnen boeien? De eerste is toch een lichtgewicht in vergelijking met de tweede, niet de moeite waard is om er tegen in te gaan. Misschien heb ik u, NN, tekort gedaan door niets te zeggen over uw visie dat de God die de islamieten aanbidden iets fascistisch heeft. Maar had u gedacht dat ik daar tegen in zou gaan? Heeft de bi Amr al-Lah (‘heerser in opdracht van God’) geen opdracht gegeven om de kerk op het graf van Jezus te verwoesten? Laat ik het slot van het tweede hoofdstuk uit mijn recente boek “Het verborgen veld” citeren:

  Waar zijn ze gebleven in dit Dar al-Islam, dit Huis van de Islam, de lichtstralen die hij beschreven heeft?

  Wer nicht von den tausend Jahren
  sich weiss Rechenschaft zu geben,
  bleibt im Dunklen unerfahren,
  mag von Tag zu Tage leben.

  Goethe, “West-östliche Divan”

 21. Eddy Drost

  25 augustus 2015 op 23:49

  Beste Cees,

  Graf van Jezus?

 22. Christina Ryckelynck

  7 april 2016 op 03:32

  Het laat mij nooit los.
  We leven momenteel in de hel die Pim Fortuyn voorspeld heeft en niet tolereerde, en het verbaast mij iedere dag weer dat het volk dit allemaal laat gebeuren zonder er iets aan te doen; onbegrijpelijk, en net dít deelde hij mee de avond dat hij werd vermoord.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)