Archief

Archief voor mei, 2015

Jannewietske en Henk zijn uit elkaar

‘O Romeo, Romeo! Wherefore art thou Romeo ? Deny thy father and refuse thy name; Or, if thou wilt not, be put sworn my love, And I ‘ll no longer be a Capulet. Jannewietske als Julia en Henk als Romeo vonden elkaar in hun dromen over de toekomst.  Maar oh, oh, oh… als dat maar […]

Lees de rest

Elke dag, doe de benen wijd !

Woensdagavond 29 april j.l. Locatie: de raadzaal van het gemeentehuis van Burgum. Als u goed kijkt, kunt u helemaal links een deel van mijn gestalte zien. Ik was daar aanwezig om te luisteren naar een presentatie van Ton F. Van Dijk over de stand van zaken bij de voorbereidingen van de manifestatie Lwd 2018. Ik […]

Lees de rest

The last time

Aanmelden zie: hier

Lees de rest

De wijsheid van Cruijff

‘Na een andere studie over het wezen van de ziel, die tientallen jaren omvat, zijn zowel ikzelf als andere onderzoekers tot de grondstelling gekomen, dat het psychische fenomeen nooit alleen maar van één kant, maar altijd van andere zijden beschouwd moet worden. Een uitgebreide ervaring toont namelijk aan, dat alle dingen op zijn minst twee […]

Lees de rest

Omzien in verwondering

Op 6 oktober 1945 werd de stichting Fryske Kultuerried opgericht als eerste gewestelijk cultureel orgaan. De plannen daartoe waren al gesmeed tijdens de laatste oorlogsjaren. In een cultuurrapport van de Friese beweging, dat in 1943 was opgesteld, werd gepleit voor de instelling van een Friese cultuurraad met commissies voor muziek, zang, schilderkunst en beeldhouwkunst, literatuur, […]

Lees de rest

Wij gaan langs Amstels wegen

Gisteren was het weer zover. De klasgenoten van het schooljaar 1960—1961 van het Ignatiuscollege in Amsterdam kwamen bijeen. We waren er bijna allemaal. Van 2 uur ‘s middags tot 10 uur s’avonds werd ik overspoeld door verhalen. Teveel om op te noemen, het moet eerst maar even zakken allemaal. Plaats van handeling was dit keer […]

Lees de rest

Sade en het fatsoenlijke sadisme

‘Het lichaam is binnen een dergelijk strafrecht gevangen in een 
systeem van ontzegging en dwang, van verplichtingen en verboden. Fysiek lijden en lichamelijke pijn zijn niet langer de belangrijkste elementen van de straf. De bestraffing is veranderd 
van een kunst van ondraaglijke pijnen in een economie van opgeschorte rechten. Indien de justitie het nog nodig […]

Lees de rest