Archief

Archief voor februari, 2015

Modernisme als geestesziekte

artwork_images_423787643_802335_andy-warhol

Tijd en ruimte zijn altijd als twee aparte gegevenheden gezien, maar Einstein ontdekte dat ruimte en tijd eigenlijk twee woorden zijn voor hetzelfde. Er is sprake van een continuüm waarin ruimte en tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Maar wat betekent dit voor het dagelijks leven? Eigenlijk is deze ontdekking van honderd jaar geleden nog […]

Lees de rest

Wy dogge mei!

Lees de rest

Schouder aan schouder? We zijn het zat!

De reacties stroomden binnen de laatste dagen naar aanleiding van mijn oproep ‘Boycot Leeuwarden 2018 !’. Het merendeel was positief of een regelrechte steunbetuiging. Opvallend echter was het zwijgen van de officiële media – De Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân – over een fenomeen dat je toch met recht ‘maatschappelijke onrust’ zou kunnen noemen. Er […]

Lees de rest

Crone doet ook mee !

Lees de rest

Tijdloos in het moderne

Sjoerd de Vries, portret van Jan Wybenga (collectie Tresoar) Jan Wybenga was een groot bewonderaar van Obe Postma. Toen hij als dichter begon, kende hij alleen maar het werk van Postma, zoals hij later aan Tiny Mulder liet weten. Andere Friese dichters kende hij alleen uit bloemlezingen. Bij Postma ontdekte hij dat je grote poëzie, […]

Lees de rest

We zullen doorgaan !

Lees de rest

Download het actielogo !

DOWLOAD HIER:  http://cl.ly/Zjdr ( Met dank aan de Mienskip Ontwerper )

Lees de rest

Boycot Leeuwarden 2018 !

De missie van Lwd/Fryslân 2018 is dat men zich als stad en regio wil profileren als een uitzonderlijk gebied, waar nog een sociale samenhang bestaat die zich weerspiegelt in een historisch verankerde en fijnmazige geografische structuur. Het ‘mienskip-denken’ zou diep zijn ingedaald in Friesland. Met elkaar en voor elkaar, dat is het devies, maar nu […]

Lees de rest

Iepen mienskip? Mijn rug op!

‘The term Mienskip is derived from times when the struggle against water led people to join forces, sharing talents with the goal of building terps and dykes for the common good. Mienskip has brought a heritage of new land that typifies the northerly and western regions of the Netherlands and has made our country a […]

Lees de rest

Nee dank u, zonder suiker graag

De grote leider in Jo Smit’s verhaal Sûnder sûker (1956) is een geheimzinnig persoon die nooit anders dan als ‘Hy’ wordt aangeduid. Hij  drinkt altijd brandewijn met suiker en als de overwinning behaald is, wordt dat een algemene regel, de norm. Maar de ik-figuur komt daartegen in verzet. Tot aan zijn arrestatie houdt hij eraan […]

Lees de rest

De zelfhaat van Friezen en Joden

‘Ik skreau in stik dêr’t 
ik yn útiensette dat de keunstner him yn it foarste plak 
to bikroadzjen hie om syn keunst, net om it folk. Dat as 
er it bêste joech hwat er hie, dat fansels mei it folk 
forboun wêze soe, net mei it folk fan hjoed-de-dei 
faeks, mar dan mei it folk […]

Lees de rest

Wim kom terug. We hebben je nodig!

‘Ha die Huub, nu wel even een stukje schrijven over de geslaagde nieuwbouw, de meer dan 100.000 bezoekers enz. Lijkt me redelijk, toch? Gisteren was ik in het Stedelijk, begint in een verder lege zaal ineens een suppoost met zijn armen te zwaaien, te springen en onbegrijpelijke zinnen uit te stoten, ik schrok me dood. […]

Lees de rest

Officier van Justitie Huub Mous

Bericht in Leeuwarder Courant van vandaag Zie ook mijn blog: Mousen in het nieuws

Lees de rest

Ferd Crone, doe wat. Stap op!

Wat is er toch met de culture instellingen van Leeuwarden aan de hand? De een na de andere directeur verlaat het zinkend schip. Eerst Renée Waale weg bij Keunstwurk. En nu Saskia Bak weg bij het Fries Museum, zoals gisteren bekend werd. Je zou zeggen dat er een schitterende toekomst gloort aan de Ljouwerter horizon, […]

Lees de rest

Paul Panhuysen in Friesland

Bovenstaand raam is vervaardigd door Paul Panhuysen in 1964. Het maakt deel uit van een reeks monumentale kunstwerken die zich bevinden in een kantoorgebouw aan het Zaailand, waarin voorheen de Provinciale Waterleiding gevestigd was. Nu zit daar de Sector Civiel en Belastingrecht. Toen Panhuysen in 2012 bekroond werd met de Gerrit Bennerprijs, had hij dit […]

Lees de rest

Onder de straatstenen ligt het strand

De crisis van de jaren zestig was primair crisis in het bewustzijn van tijd. De tweedeling van de tijd, die eigen was aan het conventionele christendom, met zijn duidelijk onderscheid tussen tijdelijke en boventijdelijke, klapte opeens in elkaar, met als gevolg een kortstondige fase van een euforisch beleven van het volle heden. Maar de tweedelig […]

Lees de rest