Archief

Archief voor december, 2014

Toonkunst in het kwadraat

‘Ik kom nu bij een pijnlijk onderdeel van dit verslag. Ik had het weg kunnen laten, misschien zelfs móéten laten, maar dan zou u met vragen blijven zitten en daar heeft niemand iets aan. In onze slotbegroting komt aan de inkomenskant het item ‘bijdrage film’ voor (zij bijlage), zonder nadere toelichting. Dit hoofdstukje moet u […]

Lees de rest

Lees de rest

De wijsheid van mijn kapper

Ik moest nodig naar de kapper, bedacht ik me vorige week. Dit periodieke gebeuren is een noodzakelijk kwaad, waar ik me altijd met enige gelatenheid aan overgeef. Bij de stationskappen ben ik al jaren een vaste klant. ‘Hoe wilt u geknipt worden,’ luidde de obligate openingszet van de verplichte conversatie. Ik heb dan altijd de […]

Lees de rest

De zinloze loop der dingen

‘Robert Musil is but one of the many twentieth-century writers who have described the peculiar look of objects suddenly deprived of their usual functional meanings.’ Aldus Louis Sass in zijn boek Madness and Modernity. Ik las Musil’s De man zonder eigenschappen zo’n twintig jaar geleden in de Nederlandse vertaling van Ingeborg Lesener. Een dik boek […]

Lees de rest

Terugzien met andere ogen

‘Huub Mous, kunsthistoricus, beschrijft op een filosofisch literaire manier zijn psychose uit 1966 – hij was toen 18 – in het licht van de snelle ineenstorting van het katholieke wereldbeeld dat hem zo vertrouwd was. Hij werd behandeld met neuroleptica en een slaapkuur. Ook dit bracht een snelle genezing van de psychose teweeg, waardoor hij […]

Lees de rest

Het organisch universum (4)

De spectaculaire samenleving ‘Debord kritiseert de huidige maatschappij, maar levert geen enkele bijdrage tot een oplossing. In korte kernachtige uitspraken geeft hij een duidelijke analyse van de huidige stand van zaken van het materialisme en toont aan dat het proportioneel is toegenomen in vergelijking met de toestand ten tijde van Bergson.’ Met deze zin aan […]

Lees de rest

Het organisch universum (3)

Der weg aus dem Chaos Onlangs las ik een prachtig boek. Het is de dissertatie van Hestia Bavelaar over de Kroniek van Kunst en Kultuur. Dit bijna vergeten periodiek, dat van 1935 tot 1965 is verschenen, biedt een fraai panorama van het intellectuele klimaat en het denken over cultuur en beeldende kunst in Nederland voor […]

Lees de rest

Het organisch universum (2)

Toynbee en de ‘homo ludens’ In het overzicht van ‘geraadpleegde werken’, waarmee het boek Natuur uitschakelen, natuur inschakelen besluit, staat het boek Een studie der geschiedenis’ van Arnold J. Toynbee wat eenzaam vermeld in een lange reeks van boeken op het terrein van biologie, plantkunde, ecologie en tuinarchitectuur. Wellicht geeft deze literatuurlijst ook een indicatie […]

Lees de rest

We’re on a road to nowhere

Lees de rest

Het organisch universum

Over tijd en tegencultuur bij Louis G. Le Roy Het begrip ‘tegencultuur’ komt bij Le Roy voor het eerst naar voren in zijn in 1973 verschenen boek Natuur uitschakelen, natuur inschakelen. Voor een goed begrip van wat Le Roy destijds met deze term ‘tegencultuur’’ bedoelde, is het misschien goed te beginnen met een wat lang […]

Lees de rest

Ut pictura poesis

  ‘The inner structure of our intellect reflects the structure of our universe.’ Iain McGuilchrist, The Master and his Emissary. The Divided Brain and the Making of the Western World (2009) Ons brein is verdeeld in twee hemisferen maar de functionele taakverdelingen in het brein zijn veel minder strikt gescheiden dan in veel studies uit […]

Lees de rest

Daar gaat ze

Daar gaat ze En zoveel schoonheid heb ik nooit gezien Daar staat ze Ze telt haar dagen tot de laatste tien Soms praat ze Terwijl ze ook op haar horloge kijkt Ik laat ze Zolang ze fluitend nog zichzelf verrijkt En zelfs de hoeders van de wet Kijken minzaam als ze fout parkeert En zelfs […]

Lees de rest

Fenomenologie van de onzichtbare gorilla

Een kunstenaar vertelde mij laatst over een ervaring die hij opdeed bij op tijdens zijn dagelijkse fietstochten. Voor dag en 
dauw rijdt hij elke ochtend door de duinen naar het strand, waar bij het opgaan 
van de zon de lucht langzaam kleur begint te krijgen. In dat grauwe schemerlicht 
ontstaat een vaal soort blauw dat […]

Lees de rest

De legpuzzel en het boeba-kiki effect

Elke voltooide puzzel heeft ooit bestaan uit een chaotische verzameling puzzelstukjes. Ook elk weblog is een puzzel, een verzameling van woordjes die ooit geen enkel onderling verband leken te hebben. De woordhjes vallen weer uitelkaar, wants niet blijft voor eeuwig voortbestaan. Ook dit weblog niet. Een trouwe lezer attendeerde mij onlangs op het bestaan van […]

Lees de rest

Orde in de warboel van het gevoel

Hoe kun je ooit een ordening aanbrengen in die wanordelijke stroom van herinneringen die een mensenleven blijkt te zijn als men terug kijkt naar het verleden? Op bovenstaande foto is Bram Peper te zien. De foto is precies een jaar geleden gemaakt door Anske Smit (zie hier) tijdens de Reve-herdenking in de Sint Vituskerk in […]

Lees de rest

Een verhaal, verteld door een idioot

“Computers worden zo snel slimmer dat ze, zodra ze in staat zullen zijn zichzelf op eigen kracht te verbeteren, ‘in de niet al te verre toekomst een reëel gevaar vormen’,  zei Hawking in de Financial Times. En tegen de BBC: ‘De ontwikkeling van volledige kunstmatige intelligentie kan het einde van het menselijk ras inluiden.’ Bij […]

Lees de rest