Archief

Archief voor april, 2015

Spinoza en het ontoonbare

‘Hoeveel mensen weten dat het eerste het beste boek van Spinoza over het veranderen van het verstand gaat? Het heet De emendatione intellectus (’Over de verbetering van het verstand’). Verandering is gewoon wat iedereen bedoelt: verbetering. ‘Wie een goede redenering wil opzetten,” lezen we, “moet met een goed idee beginnen, en omdat hij dit idee […]

Lees de rest

Het ontoonbare getoond

‘Maar is het subtiele differentie–denken eigenlijk wel nodig om te kunnen zeggen wat in de beeldende kunst van tegenwoordig de structuren zijn? Ze zijn toch niet vormloos, ongestructureerd, die schilderijen en sculpturen in de galeries en de musea? Integendeel, ze zijn haast altijd goed gestructureerd en verwijzen in hun beelden (niet in woorden – bijna […]

Lees de rest

Terug op de Spilsluizen

Waarom wil je teruggaan naar plekken die belangrijk zijn geweest in je leven? Plekken ook die belangrijk zijn geweest voor anderen, waar grote ontdekkingen zijn gedaan of grote kunstwerken zijn gecreëerd. Het is wellicht een vorm van ontzag voor ‘de geest van de plek’ die hier nog zou rondwaren, de genius loci, de inspiratie die […]

Lees de rest

Het ressentiment van W.F. Hermans

‘Er is wel beweerd dat er Hermans veel aan gelegen was om de
 cesuur uit te wissen die er bestond tussen Wittgenstein I en 
Wittgenstein II, tussen de logicus en de empiricus, tussen de man 
die grenzen afbakende van de enig bruikbare taal en de overeenkomst en verschil zocht tussen ontelbare ‘taalspelen’. Op 
z’n minst […]

Lees de rest

Ondenkbaar God…volgens Wittgenstein

‘En Hermans zelf? In het boek zitten twee hoofdstukken met dezelfde titel, ‘Geheim’. Ze zijn de autobiografie van Kassaar, de supergeheime agent. Ze eindigen midden in een zin, die aansluit bij 
de beginzin. Het verhaal van Kassaar gaat over hemzelf en over 
zijn zuster, Focaly. ‘Ik had haar spiegelbeeld kunnen zijn: schrijft 
Kassaar. Tegelijk is […]

Lees de rest

Geert Mak en Huub Mous doodgezwegen

‘Een vooraanstaande krant als de LC blonk uit in promotie van De Vries. De ene glamourfoto na de andere. Ontmoette de Vries elders enige kritiek, dan schreef de hoofdredacteur bestraffend, dat mevrouw De Vries toch wel veel bagger over haar hoofd kreeg uitgestort. De vanuit een oogpunt van belangenverstrengeling opmerkelijke alliantie tussen De Vries en […]

Lees de rest

Frida en het geheugen

annecy0001.JPG

‘ Materiële beschrijvingen, geografische details, alles klopt, met ongeëvenaarde precisie. De objectieve werkelijkheid ten voeten uit. Rampen volgen elkaar op, martelingen, bloedvergieten en ander leed, maar als er iets deel uitmaakt van de objectieve werkelijkheid dan dat wel. En als iets de stijl van Willem Frederik Hermans bepaalt, dan is het de daarin uitgedrukte grondige […]

Lees de rest

The best of both worlds

Gwan en ik, Amsterdam 1974 ‘Dat de keunsthistoricus Huub Mous nocht oan ûnnocht hat, is bekend. Ek dat er him yn dizze provinsje amper thúsfielt. It is suver spitich dat er syn brea hjir fertsjinne moat. Want in man mei de talinten fan Mous fertsjinnet better as Fryslân. ‘ Aldus Bertus Mulder, in zijn hoedanigheid […]

Lees de rest

Wat moet de overheid nog met kunst?

De bemoeienis van de overheid met kunst in de hedendaagse zin 
van het woord dateert uit de tijd van de Verlichting. Met de opkomst van de 
burgerlijke samenlevingen rond 1800 verloor de kunst haar vertrouwde bescherming die zij voorheen had genoten in het mecenaat van de hofcultuur. In de negentiende eeuw raakte niet alleen de […]

Lees de rest

Lees de rest

In De Plantage

Gisteren waren we in Amsterdam. De hele dag gewandeld in de Plantagebuurt. ’s Avonds gegeten met onze dochter en schoonzoon – hoe kan het ook anders – in De Plantage, het nieuwe restaurant bij de ingang van Artis. Ooit was dit gebouw het Amsterdamse bevolkingsregister dat in de oorlog werd opgeblazen. Later functioneerde het onder […]

Lees de rest

Post-roomse gedachten op Paasmorgen

Bovenstaand gebouw is de gevangenis in het Zuid-Duitse plaatsje Landsberg am Lech. Zo te zien een mooi gebouw. Niks aan de hand, ware het niet dat in 1924 Adolf Hitler hier een jaar lang gevangen zat. Hier schreef hij zijn boek Mein Kampf. Hitler heeft hier ook wrede spelletjes moeten ondergaan. Zo moest hij een […]

Lees de rest

De verachting van het lichaam

Ik weet het, ik heb wat met citaten. Het is een rare tic van mij om altijd maar weer terug te vallen op woorden van anderen. Toch kan ik het niet laten. Citaten zijn een soort richtingaanwijzers voor me. Het gaat niet zozeer om het citeren als zodanig, maar vooral om het herinneren van een […]

Lees de rest

Hoe eerlijk was Augustinus?

Op 26 april 2015 is het exact negen jaar geleden dat ik met mijn weblog ben begonnen. Destijds had ik geen benul in welke werelden je allemaal met een weblog kunt belanden. Vaak had ik het gevoel dat ik een eigen medium had gecreëerd. Diverse keren werd ik benaderd door journalisten van de echte media […]

Lees de rest

De lijn wordt weer een cirkel

Onze 
lineaire tijd-as, die zo vanzelfsprekend ons denken bepaalt, is in feite een constructie is van het 
denken zelf. De gedachte dat de tijd zich op een rechte lijn beweegt is ergens in de tijd zelf ontstaan. Er 
wordt wel beweerd dat dit moment samenvalt met de overgang van het polytheïsme naar het 
monotheïsme. Wonderlijk […]

Lees de rest

1 april ?

Lees de rest